M

Irans geografi

Antal invånare: 81 162 790 (2017)
Huvudstad: Teheran

Geografi

Iran är drygt tre och en halv gånger så stort som Sverige. Landet hör till Mellanöstern men ligger också i gränslandet mellan Centralasien och Sydasien. I väster finns förutom arabvärlden även Turkiet.

Iran har kust mot Kaspiska havet i norr och en lång sydkust mot Persiska viken och Omanviken, med det strategiskt viktiga Hormuzsundet emellan. Gränsen mot Irak går längst i söder i den omstridda floden Arvand Rud (Shatt al-Arab).

Antal invånare: 81 162 790 (2017)
Huvudstad: Teheran

Geografi

Iran är drygt tre och en halv gånger så stort som Sverige. Landet hör till Mellanöstern men ligger också i gränslandet mellan Centralasien och Sydasien. I väster finns förutom arabvärlden även Turkiet.

Iran har kust mot Kaspiska havet i norr och en lång sydkust mot Persiska viken och Omanviken, med det strategiskt viktiga Hormuzsundet emellan. Gränsen mot Irak går längst i söder i den omstridda floden Arvand Rud (Shatt al-Arab).

ANNONS

ANNONS

Höga berg och stora ökenområden gör att delar av landet är svårtillgängliga. Centrala Iran består av en högplatå. I norr dominerar en vidsträckt saltöken, Dasht-e Kavir, och i söder sten- och sandöknen Dahst-e Lut, som är en av världens torraste och hetaste platser. Platån omges av bergskedjor. Den största är Zagros, som sträcker sig från landets nordvästra hörn mot sydöst längs hela kusten mot Persiska viken. Zagros har toppar på över 4 000 meter. Den smalare, men lika höga Elburz-kedjan börjar i samma hörn men följer Kaspiska havets kust för att i nordöst övergå i Kopet Dag-bergen, som bildar gräns mot Turkmenistan.

Jordbävningar förekommer ofta. Vid ett jordskalv i nordväst 1990 omkom cirka 40 000 människor. Över 26 000 dog när en kraftig jordbävning 2003 ödelade staden Bam i sydöstra Iran.

Iran har flera salthaltiga sjöar som saknar utflöden. Störst är Urmia­sjön. Även Kaspiska havet är en sådan sjö.

Irans flagga.

Klimat

Klimatet varierar mellan extrem värme och extrem kyla. På somrarna kan det bli upp emot 50 grader i inlandet. På vintrarna blir det nedåt 20 minusgrader i bergstrakterna.

Torrt klimat råder i större delen av landet, med mindre än 250 millimeter regn och snö om året. Nederbörden kommer främst under vinter­halvåret. Bara längs de nordvästra gränsområdena och vid Kaspiska havet är nederbörden rikligare – upp till 2 000 mm per år.

Starka vindar är vanliga. Särskilt östra Iran plågas på somrarna av ”120-dagarsvinden”, som kan nå hastigheter på 45 meter per sekund.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Iran har större kända reserver av naturgas än något annat land och ligger (2013) på fjärde plats i fråga om oljetillgångar. Det innebär nästan en femtedel av den kända naturgasen i världen och nästan en tiondel av oljereserverna.

I landet finns dessutom gott om mineraler som järn, kol, zink, nickel, svavel, krom och koppar.

Jordbruk

Drygt en tiondel av Irans landyta är uppodlad, men andelen ökar i takt med att nya dammar för konstbevattning byggs. De bästa jordarna med naturlig bevattning finns i norr och i väster. Jordbruket svarar för cirka en tiondel av BNP och nästan en tredjedel av sysselsättningen. Boskapsskötseln utgör omkring en tredjedel av jordbrukssektorn.

Industri

Endast en dryg tiondel av Irans landyta är uppodlad, trots att kanske en tredjedel skulle kunna användas till jordbruk. Näringsfattiga jordar och vattenbrist försvårar utvecklingen. Vete är den vanligaste grödan, följt av korn och ris.

Turism

Många historiska platser,till exempel Isfahan, Persepolis och Susa, var populära turistmål under shahens tid. Med revolutionen och kriget mot Irak upphörde nästan den utländska turismen. Den har därefter återhämtat sig något.
 

Besök Landguiden och läs mer om Iran.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Irans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Irans historia

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Iran

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...