Bild:
M

Jamaicas geografi

Antal invånare: 2 725 941 (2015)
Huvudstad: Kingston

Geografi

Jamaica ligger i Karibiska havet, nästan 15 mil söder om Kuba och 16 mil väster om Haiti. Det är den tredje största ön i Karibien (Västindien) efter Kuba och Hispaniola, där Haiti och Dominikanska republiken ligger.

De centrala delarna av Jamaica är bergiga och skogbevuxna, liksom de östra, där Blue Mountains ståtar med de högsta topparna. Västerut övergår bergslandet i en kalkstensplatå med delvis svårtillgänglig terräng.

Det så kallade Cockpit Country i nordväst är ett karstlandskap fullt av håligheter, grottor och underjordiska vattendrag.

Längs kusterna i väster och söder är landet flackt.

Från bergen rinner många strida floder.

Klimat

Jamaicas tropiska klimat präglas av havet och passadvindarna från nordöst. Temperaturen är jämn med små variationer mellan årstiderna och under dygnet.

Vid kusterna är det varmt och fuktigt, medan det i bergen på sina håll är märkbart svalare. Där kan temperaturen falla till bara några få plusgrader.

Nederbörden är ojämnt fördelad. Passadvindarna ger öns nordöstsida ungefär fem gånger så mycket regn som sydkusten. Nederbörd förekommer mellan maj och november, men mest regnar det i oktober och november.

Under hösten drar ofta orkaner in över Jamaica. Även jordbävningar har förekommit.

Naturtillgångar

Jamaicas viktigaste naturtillgång är bauxit, som delvis förädlas till aluminium inom landet. Jamaica är en av världens ledande producenter av bauxit.

Landet täcker i stort sett hela sitt energibehov med importerad olja. Oljan stod för drygt en tredjedel av Jamaicas totala import 2011. Resten av den energi som förbrukas utvinns ur inhemsk vattenkraft.

För att kunna generera mer inhemsk energi håller ett koleldat kraftverk på att byggas med hjälp av ett ryskt aluminiumföretag. Dessutom väntas ett gaseldat kraftverk stå klart 2015.

Utländska företag söker också efter olja i Jamaicas vatten.

Jordbruk

Jordbrukssektorn, som förr dominerade ekonomin, står numera för endast några få procent av bruttonationalprodukten (BNP). Ändå är näringen fortfarande viktig för sysselsättningen.

2012 livnärde sig drygt 16 procent av jamaicanerna på jordbruk, fiske eller skogsbruk.

Industri

Tillverkningsindustrin sysslar främst med förädling av bauxit (till aluminium) och jordbruksprodukter.

Andra viktiga varor som framställs är byggnadsmaterial och kemiska produkter.

Turism

Stränderna, bergen och kulturlivet lockade 2011 rekordmånga turister – drygt tre miljoner – till Jamaica, de flesta amerikaner.
 

Besök Landguiden och läs mer om Jamaica.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 2 725 941 (2015)
Huvudstad: Kingston

Geografi

Jamaica ligger i Karibiska havet, nästan 15 mil söder om Kuba och 16 mil väster om Haiti. Det är den tredje största ön i Karibien (Västindien) efter Kuba och Hispaniola, där Haiti och Dominikanska republiken ligger.

De centrala delarna av Jamaica är bergiga och skogbevuxna, liksom de östra, där Blue Mountains ståtar med de högsta topparna. Västerut övergår bergslandet i en kalkstensplatå med delvis svårtillgänglig terräng.

Det så kallade Cockpit Country i nordväst är ett karstlandskap fullt av håligheter, grottor och underjordiska vattendrag.

Längs kusterna i väster och söder är landet flackt.

Från bergen rinner många strida floder.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Jamaicas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Jamaica. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de karibiska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Jamaica ur olika perspektiv. Jamaica är en önation ingående i Stora Antillerna i Karibiska havet, 234 km lång och som mest 80 km i nord–sydlig riktning. Ön ligger cirka 145 km söder om Kuba och 190 km väster om Hispaniola. Jamaica har nu till övervägande delen en afro-amerikansk befolkning...

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Jamaicas historia.

Aktuell samhällsfakta om Jamaica. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...