M
Kategori
Karta

Irans geografi

Antal invånare: 85 028 760 (2021)
Huvudstad: Teheran

Geografi

Iran är ungefär tre och en halv gånger så stort som Sverige. Höga berg och stora ökenområden gör att delar av landet är svårtillgängliga. Centrala Iran består av en högplatå och här finns stora saltträsk och stenöknar. Platån omges av bergskedjor. Jordbävningar förekommer ofta.

Antal invånare: 85 028 760 (2021)
Huvudstad: Teheran

Geografi

Iran är ungefär tre och en halv gånger så stort som Sverige. Höga berg och stora ökenområden gör att delar av landet är svårtillgängliga. Centrala Iran består av en högplatå och här finns stora saltträsk och stenöknar. Platån omges av bergskedjor. Jordbävningar förekommer ofta.

ANNONS

ANNONS

I norr dominerar en vidsträckt saltöken, Dasht-e Kavir, och i söder sten- och sandöknen Dahst-e Lut, som är en av världens torraste och hetaste platser.

Iran karta
Bild: Utrikespolitiska institutet
Högplatån i centrala Iran omges av bergskedjor. Den största är Zagros, som sträcker sig från landets nordvästra hörn mot sydöst längs hela kusten mot Persiska viken. Zagros har toppar på över 4 000 meter. Den smalare, men lika höga Elburz-kedjan börjar i samma hörn men följer Kaspiska havets kust för att i nordöst övergå i Kopet Dag-bergen, som bildar gräns mot Turkmenistan. Landets högsta berg, den vilande vulkanen Damavand (Demavend) nordöst om Teheran, når över 5 600 meter.

Jordbävningar förekommer ofta, också skalv med stor magnitud. Vid ett jordskalv i nordväst 1990 omkom cirka 40 000 människor och en halv miljon blev hemlösa. Över 26 000 dog när en kraftig jordbävning 2003 ödelade staden Bam i sydöstra Iran.

Iran har flera salthaltiga sjöar som saknar utflöden. Störst är Urmia­sjön längst upp i nordväst. Även Kaspiska havet är en sådan sjö.

På ön Qeshm i söder, i Hormuzsundet, finns en imponerande saltgrotta med märkliga formationer. Namakdan-grottan tros vara en av de djupaste saltgrottorna i världen.

Irans flagga.

Klimat

Klimatet varierar mellan extrem värme och extrem kyla. På somrarna kan det bli upp emot 50 grader i inlandet. På vintrarna blir det nedåt 20 minusgrader i bergstrakterna.

Torrt klimat råder i större delen av landet, med mindre än 250 millimeter regn och snö om året. Nederbörden kommer främst under vinter­halvåret. Bara längs de nordvästra gränsområdena och vid Kaspiska havet är nederbörden rikligare – upp till 2 000 mm per år.

Starka vindar är vanliga. Särskilt östra Iran plågas på somrarna av ”120-dagarsvinden”, som kan nå hastigheter på 45 meter per sekund.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Iran har mycket stora kända reserver av både naturgas och olja. Det innebär nästan en femtedel av den kända naturgasen i världen och nästan en tiondel av oljereserverna. I landet finns dessutom gott om mineraler som järn, kol, zink, nickel, svavel, krom och koppar.

Jordbruk

Endast en dryg tiondel av Irans landyta är uppodlad, trots att kanske en tredjedel skulle kunna användas till jordbruk. Näringsfattiga jordar och vattenbrist försvårar utvecklingen. Vete är den vanligaste grödan, följt av korn och ris. Frukt, nötter och kryddor utgör viktiga exportvaror. Iran är världsledande producent av pistagenötter, fikon, saffran, rosvatten och berberisbär. I söder och öster odlas även dadlar. Tomater och potatis är viktiga produkter, liksom sockerrör och -betor.

Industri

Vid sidan av oljan domineras Irans industrisektor av petrokemiska produkter, stålverk, fordonstillverkning samt flyg- och vapenindustri. Den petrokemiska industrin började med tillverkning av gödselämnen på 1950- och 1960-talet. Idag förser den andra industrier, som pappers- och textiltillverkning, med råmaterial. Ett mål är att bli ledande exportör av plaster, konstgödsel och andra oljebaserade produkter, men landet har inte tillräckligt många raffinaderier.

Besök Landguiden och läs mer om Iran.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Irans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Irans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Irans historia

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Iran

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...