M
Kategori
Karta

Panamas geografi

Antal invånare: 4 381 583 (2021)
Huvudstad: Panama City

Geografi och klimat

Republiken Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet, som är något mindre än Svealand, har långa kuster mot Karibiska havet i norr och Stilla havet i söder. Det finns många öar på båda sidor.

Antal invånare: 4 381 583 (2021)
Huvudstad: Panama City

Geografi och klimat

Republiken Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet, som är något mindre än Svealand, har långa kuster mot Karibiska havet i norr och Stilla havet i söder. Det finns många öar på båda sidor.

ANNONS

ANNONS

Panama är bergigt, med lågland vid kusterna. Mot Costa Rica i väster finns enstaka vulkaner, även aktiva, på drygt 3 000 meters höjd. Jordbävningar är inte ovanliga. Ungefär mitt i landet finns en låg landkorridor mellan bergen. Här öppnades 1914 Panamakanalen mellan de båda haven.

Panama
Bild: Utrikespolitiska institutet
Även om betesmarker och odlingar har trängt undan stora delar av den tropiska regnskogen täcker skog fortfarande nästan hälften av den totala landytan. Regnskogen i gränstrakterna mot Colombia i öster, Darién, är känd för en mångfald av djur- och växtarter.

Klimatet är tropiskt, varmt och fuktigt, med obetydliga temperaturvariationer över året. Det mesta av nederbörden faller under regnperioden från april till december.

Naturtillgångar

Koppar, guld, tropiska träslag samt goda fiskevatten är några av Panamas viktigaste naturtillgångar.

Trots goda mineraltillgångar har gruvdriften varit begränsad men mineralutvinning är på väg att bli ett viktigt inslag i landets ekonomi. Starkt motstånd från miljörörelsen och ursprungsfolk har emellertid satt en del käppar i hjulet.

Panamas flagga.

Jordbruk

Jordbruk och fiske bidrar i allt mindre utsträckning till landets bruttonationalprodukt (BNP). Ändå sysselsätter sektorn fortfarande ungefär var sjätte arbetande panaman och står för större delen av varuexporten.

ANNONS

Industri

Industriverksamheten är koncentrerad till området längs kanalen och inte minst frihandelszonen Colón på Atlantsidan. I Colón sker produktionen nästan uteslutande i utländska företags regi.

I övrigt finns i huvudsak lättare industri i privat ägo.

Besök Landguiden och läs mer om Panama.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Panamas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Panamas geografi

L

Lätta fakta om Panamakanalen

av: Carsten Ryytty
2016-04-03

1881 började fransmännen bygga Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten. Men det misslyckades på grund av klimatet och arbetet avbröts. 20 000 människor omkom vid detta arbete. Först 1914 blev kanalen färdig när amerikanerna tog över arbetet...

+ Läs mer

Länkar om Panamas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Panama

Aktuell samhällsfakta om Panama. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Panamas historia

Här hittar du material som behandlar Panamas historia i stora och små perspektiv.

Relaterade taggar

Hi
Karta

Panamakanalen

Innan Panamakanalen byggdes var alla fartyg tvungna att att runda Kap Horn - Sydamerikas sydligaste...