Tagg om värnplikt och värnpliktens historia

Värnplikt

M
Plikt- och prövningsverkets logga idag.

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten av nationens män. Alla män skulle lära sig att tjäna nationen oavsett klasstillhörighet eller var i landet de kom ifrån. Den allmänna värnplikten har däremot aldrig varit för alla och den har i själva verket aldrig varit allmän eftersom den enbart omfattat män.

Den svenska riksdagen beslutade 1901 att avveckla den indelta armén och införa allmän värnplikt. Det innebar en förstärkning av försvaret och fullt utbyggt skulle värnpliktsförsvaret bestå av 600 000 soldater. Utbildningen omfattade alla män mellan 21 och 40 år och den totala övningstiden var 240 dagar.

ANNONS

ANNONS

Med värnplikten följde också krav på allmän rösträtt. Tanken var att den som skulle kunna dö för sitt land i krig också skulle ha rätt att påverka landets styre. Ännu rådde inte allmän och lika rösträtt. Kvinnor saknade den helt. Med slagorden ”En man - en röst - ett gevär” drevs frågan om utökad rösträtt.

Värnplikten var inte för alla

Värnpliktslagen från 1901 befriade män med funktionsnedsättningar, allvarliga sjukdomar och kroppslig svaghet från värnplikt. Män som hade gjort sig skyldiga till grova brott kunde fram till 1936 dömas till ”förlust av medborgerligt förtroende” vilket innebar att de varken fick göra värnplikten eller rösta. Homosexualitet räknades fram till 1979 som en sjukdom och ansågs utgöra skäl nog för frisedel.

Inom det militära fanns länge en föreställning att kvinnor inte passade som soldater. De ansågs ha medfödda egenskaper som gjorde att de passade bättre för arbete inom vård och omsorg. Män ansågs av naturen vara bättre lämpade för militärt arbete vilket ledde till att värnplikt var obligatorisk enbart för männen. Den allmänna värnplikten har i själva verket aldrig varit allmän eftersom den enbart omfattade ena könet.

1989 fick kvinnor tillträde till alla militära befattningar inom Försvarsmakten som officer och fem år senare fick de möjlighet att genomföra värnpliktsutbildning på samma villkor som männen. Därmed var det sista manliga yrkesmonopolet i Sverige avskaffat.

Värnplikten avskaffas

Under kalla kriget skulle det svenska försvaret förhindra en fientlig invasion. Det krävde stora mängder soldater, en folkarmé som skulle klara ett utdraget krig. Efter Sovjetunionens fall förändrades det säkerhetspolitiska läget och därmed det svenska försvaret.

Under 1990-talet påbörjades därför en omorganisation och nedrustning av det svenska försvaret. Utvecklingen gick från det kalla krigets kärnvapenhot och risk för storkrig mellan supermakterna till internationella samarbeten med FN, Nato eller EU för att stoppa inbördeskrig och oroshärdar.

Sveriges riksdag beslutade 2009 att avskaffa värnplikten i fredstid. Det betydde att all rekrytering till Försvarsmakten i fortsättningen skulle ske på frivillig grund. Försvarsmakten räknade då med att årligen kunna rekrytera runt 4 000 män och kvinnor, vilket motsvarade en tiondel av en årskull värnpliktiga. Syftet var att få en mindre men högteknologisk, välutbildad och motiverad yrkesarmé.

ANNONS

ANNONS

Beslutet 2009 innebar att det svenska värnpliktsförsvaret hade ”muckat”. Det var slutet på en lång period i Sveriges historia då värnplikten påverkat, inte bara dem som gjorde den, utan hela samhället.

Värnplikten återinförs

2017 beslutade regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Det innebär att Sverige nu ska tillämpa alla delar av lagen om totalförsvarsplikt igen. Eftersom lagen nu är könsneutral gäller skyldigheten lika för både kvinnor och män. Den första årskullen som omfattades av förändringen var ungdomar födda 1999.

LÄS MER: Det svenska försvaret under 1900-talet

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

LÄS MER: Sverige under första världskriget

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Sverige under kalla kriget

LÄS MER: Svensk neutralitetspolitik


Text: Texten är ett sammandrag från Armémuseums utställning "Krig och fred 1900-talet".
En mer utförlig historisk beskrivning finns vid utställningen. 
Webbplats: Armémuseums utställningar

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till värnplikt och värnpliktens historia.

Uppdaterad: 25 november 2022
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Värnplikt

M

Det svenska försvaret under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-25

Riksdagens beslut att bygga en fast försvarsanläggning i Norrland 1901 var ett resultat av en ny strategi för hur Sverige skulle försvaras. Ett fientligt anfall skulle hejdas redan vid gränsen. Ett sådant försvar krävde starka befästningar vid landets gränser och väldigt många soldater. Den nya värnpliktiga massarmén möjliggjorde det senare. Den svenska riksdagen beslutade 1901 att avveckla den indelta armén och införa allmän värnplikt. Det innebar en förstärkning av försvaret och fullt utbyggt skulle värnpliktsförsvaret bestå av 600 000 soldater. Utbildningen omfattade alla män mellan 21 och 40 år och den totala övningstiden var 240 dagar...

+ Läs mer

M

Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-17

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig. Sverige lyckades genom en svår balansgång stå utanför de båda världskrigen och behålla alliansfriheten under det efterföljande kalla kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under första världskriget

av: Carsten Ryytty
2014-12-13

Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de krigförande stormakterna i det stora kriget. Men Sveriges neutralitet var inte självklar enligt många politiker och andra inflytelserika personer...

+ Läs mer

Länkar om Värnplikt

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS