Bild:
M

Bahamas idag

Antal invånare: 388 019 (2015)
Huvudstad: Nassau

Befolkning

Av Bahamas alla öar är bara 29 bebodda. Drygt två tredjedelar av invånarna lever på den lilla ön New Providence, där huvudstaden Nassau ligger. Andra öar med en relativt stor befolkning är Grand Bahama, där landets andra stad Freeport är belägen, Eleuthera och Andros.

Religion

Religionsfrihet råder i Bahamas. Befolkningen är i allmänhet starkt religiös och nästan uteslutande kristen. Så gott som alla kristna samfund finns i landet. En liten grupp bahamaner utövar obeah, som är en blandning av kristendom och olika traditionella afrikanska religioner.

Den jamaicanska rastafarirörelsen finns också representerad, liksom små grupper av judar och muslimer.

Politiskt system

Bahamas är en självständig medlem av Samväldet, som samlar Storbritannien och tidigare brittiska kolonier. Storbritanniens monark är landets formella statschef.

Regeringen har den verkställande makten. Politiken domineras av två stora partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

De tidigare så goda relationerna till USA har på senare år ansträngts av USAs allt tuffare hållning mot Bahamas strikta banksekretess och mot knarksmugglingen i landet.

Ekonomi

Bahamas är ett av de rikaste länderna i Karibien och Latinamerika. Ekonomin bygger framför allt på turism och finansverksamhet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bahamas geografi.

Utrikeshandel

Bahamas har ett kraftigt underskott i handelsbalansen. Nästan alla konsumtionsvaror importeras. Närmare en tredjedel av importen kommer från USA.

Sociala förhållanden

Den genomsnittliga levnadsstandarden i Bahamas är hög, men de sociala skillnaderna inom landet är stora. De tiotusentals haitier som lever i landet bor ofta i kåkstäder med sämre standard och hygieniska förhållanden än de flesta andra.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bahamas.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 388 019 (2015)
Huvudstad: Nassau

Befolkning

Av Bahamas alla öar är bara 29 bebodda. Drygt två tredjedelar av invånarna lever på den lilla ön New Providence, där huvudstaden Nassau ligger. Andra öar med en relativt stor befolkning är Grand Bahama, där landets andra stad Freeport är belägen, Eleuthera och Andros.

Religion

Religionsfrihet råder i Bahamas. Befolkningen är i allmänhet starkt religiös och nästan uteslutande kristen. Så gott som alla kristna samfund finns i landet. En liten grupp bahamaner utövar obeah, som är en blandning av kristendom och olika traditionella afrikanska religioner.

Den jamaicanska rastafarirörelsen finns också representerad, liksom små grupper av judar och muslimer.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Bahamas

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bahamas. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Bahamas. Läs kortfattat om Bahamas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Bahamas ur olika perspektiv. Bahamas, formellt Samväldet Bahamas, är en stat bestående av en kedja av ett stort antal öar i Västindien mellan Florida och Kuba, varav 30 är bebodda...

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Bahamas ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Bahamas. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Bahamas. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bahamas geografi ur olika perspektiv.