Tacitus

S
Porträtt

Tacitus, Gaius Cornelius (ca 55-ca 120), var en romersk historiker som år 97 blev konsul och omkring år 112 prokonsul för provinsen Asien.Liksom andra romerska historikers skildringar hade han som...

Tage Erlander

S
Porträtt

Tage Erlander (1901-1985) var socialdemokratisk politiker och statsminister. Han blev socialdemokrat under studieåren i Lund där han studerade samhällsvetenskapliga ämnen. Han valdes in i andra...

Teknikhistoria

L
Forntida stridsvagn

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan handla om fartyg, slädar, stenblock och mycket annat. Åror har använts för att ro fram flytande...

Kategorier: Taggar:

Telefonens historia

L
bell

Telefonen uppfanns på 1870-talet och var i allmänt bruk i slutet av seklet. Sverige intog tidigt en ledande ställning inom telefonins utveckling och var länge Europas telefontätaste land.Amerikanen...

Telegrafens historia

L
kontor

Optiska telegrafer började användas redan i slutet av 1700-talet. De bestod av speglar som reflekterade ljus som kunde sändas som signaler till en mottagare inom synhåll. När sedan elektriciteten...

Tempelherreorden

M
Tempelriddare

Tempelherreorden grundades i början av 1100-talet efter det första korståget. Orden är uppkallad efter Salomons tempel i Jerusalem där den hade sitt första högkvarter.Tempelriddarna följde fasta...

Terrorbalans

M
MAD

Under 1960-talet började Sovjetunionen kommit ikapp USA ifråga om massförstörelsevapen. Det ledde till att det hädanefter rådde en s.k. terrorbalans mellan de båda supermakterna - varken USA eller...

Thomas Edison

L
Porträtt

Thomas Alva Edison är en av de mest berömda uppfinnarna i historien. Han gjorde 2 500 uppfinningar och fick inte mindre än 1 093 patent. Hans uppfinningar förändrade människornas liv under slutet av...

Tidslinjer

M
Bild saknas

SO-rummet kommer snart fylla på med fler egna tidslinjer. Tidslinje över antiken 700 f.Kr - 500 e.Kr (högupplöst version) SO-rummets material får givetvis användas i skolan, men uppge alltid...

Tidszoner

L
Karta

En tidszon är en zon på jorden som har gemensam normaltid. Jorden är indelad i 24 tidszoner. Jordens tidszoner infördes när det blev populärt att resa med järnväg. Innan dess ställdes klockan lokalt...

Ting

S
Tingsplats

Ting var ett rättsligt men även administrativt organ på härads- och lagsaganivå (landskapsnivå) i vars förhandlingar alla fria män hade rätt att delta. Från början, under förkristen tid, kan tingen...

Titanic

L
Titanic

De stora ångdrivna passagerarfartygen eller Atlantångarna som de ibland kallas, hade sin storhetstid i början av 1900-talet. Vid den här tiden sjösatte några av de ledande rederierna I Europa en...

Tjernobylkatastrofen

M
radioaktivitet

Tjernobylkatastrofen eller Tjernobylolyckan, är en benämning på den svåra kärnkraftsolyckan som inträffade 1986 i staden Tjernobyl i Ukraina - en av de forna delrepublikerna inom Sovjetunionen (karta...

Tornerspel

M
riddare

Medeltidens tornerspel var en slags krigsövningar där riddare visade upp sin ryttarkonst och vapenskicklighet inför publik med avsikt att nå ära, berömmelse och att vinna pengar. Men...

Towern

L
Towern

London grundades troligen av romarna som ett härläger i samband med invasionen år 43 e.Kr och kallades då Londinium. Towern är Englands gamla kungaborg och delvis byggd på resterna av detta läger....

Trettioåriga kriget

M
soldater

Trettioåriga kriget var en europeisk storkonflikt 1618-1648 som i huvudsak utspelade sig på tysk mark. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. Religion omnämns...

Trolle

S
vapen

Trolle var en frälseätt med anor från 1300-talet som härstammande från Småland men hade jordegendomar även i Skåne. Ställningen som gränsadel gjorde medlemmarna av ätten Trolle unionsvänliga och...

Trälar

M
Trälar

Trälar är en benämning i Norden på ofria tjänare som var sin husbondes egendom. De kunde köpas och säljas och räknades inte som medlemmar av samhället. Begicks brott mot dem gick böterna till ägaren...

Tsunami

L
våg

Tsunami (ett japanskt ord) är en lång och snabb havsvåg som ibland uppstår i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller skred på havsbotten. På djupt vatten ute till havs är våghöjden omkring 1...

Tutankhamun

L
Tutankhamun

År 1922 fann forskare farao Tutankhamuns orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var 1900-talets största arkeologiska sensation. I graven fanns det mer än 4 000 föremål och det tog sex år...

Tyrgils Knutsson

S
Staty

Tyrgils eller Torgils Knutsson (död 1306) tillhörde en närstående släkt till Folkungaätten och kom att bli  rikets marsk.och den ledande mannen i Birger Magnussons förmyndarregering.År 1293...

ANNONS

Nya taggar