Napoleon Bonaparte

M
Porträtt

Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes under fattiga förhållanden på ön Korsika, men blev senare Frankrikes kejsare. Napoleon kom till makten efter en militär kometkarriär i samband med de franska...

Nationaldagen

M
Ballonger

Sveriges nationaldag firas sedan 1983 den 6 juni till minne av två viktiga händelser i Sveriges historia:1. Riksdagen valde Gustav Vasa till kung över Sverige denna dag 1523. I samband med detta...

Nationernas förbund (NF)

M
emblem

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades 1920, strax efter första världskriget för att förhindra nya omfattande krig. Organisationen fick...

Natt och Dag

S
vapen

Natt och Dag är en sentida benämning på den adelsätt som kan spåras tillbaka till lagmannen i Tiohärad Nils Sigridsson (omnämnd första gången 1280) och som därmed är Sveriges äldsta ännu levande...

Nattvard

S
Präst

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande av den sista måltiden som Jesus åt med sina lärjungar kvällen före korsfästelsen. För den troende...

Naturreligion

M
Trumma

Samlingsbegreppet naturreligion rymmer en mångfald av mindre religioner där naturen, naturelementen och himlakropparna är i fokus för gudomlig dyrkan. Gemensamt för naturreligionerna - vid sidan av...

Naturvetenskap och upplysning i 1700-talets Sverige

S
karta

Tidens materialism och nyttotänkande lade grunden till ett uppsving för astronomi, fysik, kemi, matematik och biologi. På flera områden fick Sverige en enastående stark ställning. Den tillämpade...

Neandertalare

L
Neandertalare

Neandertalmänniskan, homo neandertalensis eller neandertalare, var en förhistorisk människoart med utbredning från och med cirka 300 000 år sedan i Europa och västra delarna av Asien. Neandertalarna...

Nederbörd

L
regn

Nederbörd är regn, snö eller hagel - vatten som i olika form faller från himlen. All nederbörd orsakas av att fuktig luft tvingas stiga och därefter avkyls högre upp i atmosfären. Då övergår...

Nelson Mandela

M
Mandela

I hela världen har Nelson Mandela (1918-2013) hyllats för sin långvariga kamp mot apartheid och sin försonliga inställning till sina gamla fiender. 1993 belönades han med Nobels fredspris.Nelson...

Nero

M
Porträtt

Nero blev romersk kejsare när han var 16 år gammal. Han styrde romarriket mellan åren 54-68 e.Kr.Kejsar Nero har i flera källor framställts som en av de blodtörstigaste kejsarna i historien. Hans...

New York

L
Manhattan

New York ligger vid Hudsonflodens utflöde i Atlanten i nordöstra USA och är landets största stad med 8,8 miljoner invånare (2020). New York omfattar fem stadsdelar: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens...

Nils Ericson

M
Porträtt

Ingenjören Nils Ericson (ursprungligen Ericsson), (1802-1870) är känd som kanalbyggare och järnvägspionjär. År 1823 blev han ingenjörsofficer, en naturlig karriär för dåtidens tekniska experter....

Nomader

M
Bild saknas

Nomader är ett samlingsnamn på ett folk eller en grupp människor som inte är bofast och som i huvudsak livnär sig på jakt och boskapsskötsel. Här hittar du material med anknytning till olika...

Nordirland

M
karta

Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta). Sedan 1969 har Nordirland varit en orolig del av Europa. Bombattentat och mord har varit vardagsmat. Under denna...

Nordiska sjuårskriget

S
soldater

Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra sidan Danmark, Lübeck och Polen. Kriget är det längsta och blodigaste av alla de svensk-danska...

Nostradamus

L
Porträtt

Den franske astrologen och läkaren Michel Nostradamus, som levde på 1500-talet, är känd för omvärlden för sina profetior om framtiden. Nostradamus föddes 1503 i Frankrike. Hans föräldrar var...

Nya Sverige

M
Svenskarna anländer

Nya Sverige var en svensk handelskoloni i Nordamerika 1638-1655 som låg i ett område i närheten av Dalawareflodens mynning (se karta). Svenskarna som köpte jord av indianerna kallade kolonin för Nya...

Nya testamentet

L
Bibeln

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna Bibeln. Huvudinnehållet i de 27 böckerna handlar om Jesus Kristus, hans liv, undervisning, död,...

Nydala kloster

M
Klosterdörr

Nydala kloster ligger i Småland vid sjön Rusken och grundades 1143 av Linköpingsbiskopen Gisle.Nydala utgjorde tillsammans med Alvastra de första cisterciensklostren i Sverige.Klostrets egendomar...

ANNONS

Nya taggar