Taggar

Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes under fattiga förhållanden på ön Korsika, men blev senare Frankrikes kejsare. Napoleon kom till makten efter en militär kometkarriär i samband med de franska...
Sveriges nationaldag firas sedan 1983 den 6 juni till minne av två viktiga händelser i Sveriges historia: 1. Riksdagen valde Gustav Vasa till kung över Sverige denna dag 1523. I samband med detta...
Relaterade taggar:
Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades 1920, strax efter första världskriget för att förhindra nya omfattande krig. Organisationen fick...
NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en militär försvarsallians som bland annat bygger på ett kollektivt försvar där medlemmarna förbundit...
Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen och himlakropparna är i fokus för gudomlig dyrkan. Gemensamt för naturreligionerna - vid sidan av...
Neandertalmänniskan, homo neandertalensis eller neandertalare, var en förhistorisk människoart med utbredning från och med cirka 300 000 år sedan i Europa och västra delarna av Asien. Neandertalarna...
Relaterade taggar:
Nederbörd är regn, snö eller hagel - vatten som i olika form faller från himlen. Allt regn orsakas av att fuktig luft tvingas stiga och därefter avkyls högre upp i atmosfären. Då övergår vattenångan...
I hela världen har Nelson Mandela (1918-2013) hyllats för sin långvariga kamp mot apartheid och sin försonliga inställning till sina gamla fiender. 1993 belönades han med Nobels fredspris. Nelson...
Nero blev romersk kejsare när han var 16 år gammal. Han styrde romarriket mellan åren 54-68 e.Kr. Kejsar Nero har i flera källor framställts som en av de blodtörstigaste kejsarna i historien. Hans...
New York ligger vid Hudsonflodens utflöde i Atlanten i nordöstra USA. Det är USA:s största stad med nästan 9 miljoner invånare (2016). Det var den holländske guvernören för kolonin Nya Nederland som...
Relaterade taggar:
Nomader är ett samlingsnamn på ett folk eller en grupp människor som inte är bofast och som i huvudsak livnär sig på jakt och boskapsskötsel. Här hittar du material med anknytning till olika...
Kategorier:
Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta). Sedan 1969 har Nordirland varit en orolig del av Europa. Bombattentat och mord har varit vardagsmat. Under denna...
Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra sidan Danmark, Lübeck och Polen. Kriget är det längsta och blodigaste av alla de svensk-danska...
Relaterade taggar:
Nya Sverige var en svensk handelskoloni som låg i ett område längs med Dalawarefloden i Nordamerika 1638-1655 (se karta). Svenskarna som köpte jord av indianerna kallade kolonin för Nya Sverige. Ett...
Nyköpings gästabud var ett kalas på Nyköpingshus 1317 varefter kung Birger Magnusson lät fängsla sina två bröder tillika politiska rivaler, hertigarna Erik och Valdemar. Efter att de båda bröderna...
Nürnbergrättegångarna var de rättegångar (13 st) som hölls strax efter andra världskriget 1945-1949 i den tyska staden Nürnberg då ledande nazister och andra tyska krigsförbrytare rannsakades och...
Nyår firas vid starten av det nya året. Det svenska nyårsfirandet pågår natten mellan nyårsafton 31 december och nyårsdagen 1 januari. Här hittar du material som handlar om nyår och nyårsfirande.