Bild:
M

Ecuadors geografi

Antal invånare: 16 624 860 (2017)
Huvudstad: Quito

Geografi

Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn. Det är till ytan något större än Norrland.

Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner. I öster breder det regnskogsbevuxna låglandet El Oriente ut sig. Vid Stilla havet i väster ligger kustlandet La Costa. Däremellan löper höglandet La Sierra. Ute i Stilla havet ligger Galápagosöarna med sitt unika växt- och djurliv.

El Oriente är ett glest befolkat djungelområde med tät tropisk växtlighet som täcker omkring en tredjedel av landet och utgör den västligaste delen av Amazonbäckenet.

La Sierra är en del av Anderna och skär igenom landet från norr till söder med två parallella bergsryggar och mellan dem ett högland på 2 000–3 000 meters höjd. Här finns ett tjugotal vulkantoppar på omkring 5 000 meter. Cotopaxi (närmare 6 000 meter över havet) är världens högsta aktiva vulkan. I La Sierra ligger huvudstaden Quito på 2 800 meters höjd.

La Costa är ett 10–15 mil brett kuperat område som sträcker sig knappt 70 mil från norr till söder. Här, vid floden Guayas mynning, ligger landets största stad Guayaquil.

Större delen av kustlandet präglas av tropisk skog och odlingar. Längst i söder övergår naturen i öken.

Cirka 100 mil ut i Stilla havet ligger Galápagosöarna (Archipiélago de Colón), som består av ett tiotal större och ett stort antal mindre lavaöar. Endast ett par av öarna är befolkade. Deras säregna natur och djurliv med bland annat elefantsköldpaddor gav Charles Darwin viktiga uppslag till hans epokbildande verk ”Om arternas uppkomst”.

Ecuador ligger i en seismiskt aktiv region. Vulkanutbrott och jordbävningar förorsakar emellanåt katastrofer.

Klimat

Klimatet i Ecuador varierar med höjden över havet. I El Oriente i öster är klimatet tropiskt med hög värme och kraftiga regn. Också i norra delen av La Costa i väster kan det regna mycket, särskilt från december till april. Längre söderut är kustlandet torrare, och längst i söder är klimatet ökenartat. I höglandet är nederbörden måttlig med mest regn höst och vår.

Ecuador drabbas ibland av El Niño, ett fenomen som uppträder med tre till tio års mellanrum och orsakar stora väderstörningar med bland annat översvämningar som följd.

Naturtillgångar och energi

Ecuador har stora oljetillgångar i El Oriente i öster och vid kusten, och landets ekonomi är starkt beroende av de inkomster oljan ger. I kustregionen finns också naturgas.

Jordbruk

Jordbruket är fortfarande den verksamhet i Ecuador som ger flest människor arbete (mer än en tredjedel av arbetskraften), men en stor del av det bedrivs ännu med ålderdomliga metoder.

Tre fjärdedelar av jordbrukarna är småbönder, men storgodsägarna äger fortfarande cirka 40 procent av marken.

Jordbruk och fiske stod 2012 för nästan en tiondel av bruttonationalprodukten (BNP).

Industri

Industrialiseringen i Ecuador kom igång först på 1960-talet. Det följande decenniet infördes tullar och avgifter för att skydda den egna industrin och de egna råvarorna, och industrisektorn växte med hjälp av intäkter från oljan.

Statliga förmåner som skatterabatter och tullskydd har numera avvecklats och industrin har utsatts för växande konkurrens genom frihandel inom Andinska gemenskapen (Comunidad Andina de Naciones, Can) och världshandelsorganisationen WTO.

Turism

Turismen har blivit en av landets viktigaste inkomstkällor.

Ecuador är ett av de populäraste turistmålen i Sydamerika med berg, stränder, tropisk regnskog och ett rikt växt- och djurliv.

Turisterna besöker framför allt Galápagosöarna, bergsregionen och Amazonas.

Ekoturismen expanderar mest och många indianfolk bedriver egna turistprojekt.

År 2012 hade landet 1,3 miljoner besökare, de flesta från USA och grannländerna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Ecuador.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 16 624 860 (2017)
Huvudstad: Quito

Geografi

Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn. Det är till ytan något större än Norrland.

Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner. I öster breder det regnskogsbevuxna låglandet El Oriente ut sig. Vid Stilla havet i väster ligger kustlandet La Costa. Däremellan löper höglandet La Sierra. Ute i Stilla havet ligger Galápagosöarna med sitt unika växt- och djurliv.

El Oriente är ett glest befolkat djungelområde med tät tropisk växtlighet som täcker omkring en tredjedel av landet och utgör den västligaste delen av Amazonbäckenet.

La Sierra är en del av Anderna och skär igenom landet från norr till söder med två parallella bergsryggar och mellan dem ett högland på 2 000–3 000 meters höjd. Här finns ett tjugotal vulkantoppar på omkring 5 000 meter. Cotopaxi (närmare 6 000 meter över havet) är världens högsta aktiva vulkan. I La Sierra ligger huvudstaden Quito på 2 800 meters höjd.

Uppdaterad: 16 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Ecuadors geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Centralamerikas länder och dess geografi.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Ecuador. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Ecuador. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om Ecuadors geografi. Ecuador har fått sitt namn från sitt läge vid ekvatorn. Landet gränsar till Colombia i norr och till Peru i söder, och kusten är vänd ut mot Stilla havet…

Kategorier:
Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Ecuador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.