Bild:
M

Bahamas idag

Antal invånare: 395 360 (2017)
Huvudstad: Nassau

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Bahamas invånare bor på den lilla ön New Providence, där huvudstaden Nassau ligger. Grand Bahama, med landets andra stad Freeport, har också relativt stor befolkning. En stor majoritet av bahamanerna är svarta.

Religion

Religionsfrihet råder i Bahamas. Invånarna är i allmänhet starkt religiösa och nästan uteslutande kristna. En lång rad kristna samfund finns i landet.

Politiskt system

Bahamas är en självständig medlem av Samväldet, som samlar Storbritannien och tidigare brittiska kolonier.

Landet är en parlamentarisk demokrati med Storbritanniens monark som formell statschef. Politiken domineras av två stora partier.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

De tidigare så goda relationerna till USA har på senare år ansträngts av USA:s allt tuffare hållning mot Bahamas strikta banksekretess och mot narkotikasmugglingen genom landet.

Ekonomi

Bahamas är det rikaste av alla självständiga stater i Karibien och Latinamerika, räknat per invånare. Turism är den dominerande näringen. Finansverksamheten är också viktig.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bahamas geografi.

Utrikeshandel

Bahamas har ett kraftigt underskott i handelsbalansen, vilket innebär att landet köper mer från utlandet än vad som säljs. Nästan alla konsumtionsvaror importeras. Minst 80 procent av handeln sker med USA.

Sociala förhållanden

Den genomsnittliga levnadsstandarden i Bahamas är hög, men de sociala skillnaderna inom landet är stora. De tiotusentals haitier som lever i landet bor ofta i kåkstäder med sämre standard och hygieniska förhållanden än de flesta andra.

Besök Landguiden och läs mer om Bahamas.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 395 360 (2017)
Huvudstad: Nassau

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Bahamas invånare bor på den lilla ön New Providence, där huvudstaden Nassau ligger. Grand Bahama, med landets andra stad Freeport, har också relativt stor befolkning. En stor majoritet av bahamanerna är svarta.

Religion

Religionsfrihet råder i Bahamas. Invånarna är i allmänhet starkt religiösa och nästan uteslutande kristna. En lång rad kristna samfund finns i landet.

Politiskt system

Bahamas är en självständig medlem av Samväldet, som samlar Storbritannien och tidigare brittiska kolonier.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Bahamas

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bahamas. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Bahamas. Läs kortfattat om Bahamas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Bahamas ur olika perspektiv. Bahamas, formellt Samväldet Bahamas, är en stat bestående av en kedja av ett stort antal öar i Västindien mellan Florida och Kuba, varav 30 är bebodda...

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Bahamas ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Bahamas. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Bahamas. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Bahamas geografi ur olika perspektiv.