M

Fiji idag

Antal invånare: 905 500 (2017)
Huvudstad: Suva

Befolkning

Omkring 100 av Fijis drygt 800 öar, atoller och rev är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där.

Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön Viti Levu. Befolkningen är ung; över en fjärdedel av invånarna är under 15 år.

Antal invånare: 905 500 (2017)
Huvudstad: Suva

Befolkning

Omkring 100 av Fijis drygt 800 öar, atoller och rev är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där.

Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön Viti Levu. Befolkningen är ung; över en fjärdedel av invånarna är under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Författningen slår fast att Fiji är en sekulär stat och gör strikt åtskillnad mellan stat och religion. Allas religionsfrihet garanteras. Bland fijier och rotumaner är i stort sett alla kristna, medan de flesta indier är hinduer.

Fijis flagga.

Politiskt system

Fiji har sedan självständigheten 1970 haft fyra olika författningar. Den senaste antogs i september 2013 och återupprättade demokratin efter det att landet styrts som en militärdiktatur sedan 2006, då dåvarande arméchef Josaia "Frank" Voreqe Bainimarama tog makten i en kupp.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Fiji är litet i världen men stort i Oceanien. Flera regionala institutioner har eller har haft sin bas här, som samarbetsorganet Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum, PIF) och University of the South Pacific. Många internationella organ har också regionala högkvarter i Fiji. Australien och Nya Zeeland är viktiga samarbetspartner, men under 2010-talet har Kina blivit största utländska investerare.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Fiji är den största, mest utvecklade och minst biståndsberoende ekonomin i södra Stilla havet, men i ett globalt perspektiv är landet litet och sårbart. Fiji räknas av Världsbanken som ett medelinkomstland, men många invånare är fattiga. Socker- och beklädnadsindustri var länge motorer i ekonomin, men båda har gått tillbaka sedan 2000-talet. Numera är servicenäringen den i särklass viktigaste delen av ekonomin.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Fijis geografi >

Utrikeshandel

Socker och kläder var länge de helt dominerande exportprodukterna, men båda har minskat i betydelse. Numera är mineralvatten den viktigaste exportvaran. Fisk, guld, timmer och kokosprodukter är andra betydelsefulla exportprodukter.

Sociala förhållanden

Fiji tillhör de mest välutvecklade samhällena bland småstaterna i södra Stilla havet, men politisk oro har gjort att fattigdom och arbetslöshet har brett ut sig inom alla folkgrupper och i alla regioner.

 

Besök Landguiden och läs mer om Fiji.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Fiji

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Fiji

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fijis historia

Historia om Fiji. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fijis geografi

Geografi med fokus på Fiji. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.