M
Kategori
Karta

Ecuadors geografi

Antal invånare: 17 888 474 (2021)
Huvudstad: Quito

Geografi och klimat

Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn. Det är till ytan något större än Norrland. Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet.

Antal invånare: 17 888 474 (2021)
Huvudstad: Quito

Geografi och klimat

Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn. Det är till ytan något större än Norrland. Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet.

ANNONS

ANNONS

Trots att Ecuador är ett av de mindre länderna i Sydamerika är det ett av de med störst biologisk mångfald. Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner: kustlandet vid Stilla havet, ett regnskogsbevuxet lågland i öster, och däremellan höglandet som är en del av bergskedjan Anderna. Cirka 100 mil ut i Stilla havet ligger Galápagosöarna.

Ecuadors flagga.

Kustlandet (La Costa) är ett 10–15 mil brett kuperat område som sträcker sig knappt 70 mil från norr till söder. Här, vid floden Guayas mynning, ligger landets största stad Guayaquil. Större delen av kustlandet präglas av tropisk skog och odlingar. Längst i söder övergår naturen i öken.

Låglandet (El Oriente) är ett glest befolkat djungelområde med tät tropisk växtlighet som täcker omkring en tredjedel av landet och utgör den västligaste delen av Amazonbäckenet.

Höglandet (La Sierra) skär igenom landet från norr till söder med två parallella bergsryggar och mellan dem ett högland på 2 000–3 000 meters höjd. Här finns ett 20-tal vulkantoppar på omkring 5 000 meter. Cotopaxi (närmare 6 000 meter över havet) är världens högsta aktiva vulkan. Huvudstaden Quito ligger på höglandet, på 2 800 meters höjd.

Cirka 100 mil ut i Stilla havet ligger Galápagosöarna (Archipiélago de Colón), som består av ett tiotal större och ett stort antal mindre lavaöar. Endast ett par av öarna är befolkade. Deras säregna natur och djurliv med bland annat elefantsköldpaddor gav Charles Darwin viktiga uppslag till hans epokbildande verk Om arternas uppkomst, utgivet i Storbritannien 1859.

Ecuador ligger i en seismiskt aktiv region. Vulkanutbrott och jordbävningar förorsakar emellanåt katastrofer.

I öster är klimatet tropiskt med hög värme och kraftiga regn. Också i norra delen av höglandet i väster kan det regna mycket, särskilt från december till april. Längre söderut är kustlandet torrare, och längst i söder är klimatet ökenartat. I höglandet är nederbörden måttlig med mest regn höst och vår.

Ecuador drabbas ibland av El Niño, ett klimatfenomen i Stillahavsområdet som uppträder med tre till tio års mellanrum och orsakar stora väderstörningar med bland annat översvämningar som följd.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Ecuador har stora oljetillgångar vid kusten och i de låglänta skogsområdena i öster, och landets ekonomi är starkt beroende av de inkomster oljan ger. I kustregionen finns också naturgas.

Jordbruk och fiske

Fram till 1970-talet var Ecuador en utpräglad jordbruksekonomi och sektorn sysselsätter fortfarande en stor andel av befolkningen. De flesta är småbönder men landet är också världens största exportör av bananer som odlas på stora plantager. Räkor och andra produkter från havet är andra viktiga exportvaror.

Industri

Industrin sysselsätter en knapp femtedel av arbetskraften och är koncentrerad till storstäderna Guayaquil och Quito. Den oljerelaterade industrin och livsmedelsindustrin är de viktigaste sektorerna.

Besök Landguiden och läs mer om Ecuador.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ecuadors geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Ecuadors geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Ecuador

Aktuell samhällsfakta om Ecuador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Ecuadors historia

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...