M
Tagg
Lydiska guldmynt
Lydiska guldmynt.

Betalningsmedel

Betalningsmedel eller pengar har funnits länge. Det krävde inga tekniska genombrott, utan var en ren tankerevolution. Pengar är inte mynt eller sedlar. Pengar är vad som helst som människor är villiga att använda för att symboliskt representera andra tings värde, med syftet att utbyta varor och tjänster.

Pengar gör det möjligt för människor att snabbt och lätt jämföra värdet av olika varor (t.ex. äpplen och skor), att lätt byta ett ting mot ett annat och bekvämt lagra rikedomar.

ANNONS

ANNONS

Det har funnits många typer av pengar. Det mest välbekanta är myntet, som är ett standardiserat präglat metallföremål. Men pengar fanns långt innan myntpräglingen, och olika kulturer har använt andra ting som valuta, till exempel snäckskal, boskap, salt, spannmål, kläde och reverser (skuldebrev). I moderna fängelser har cigaretter fungerat som pengar.

Någon form av pengar är absolut nödvändigt för att mer komplexa system ska fungera. Eftersom pengar lätt och billigt kan omvandla, lagra och transportera rikedom är de ett viktigt bidrag till uppkomsten av komplexa handelsnätverk och dynamiska marknader. Utan pengar hade handelsnätverken och marknaderna varit dömda att förbli ytterst begränsade till storlek, komplexitet och dynamik.

Det verkliga genombrottet i betalningsmedlens historia kom när människor började använda pengar som var lätta att lagra och transportera. Sådana pengar uppstod i Mesopotamien vid mitten av det tredje årtusendet f.Kr. Det var silversikeln. Silversikeln var inte ett mynt utan snarare 8,33 gram silver.

De första mynten i historien präglades av kung Alyattes av Lydien i västra Anatolien (ungefär nutidens Turkiet) cirka 640 f.Kr. Dessa mynt hade en standardvikt i guld eller silver och var präglade med en stämpel som intygade två saker. För det första angav det hur mycket ädelmetall som myntet innehöll. För det andra angav det vilken makt och myndighet som hade präglat myntet och borgade för dess innehåll. Nästan alla mynt som är i bruk idag härstammar från lydiska mynt.

LÄS MER: Ekonomi och handel

LÄS MER: Ekonomisk historia

LÄS MER: Handeln under antiken: grekerna och romarna


FÖRFATTARE

Text: Referat från Yuval Noah Hararis bok "Sapiens - en kort historik över mänskligheten", kap 10
 

Här hittar du material som handlar om pengar och andra betalningsmedel som använts genom historien.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Betalningsmedel

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

av: Bengt Fredrikson
2024-02-01

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro som valuta efter en folkomröstning 2003, där majoriteten ville behålla svenska kronor. Argument för euro är att det underlättar handel och resande mellan länder där valutan används. Även företag slipper valutaväxling och prisskillnader. Argument mot euro är att det minskar euroländernas frihet eftersom EU:s bank får mer makt över deras ekonomi...

+ Läs mer

M

Medici - renässansens bankir

av: Peter Fowelin
2022-12-11

"Det är han som bestämmer över krig och fred och kontrollerar lagarna. Han är herre i landet snarare än medborgare. Politiska frågor avgörs i hans hem. De män han väljer har de viktiga befattningarna. Han är kung i allt utom till namnet och när det gäller ceremonierna." Det skrev påven Pius II om Cosimo de Medici - en av Europas rikaste och mäktigaste män under 1400-talet. Han styrde i den norditalienska staden Florens, och genom sina rikedomar och en väl utbyggd bankverksamhet hade han inflytande över furstar, kungar och kejsare i stora delar av Europa...

+ Läs mer

L

Handeln under antiken: grekerna och romarna

av: Kaj Hildingson
2022-07-05

Sedan den mykenska civilisationen gått under omkring 1200 f.Kr kastades Grekland in i vad som kallats "den mörka tidsåldern". De flesta greker var fattiga och levde på att sköta får och getter. De grekiska samhällena styrdes av lokala krigsherrar, som motsatte sig alla tankar på en central makt. Efter flera hundra år började små samhällen slå sig samman till större. På 900-talet hade den grekiska världen delats upp i ett antal stadsstater...

+ Läs mer

S

Mynt under medeltiden och Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Under de första århundradena efter Kristi födelse importerades mynt till Sverige från romarriket, och under vikingatiden från det arabiska kalifatet (kufiska mynt). Myntens uppgift var i första hand inte att vara ett betalningsmedel med bestämda valörer utan snarare att vara en viktenhet för ädelmetaller. Redan i början av 800-talet präglades dessutom efter frankiska förlagor inhemska mynt i Birka. Den förste kungen att prägla mynt i eget namn var Olof skötkonung...

+ Läs mer

M

Holland får tulpanfeber - världens första finansbubbla

av: Daniel Rydén
2021-02-01

Hur många gånger har inte historien och börstabellerna lärt oss att en uppgång inte varar i evighet? Ändå hoppas vi varje gång. Under några januariveckor 1637 sattes ett än idag svårslaget rekord i denne genre – med lökar...

+ Läs mer

S

Orsaker till hyperinflationen i Tyskland 1923

av: Daniel Rydén
2020-04-30

Biljonmarksedlarna från 1923 är legendariska. Men var det verkligen bara sedelpressarna som orsakade hyperinflationen i Tyskland? Eller låg det andra historiska misstag bakom?

+ Läs mer

Podcast om Betalningsmedel

SO-rummet podcast icon
S

Aktier och aktiehandel

av: Mattias Axelsson
2021-01-31

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om aktier, aktiehandel och blankning.

+ Läs mer

Länkar om Betalningsmedel

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS