S
Tagg
Första majdemonstration
Medlemmar ur Typografiska Föreningen under ett första maj-tåg 1899.

Fackföreningarnas framväxt

Arbetarna organiserar sig

Sveriges första fackförening bildades av de tidigt organiserade typograferna redan 1848, men det var på 1880-talet som facken började växa och bli många. Det internationella perspektivet var en självklarhet från början. Arbetarrörelsen menade att arbetare i alla länder skulle förena sig. Redan 1886 hölls en facklig kongress över de nordiska nationsgränserna och de fackliga internationella organisationerna har sina rötter i samma tid.

De fackligt aktiva arbetarna ansåg att de måste föra fram sina frågor även i riksdagen. Därför bildades Socialdemokraterna vid en facklig kongress år 1889. 1898 bildades LO (Landsorganisationen) av 16 förbund som då tillsammans hade 37 000 medlemmar.

ANNONS

ANNONS

De nya fackföreningarna hade tre krav:

 • Allmän och lika rösträtt - det första steget togs 1909, men förverkligades först 1921 då också kvinnorna fick rösträtt. Läs mer >
   
 • Organisationsrätten - rätten att fritt gå med i och bilda fackföreningar och andra organisationer. Förverkligades stegvis mellan 1906 och 1938 genom avtal.
   
 • Åtta timmars arbetsdag - 48-timmarsvecka med arbete sex dagar i veckan - förverkligades 1920. Men sjömän, lantarbetare och hushållsanställda ställdes utanför.

Arbetsgivarna organiserar sig

Åren kring sekelskiftet 1900 var en tid med starka motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare, men många viktiga steg framåt togs också. 1890-talets högkonjunktur gav arbetarna mod att ta strid och decenniet såg
mer än 800 konflikter kring löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarna svarade med lockouter - alltså att de stängde ute de anställda från arbetsplatsen. 1899 stiftades en särskild lag för att skydda ”de arbetsvilliga” som arbetsgivarna och
regeringen sa. Eller strejkbrytarna som LO sa.

ANNONS

När fackföreningarna växte till sig i starka organiserade sig även arbetsgivarna. 1902 bildades både Sveriges Verkstadsförening och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) som idag heter Svenskt näringsliv. Det var ett viktigt
steg på vägen mot en fungerande social dialog på arbetsmarknaden. Nästa var Decemberkompromissen 1906. Där kom LO och SAF överens om några grundläggande principer.

 • LO erkände arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och att fritt anställa och avskeda.
   
 • SAF åtog sig att respektera arbetarnas rätt att organisera sig fackligt på arbetsplatserna.

LÄS MER: Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

LÄS MER: Arbetsmarknadskonflikter

LÄS MER: Demokratins genombrott i Sverige

LÄS MER: Demokratins genombrott - när Sverige fick allmän och lika rösträtt

LÄS MER: Industriella revolutionens sociala följder

Extern länk: Vägen till ett bättre arbetsliv : Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen


FÖRFATTARE

Text: Union to Union
Webbplats: uniontounion.org/material

Här hittar du material som kan relateras till fackföreningarnas historia.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
16 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fackföreningarnas framväxt

Materialet Arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till textmaterialet finns även fyra kortfilmer.

+ Läs mer

Ljudbok om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Nu finns materialet "Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen" inläst som ljudbok.

+ Läs mer

Artiklar om Fackföreningarnas framväxt

S

Arbetsmiljö förr och idag

av: Johanna Lindell m.fl.
2023-01-30

De senaste årtiondena har olyckor på jobbet som leder till att människor dör minskat kraftigt. Det beror på att arbetsplatserna har blivit säkrare för anställda, men också på att jobbens karaktär har förändrats. De tunga och farliga jobben i ojusterat bullriga dammiga fabriker finns inte längre i Sverige, även om det på vissa delar av arbetsmarknaden fortfarande finns yrken och arbetsplatser där det förekommer många olyckor. I många delar av världen liknar arbetsmiljön den vi hade i Sverige i början av 1900-talet...

+ Läs mer

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

av: Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman m.fl.
2021-06-09

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i Sverige. Om någon blev dåligt behandlad på sin arbetsplats fanns det ingen att vända sig till. Men genom gemensam organisering lyckades arbetarna vända maktfördelningen. I den här artikeln kan du läsa om framväxten av den svenska modellen. Vad hände på vägen och hur arbetar fackförbunden idag?

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kampen om rösträtt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

av: Riksdagsförvaltningen
2019-06-01

I slutet av 1800-talet hade kungens makt försvagats. Mer makt låg hos riksdagen, och ståndssamhället var nu historia. Kvinnorna hade fått något större friheter. Men den största frågan väntade fortfarande på sin lösning. Det handlade om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla vuxna svenskar...

+ Läs mer

L

Industriella revolutionens baksida

av: Carsten Ryytty
2018-02-03

Industriella revolutionen i Storbritannien skapade välstånd och rikedom för en del. Men det var många som hade det svårt. I Liverpool bodde 20 000 människor i källare, och golven kunde vara så fuktiga att de som bodde där hakade av dörrar och lade dem på tegelstenar för att få enkla sängar...

+ Läs mer

M

Kvinnor och män i arbetslivet

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-14

För oss idag är det självklart att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att utbilda sig och skaffa arbete. Men så har det inte alltid varit. Vi behöver bara blicka hundra år tillbaka i tiden för att märka enorma skillnader. I den här artikeln kan du läsa om hur det gick till när kvinnorna tog sig in på den svenska arbetsmarknaden...

+ Läs mer

M

Historien bakom valborgsfirandet och första maj

av: Eva Österlund
2013-04-25

"Sköna maj välkommen till vår bygd igen" eller "O, hur härligt majsol ler". Sångerna är många om vår favoritmånad - maj. Våren är i full gång, det är fest i luften och allting i naturen är så nytt och fint. Det börjar redan sista april, valborgsmässoafton, då är det fest, man tänder eldar och hälsar våren välkommen...

+ Läs mer

Podcast om Fackföreningarnas framväxt

SO-rummet podcast icon
S

Arbetsmarknaden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-07

Mattias, Julia och Kristoffer går igenom hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi pratar om kollektivavtal och lagar.

+ Läs mer

Länkar om Fackföreningarnas framväxt

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS