Bild:
M

Fiji idag

Antal invånare: 892 145 (2015)
Huvudstad: Suva

Befolkning

Omkring 100 av Fijis drygt 330 öar är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där.

Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön Viti Levu. Befolkningen är ung; nära en tredjedel är under 15 år.

Religion

Före britternas ankomst till Fiji utövade invånarna en religion grundad på andetro och förfädersdyrkan. Efter det att brittiskt styre införts 1874 kristnades landet snabbt. Idag är i stort sett alla etniska fijier och rotumaner kristna, varav fyra femtedelar är metodister.

Politiskt system

Fiji antog en ny, demokratisk författning i september 2013 efter att ha styrts som en militärdiktatur av den dåvarande arméchefen Frank Bainimarama sedan 2006, då han genomförde en militärkupp. Återgången till demokrati fullföljdes i september 2014, då demokratiska val höll. Valets segrare blev Bainimaramas parti Fiji först, som bildade regering.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Fiji är litet i världen men stort i Oceanien. Flera regionala institutioner har eller har haft sin bas här, som samarbetsorganet Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum, PIF) och University of the South Pacific.

Många internationella organ har också regionala högkvarter i Fiji. Australien och Nya Zeeland är naturliga och viktiga samarbetspartner.

Ekonomi

Fiji är den största, mest utvecklade och minst biståndsberoende ekonomin i södra Stilla havet, men i ett globalt perspektiv är landet litet och sårbart.

Fiji räknas av Världsbanken som ett medelinkomstland, men många invånare är fattiga.

Socker- och beklädnadsindustri har länge varit motorer i ekonomin, men båda har gått tillbaka under 2000-talet.

Regeringen har försökt uppmuntra en breddning av den ekonomiska basen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Fijis geografi >

Utrikeshandel

Socker och kläder var länge de helt dominerande exportprodukterna, men båda har minskat i betydelse. Särskilt klädexporten har fallit kraftigt.

Fisk, guld, timmer och kokosprodukter är andra viktiga exportvaror.

Fiji importerar främst oljeprodukter, maskiner, transportutrustning och livsmedel.

Sociala förhållanden

Fiji tillhör de mest välutvecklade samhällena bland småstaterna i södra Stilla havet, men den politiska oron har gjort att fattigdom och arbetslöshet brett ut sig inom alla folkgrupper och i alla regioner. Många trängs i slumområden i städerna, dit en snabb inflyttning skett.

Omkring en tredjedel av befolkningen beräknas leva under fattigdomsstrecket, och bara hälften har tillgång till rent vatten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Fiji.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 892 145 (2015)
Huvudstad: Suva

Befolkning

Omkring 100 av Fijis drygt 330 öar är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där.

Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön Viti Levu. Befolkningen är ung; nära en tredjedel är under 15 år.

Religion

Före britternas ankomst till Fiji utövade invånarna en religion grundad på andetro och förfädersdyrkan. Efter det att brittiskt styre införts 1874 kristnades landet snabbt. Idag är i stort sett alla etniska fijier och rotumaner kristna, varav fyra femtedelar är metodister.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Fiji

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Fiji. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Fiji ur olika perspektiv. Fiji, officiellt Republiken Fijiöarna, är en östat i Melanesien i södra Stilla havet omkring 1 100 nautiska mil (2 000 km) nordost om Nya Zeelands nordö...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Fiji. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Fiji. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.