M
Kategori
Karta

Saudiarabiens geografi

Antal invånare: 35 340 680 (2021)
Huvudstad: Riyadh

Geografi och klimat

Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön. Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

Antal invånare: 35 340 680 (2021)
Huvudstad: Riyadh

Geografi och klimat

Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön. Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

ANNONS

ANNONS

Saudiarabien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Saudiarabien är fem gånger större än Sverige och har landgräns mot sju länder samt förbindelse till Bahrain via en vägbro. I vissa fall är gränserna osäkra eller omstridda; uppgifterna om landets storlek varierar. Dess politiska centrum återfinns på den ökenartade högplatån Najd i landets inre, där huvudstaden Riyad ligger.

I kustregionen Hijaz vid Röda havet finns vallfartsorterna Mecka och Medina, liksom den viktiga hamnstaden Jidda. I bergen i sydväst ligger den bördiga provinsen Asir. Östregionen Hasa (al-Ahsa) präglades förr av oaser och fiskehamnar, men idag dominerar oljeindustrin.

Ungefär en tredjedel av landet består av öken. Den otillgängliga al-Rub al-Khali i söder är en av världens största sandöknar. I norr och nordöst ligger öknarna Stora och Lilla Nafud. Varken sjöar eller permanenta floder finns. Underjordiska källor ger vatten åt oaser, men i övrigt utgörs Saudiarabien av stäpp med mager buskvegetation. Sandstormar och ökenspridning är stora problem, men 2021 offentliggjorde regeringen planer på omfattande skogsplantering.

Det faller ytterst lite regn, men när det händer kan kortvariga vattendrag uppstå. Ett namn på kartan som börjar på Wadi skvallrar om att där finns en flodbädd som någon gång kan bära vatten.

Saudiarabiens flagga.

Naturtillgångar och energi

Ungefär en sjättedel av världens kända oljetillgångar finns i Saudiarabien. Landet är för det mesta världens största oljeexportör och det huvudsakligen statsägda Saudi Aramco är världens största oljebolag i fråga om produktion. Saudiarabien har också tillgångar av naturgas, även om utvinningen är förhållandevis blygsam.

Jordbruk

Bristen på vatten är en naturlig begränsning för jordbruk i Saudiarabien, och bara ett par procent av ytan är uppodlad. Mer än en tredjedel av landet används däremot till viss del som betesmark.

Kyckling, mjölk, dadlar och vete är några av de viktigaste produkterna. Innan oljan blev den dominerande industrin var jordbruk och fiske Saudiarabiens viktigaste näringsgrenar. De sysselsätter numera en liten andel av arbetskraften, men livsmedelssäkerhet (leveranssäkerhet) har seglat upp som ett prioriterat fält.

ANNONS

ANNONS

Industri

Utvinning och raffinering av olja dominerar helt industrin i Saudiarabien. Oljan omvandlas också till andra produkter i en omfattande petrokemisk industri, där även naturgasen är råvara. Konstgödsel och plastvaror är några sådana industrivaror. Staten försöker bredda den industriella basen för att minska beroendet av oljeexporten.

Besök Landguiden och läs mer om Saudiarabien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Saudiarabiens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Saudiarabiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Saudiarabien

Aktuell samhällsfakta om Saudiarabien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Hi
Karta

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...