M

Saudiarabiens geografi

Antal invånare: 32 938 210 (2017)
Huvudstad: Riyadh

Geografi

Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön. Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

Saudiarabien är fem gånger större än Sverige och har landgräns mot sju länder samt förbindelse till Bahrain via en vägbro. I vissa fall är gränserna osäkra eller omstridda; uppgifterna om landets storlek varierar. Dess politiska centrum återfinns på den ökenartade högplatån Najd i landets inre, där huvudstaden Riyad ligger.

Antal invånare: 32 938 210 (2017)
Huvudstad: Riyadh

Geografi

Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön. Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

Saudiarabien är fem gånger större än Sverige och har landgräns mot sju länder samt förbindelse till Bahrain via en vägbro. I vissa fall är gränserna osäkra eller omstridda; uppgifterna om landets storlek varierar. Dess politiska centrum återfinns på den ökenartade högplatån Najd i landets inre, där huvudstaden Riyad ligger.

ANNONS

ANNONS

I kustregionen Hijaz vid Röda havet finns vallfartsorterna Mecka och Medina, liksom den viktiga hamnstaden Jidda. I bergen i sydväst ligger den bördiga provinsen Asir. Östregionen Hasa (al-Ahsa) präglades förr av oaser och fiskehamnar, men idag dominerar oljeindustrin.

Ungefär en tredjedel av landet består av öken. Den otillgängliga al-Rub al-Khali i söder är en av världens största sandöknar. I norr och nordöst ligger öknarna Stora och Lilla Nafud. Varken sjöar eller floder finns. Underjordiska källor ger vatten åt oaser, men i övrigt utgörs Saudiarabien av stäpp med mager buskvegetation.

Saudiarabiens flagga.

Klimat

Hett ökenklimat dominerar, utom vid kusterna där luften är fuktig. Saudiarabien är ett av jordens torraste länder. Vissa områden kan vara utan nederbörd i åratal.

I inlandet kan temperaturen på sommaren stiga över 50 grader i skuggan. På vintern faller ibland snö i bergen.

Längs kusterna är det hett och fuktigt under större delen av året, medan vintrarna är milda. Sydprovinsen Asirs berg och högplatåer har ett friskare, ofta behagligt klimat. I både söder och väster förekommer en hel del nederbörd, framför allt i trakterna nära Röda havet.

Naturtillgångar och energi

Ungefär en sjättedel av världens kända oljetillgångar finns i Saudiarabien som är världens största oljeexportör. Utvinningen sköts av det statliga monopolet Saudi Aramco som är världens största oljebolag i fråga om produktion. Saudiarabien har också tillgångar av naturgas, även om utvinningen är förhållandevis blygsam.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Bristen på vatten är en naturlig begränsning för jordbruk i Saudiarabien, och bara ett par procent av ytan är uppodlad. Mer än en tredjedel av landet används däremot till viss del som betesmark.

Kyckling, mjölk, dadlar och vete är några av de viktigaste jordbruksprodukterna. Innan oljan blev den dominerande industrin var jordbruk och fiske Saudiarabiens viktigaste näringsgrenar. Efter hand har de förlorat sin ställning och sysselsätter numera endast en liten andel av arbetskraften.

Industri

Utvinning och raffinering av olja dominerar helt industrin i Saudiarabien. Oljan omvandlas också till andra produkter i en omfattande petrokemisk industri, där även naturgasen är råvara. Konstgödsel och plastvaror är några sådana industrivaror. Staten försöker bredda den industriella basen för att minska beroendet av oljeexporten.

Turism

Nästan alla utländska besökare i Saudiarabien är muslimska pilgrimer. De besöker främst vallfartsorterna Mecka och Medina. Numera kan utländska pilgrimer även resa till andra delar av Saudiarabien.
 

Besök Landguiden och läs mer om Saudiarabien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Saudiarabiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Saudiarabien

Aktuell samhällsfakta om Saudiarabien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...