M
Kategori
Karta

Fiji idag

Antal invånare: 902 899 (2021)
Huvudstad: Suva

Republiken Fiji i sydvästra Stilla havet består av hundratals stora vulkanöar och mindre korallöar. Landets ekonomiska bas utgörs av turism och sockertillverkning. Den forna brittiska kolonin har länge plågats av motsättningar mellan de fijiska urinvånarna och ättlingar till kontraktsarbetare från Indien. Fyra kupper mellan 1987 och 2006 ledde till perioder av diktatur. 2009 påbörjades en återgång till folkvalt styre och demokratiska val kunde hållas 2014. Valets segrare blev den tidigare kuppledaren Voreqe (Frank) Bainimarama.

Antal invånare: 902 899 (2021)
Huvudstad: Suva

Republiken Fiji i sydvästra Stilla havet består av hundratals stora vulkanöar och mindre korallöar. Landets ekonomiska bas utgörs av turism och sockertillverkning. Den forna brittiska kolonin har länge plågats av motsättningar mellan de fijiska urinvånarna och ättlingar till kontraktsarbetare från Indien. Fyra kupper mellan 1987 och 2006 ledde till perioder av diktatur. 2009 påbörjades en återgång till folkvalt styre och demokratiska val kunde hållas 2014. Valets segrare blev den tidigare kuppledaren Voreqe (Frank) Bainimarama.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Ett 100-tal av Fijis runt 850 öar, atoller och rev är bebodda. Det pågår en inflyttning från mindre öar till huvudöarna och städerna där. Drygt två tredjedelar av befolkningen bor på den största ön, Viti Levu. Befolkningen är ung; tre av tio invånare är under 15 år.

Religion

Författningen slår fast att Fiji är en sekulär stat och gör strikt åtskillnad mellan stat och religion. Allas religionsfrihet garanteras. Bland fijier och rotumaner är i stort sett alla kristna, medan de flesta indier är hinduer.

Fijis flagga.

Inrikespolitik och författning

Fiji styrs av premiärminister Josaia "Frank" Voreqe Bainimarama och hans parti Fiji först. Bainimarama var arméchef när han 2006 grep makten i en militärkupp. En ny författning från 2013 lade grunden för en återgång till demokrati.

Demokrati och rättigheter

En militärkupp 2006 satte demokratiska principer ur spel och rätten till mänskliga rättigheter urholkades. Sedan en ny författning antagits 2013 och demokratiska val hållits året därpå har rättssäkerheten och respekten för mänskliga rättigheter stärkts. Politisk inblandning i rättsprocesser förekommer dock fortfarande, liksom inskränkningar i föreningsrätt och yttrandefrihet.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Fiji är litet i världen men stort i Oceanien. Flera regionala institutioner har eller har haft sin bas här, som samarbetsorganet Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum, PIF) och University of the South Pacific. Många internationella organ har också regionala högkvarter i Fiji. Kina är landets största biståndsgivare och utländska investerare. Relationerna till Australien och Nya Zeeland är centrala men har periodvis varit mycket ansträngda.

Ekonomi

Fiji är den största och mest utvecklade ekonomin i södra Stilla havet, men i ett globalt perspektiv är landet litet och sårbart. Sockerframställning och beklädnadsindustri var länge motorerna i ekonomin, men efter millennieskiftet har tjänstesektorn tagit över den rollen.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Fijis geografi >

Sociala förhållanden

Fiji tillhör de mest välutvecklade samhällena bland småstaterna i södra Stilla havet, men politisk oro har gjort att fattigdom och arbetslöshet har brett ut sig inom alla folkgrupper och i alla regioner.

 

Besök Landguiden och läs mer om Fiji.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Fiji

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Fiji

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Fijis historia

Historia om Fiji. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Fijis geografi

Geografi med fokus på Fiji. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.