S
Tagg
tanks
Israeliska stridsvagnar i Sinai under sexdagarskriget.

Sexdagarskriget

Sexdagarskriget utkämpades från 5 juni till 10 juni 1967 mellan å ena sidan Israel och på andra sidan de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten (ytterligare 11 muslimska länder - inkl. PLO - bidrog med trupper till den arabiska sidan). 

Kriget kan ses som en fortsättning på 1948 års arabisk-israeliska krig och Suezkrisen 1956. Målsättningen för de arabiska grannstaterna var då (främst 1948) liksom under sexdagarskriget, att utplåna staten Israel.

ANNONS

ANNONS

Bakgrund och händelseförlopp

Den 16 maj 1967 förflyttade Egyptens president Nasser cirka 100 000 soldater samt stridsvagnar och artilleri mot gränsen till Israel. Nasser krävde samma dag att FN:s internationella fredsbevarande styrka UNEF skulle dras bort. FN:s generalsekreterare U Thant accepterade kravet utan att fråga säkerhetsrådet eller generalförsamlingen.

Den 22 maj stängde Egypten sjöfarten från Eilat till Röda havet för israeliska fartyg. Detta var en krigsförklaring (casus belli) och ett brott mot FN:s folkrätt.

Den 5 juni gjorde det israeliska flygvapnet en föregripande attack mot det egyptiska flygvapnet som näst intill utplånades. Därefter gick israeliska marktrupper in i Sinai mot de egyptiska trupperna som var stationerade där. I samband med det anföll Jordaniens styrkor Israel från östra Jerusalem, trots att länderna hade ett icke-angreppsavtal. Samtidigt angreps Israel av Syrien och Irak från norr.

Efter sex dagars intensiva strider erövrade Israel Sinaihalvön och Gaza från Egypten, Västbanken med östra Jerusalem från Jordanien, och Golanhöjderna från Syrien. Efter att Golanhöjderna tagits av Israel den 10 juni godkände även Syrien FN:s krav på eldupphör.

Följder

FN:s säkerhetsråd hade åberopat resolution 242 för att stoppa kriget. Resolutionen slår bl.a. fast att alla stater har rättighet "att leva i fred inom säkra och erkända gränser fria från hot eller våldshandlingar”, vilket innebär att anfallskrig är olagliga. Israel hade därför rätt till ett fredsavtal som skulle skapa fastställda gränser.

I fredsavtalet fastslogs ett ”tillbakadragande av israeliska styrkor från territorier som ockuperats i den senaste konflikten”, vilket innebar att Israel måste lämna tillbaka områden, men inte alla områden. Vissa områden skulle kunna behövas för att förhindra nya anfall. I detta stödde sig Israel på FN:s stadgar om varje stats rätt att försvara sig mot angrepp. Arabförbundets deklaration blev ”nej till förhandling med Israel, nej till att erkänna Israel och nej till fred med Israel". Arabländerna ansåg inte att Israel var en legal stat. Något fredsavtal undertecknades därför inte.

Följden blev att den israeliska ockupationen av Sinaihalvön efter sexdagarskriget blev långvarig (till skillnad från efter Suezkrisen 1956, då ockupationen av Sinaihalvön bara varade några månader). Det var först efter att fred slutits mellan Israel och Egypten 1982 som Sinai återlämnades till Egypten. Egypten gjorde dock inga anspråk på Gazaremsan (Israel drog sig ur Gazaremsan 2005).

ANNONS

ANNONS

1994 ingick Jordanien och Israel ett fredsavtal efter att Jordanien avstått från sina anspråk på Västbanken (Östra Jerusalem, Judéen och Samarien). Israel har därefter annekterat Östra Jerusalem, lämnat de flesta muslimska städerna på Västbanken till den Palestinska myndigheten, men ockuperar fortfarande resten av Västbanken av strategiska och civila skäl.

Golanhöjderna annekterades helt av Israel 1980, men enligt folkrätten är området fortfarande en del av Syrien.
 

”Utnötningskriget” 1967-1970

Egyptens president Nasser ville genom ett lågintensivt utnötningskrig göra den ekonomiska bördan och de mänskliga förlusterna ohållbara för Israel. Den 1 juli 1967 återupptog Egypten beskjutningen av israeliska trupper vid Suezkanalen och i oktober sänkte de kryssaren Eilat.

1968 anföll Israel egyptiska militära ställningar. De sovjetiska vapenleveranserna till Egypten var omfattande och sovjetisk militär deltog i striderna. USA gick då också in med militärt stöd till den israeliska sidan.

En ny vapenvila trädde i kraft den 7 augusti 1970. Då hade ett tusental israeliska militärer stupat och mångdubbelt fler egyptiska och palestinska soldater. Därtill hade flera egyptiska städer längs Suez utrymts.

 


LÄS MER: Mellanösternkonflikten

LÄS MER: 1948 års arabisk-israeliska krig

LÄS MER: Suezkrisen

LÄS MER: Oktoberkriget

LÄS MER: Libanonkrigen 1982 och 2006

LÄS MER: Intifadan

LÄS MER: Gazakrigen

LÄS MER: Förenklat om Palestinakonflikten

LÄS MER: Israels och Palestinas historia


Källor:
Sune Persson, Palestinakonflikten, Studentlitteratur, 2012
Sören Wibeck, Ett land två folk: Israel-Palestinakonfliktens historia, Historiska media, 2009
Chaim Herzog, The Arab-Israeli Wars, Arms & Armour Press, 1982
Michael B. Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East, Presidio press - Ballantine Books, 2002
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/30496/der-sechstagekrieg/
https://www.thoughtco.com/1967-six-day-war-4783414


FÖRFATTARE

Text: Anders Bjerkhoel (författare) och Robert de Vries (red.)
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till sexdagarskriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sexdagarskriget

M

Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

av: Kaj Hildingson
2020-09-03

Ända sedan Israel utropades 1948 har alla försök att skapa fred mellan israeler och palestinier misslyckats. Men sällan har konflikten varit så nära en lösning som 1993 då Israels premiärminister Yitzhak Rabin skakade hand med sin ärkefiende, den palestinske ledaren Yassir Arafat framför Vita huset i USA. Men det avtal som skulle genomföras hade många fiender på båda sidor. 1995 sköts Rabin till döds av en 25-årig israel efter ett stort möte som firade freden. Mordet på Rabin bromsade fredsprocessen. 25 år senare var frågan ännu inte löst trots en oändlig rad förhandlingar och konferenser...

+ Läs mer

M
Palestinakonflikten

Förenklat om Palestinakonflikten

av: Leif Löwegren och Robert de Vries
2015-09-16

Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen, utan symboliskt. De båda sidorna står så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta en gemensam nämnare...

+ Läs mer

Länkar om Sexdagarskriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS