Toleransens mekanismer - en antologi

av:
Forum för levande historia
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
En antologi om tolerans utifrån ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.

Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken. Vad är tolerans? Vad kan förklara varför vissa unga är och blir mer toleranta än andra? Vilken roll spelar familjen, ungdomars sociala nätverk, ett föreningsengagemang och skolan för utvecklingen av ungas tolerans?

Antologin vänder sig till dig som vill främja tolerans och är verksam inom det offentliga och civila samhället.

Materialet går att beställa kostnadsfritt (porto tillkommer) men finns såklart även som PDF.

Här hittar du materialet Toleransens mekanismer - en antologi

Relaterade kategorier:
Publicerad: 10 mars 2017

Liknande lärarmaterial 35 st

Sidor