Bild:
M

Panamas geografi

Antal invånare: 4 098 590 (2017)
Huvudstad: Panama City

Geografi och klimat

Republiken Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet, som är något mindre än Svealand, har långa kuster mot Karibiska havet i norr och Stilla havet i söder. Det finns många öar på båda sidor.

Panama är bergigt, med lågland vid kusterna. Mot Costa Rica i väster finns enstaka vulkaner, även aktiva, på drygt 3 000 meters höjd. Jordbävningar är inte ovanliga. Ungefär mitt i landet finns en låg landkorridor mellan bergen. Här öppnades 1914 Panamakanalen mellan de båda haven.

Även om betesmarker och odlingar har trängt undan stora delar av den tropiska regnskogen täcker skog fortfarande nästan hälften av den totala landytan. Regnskogen i gränstrakterna mot Colombia i öster, Darién, är känd för en mångfald av djur- och växtarter.

Klimatet är tropiskt, varmt och fuktigt, med obetydliga temperaturvariationer över året. Det mesta av nederbörden faller under regnperioden från april till december.

Klimat

Klimatet i Panama är tropiskt, varmt och fuktigt, med obetydliga temperaturvariationer över året.

Det mesta av nederbörden faller under regnperioden från april till december.

Naturtillgångar

Koppar, guld, tropiska träslag samt goda fiskevatten är några av Panamas viktigaste naturtillgångar.

Trots goda mineraltillgångar har gruvdriften varit begränsad men mineralutvinning är på väg att bli ett viktigt inslag i landets ekonomi. Starkt motstånd från miljörörelsen och ursprungsfolk har emellertid satt en del käppar i hjulet.

Jordbruk

Jordbruk och fiske bidrar i allt mindre utsträckning till landets bruttonationalprodukt (BNP). Ändå sysselsätter sektorn fortfarande ungefär var sjätte arbetande panaman och står för större delen av varuexporten.

Industri

Industriverksamheten är koncentrerad till området längs kanalen och inte minst frihandelszonen Colón på Atlantsidan. I Colón sker produktionen nästan uteslutande i utländska företags regi.

I övrigt finns i huvudsak lättare industri i privat ägo.

Turism

Panama har många turistattraktioner som fina stränder, runt 800 öar, korallrev, rikt djurliv och Panamakanalen.

Längs Stillahavskusten finns utmärkt djuphavsfiske.
 

Besök Landguiden och läs mer om Panama.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 4 098 590 (2017)
Huvudstad: Panama City

Geografi och klimat

Republiken Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet, som är något mindre än Svealand, har långa kuster mot Karibiska havet i norr och Stilla havet i söder. Det finns många öar på båda sidor.

Panama är bergigt, med lågland vid kusterna. Mot Costa Rica i väster finns enstaka vulkaner, även aktiva, på drygt 3 000 meters höjd. Jordbävningar är inte ovanliga. Ungefär mitt i landet finns en låg landkorridor mellan bergen. Här öppnades 1914 Panamakanalen mellan de båda haven.

Även om betesmarker och odlingar har trängt undan stora delar av den tropiska regnskogen täcker skog fortfarande nästan hälften av den totala landytan. Regnskogen i gränstrakterna mot Colombia i öster, Darién, är känd för en mångfald av djur- och växtarter.

Klimatet är tropiskt, varmt och fuktigt, med obetydliga temperaturvariationer över året. Det mesta av nederbörden faller under regnperioden från april till december.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Panamas geografi

L
Carsten Ryytty
2016-04-03
1881 började fransmännen bygga Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten. Men det misslyckades på grund av klimatet och arbetet avbröts. 20 000 människor omkom vid detta arbete. Först 1914...

Länkar om Panamas geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Centralamerikas länder och dess geografi.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Panama. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Centralamerika och de centralamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Panama ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Panamakanalen förr och idag. De första idéerna till en kanal i Panama framfördes i mitten av 1500-talet, men det första försöket att konstruera en kanal skedde 1880 under franskt ledarskap. Efter att försöket fullständigt kollapsat, blev arbetet fullbordat av USA och kanalen kunde öppnas 1914...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Panama ur olika perspektiv. Panama, formellt Republiken Panama, är en stat på Panamanäset i Centralamerika. Största inkomstkälla är Panamakanalen, kanalen mellan Atlanten (Karibiska havet) och Stilla havet. Landet gränsar till Colombia och Costa Rica...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Panama. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Här hittar du material som behandlar Panamas historia i stora och små perspektiv.