Bild:
M

Gambias historia

Det område som utgör dagens Gambia har ingått i flera tidiga västafrikanska riken. Under Malirikets storhetstid på 1300-talet kom islam till trakten. På 1400-talet kom européer och upprättade handelsförbindelser med lokala härskare längs Gambiafloden. Snart dominerade handeln med slavar som skeppades över Atlanten. 1888 blev Gambia en brittisk koloni. 1965 uppnåddes självständighet under odramatiska former.

Av de folk som nu bor i Gambia tror man att diola har funnits längst i området. Den största folkgruppen mandinka invandrade i stor skala på 1300-talet, när Maliriket expanderade från sitt centrum i Timbuktu. Mandinka organiserade handel längs Gambiafloden. De grundade flera små vasallstater, som blev självständiga i takt med att Maliriket föll sönder på 1500-talet.

Portugisiska handelsmän anlände till Gambiafloden 1455. Från början var de främst intresserade av guld och elfenben, men slavhandeln växte snabbt. Snart kom även britter, fransmän och holländare. Européerna låg i ständig strid med varandra om kontrollen över handeln. 1661 anlade ett brittiskt handelskompani en bas på Jamesön i Gambiafloden. Ön var ett viktigt centrum för den brittiska slavhandeln fram till 1807, när handeln förbjöds. Då hade Storbritannien redan säkrat kontrollen över floden genom Versaillesavtalet 1783.

Området förvaltades periodvis från den brittiska kolonin Sierra Leone, men 1888 blev Gambia en separat brittisk kronkoloni. Året därpå fastställdes gränserna mot det omgivande Franska Västafrika. Det främsta skälet till att britterna utvidgade sin kontroll från slavhandelshamnen Bathurst (nuvarande Banjul) och uppåt Gambiafloden var att hindra fransmännen från att utnyttja floden som transportled.

Förutom floden och jordnötsodlingen visade britterna inte mycket intresse för den lilla kolonin. När frigörelseprocessen inleddes i Gambia efter andra världskriget fanns det utanför huvudstaden inga asfalterade vägar och bara en skola och ett sjukhus.

De första politiska partierna riktade sig till en elit i städerna. Veterinären Dawda Jawara och hans Folkets framstegsparti (PPP) var först med att lägga fram ett landsbygdsprogram och vann därmed valet 1962. När Gambia blev en självständig stat inom Samväldet (bestående av Storbritannien och forna kolonier) 1965 utsågs Jawara till premiärminister. Efter en folkomröstning fem år senare blev Gambia en republik och Dawda Jawara dess förste president.

Läs i Landguiden om Gambias historia från 1965 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Det område som utgör dagens Gambia har ingått i flera tidiga västafrikanska riken. Under Malirikets storhetstid på 1300-talet kom islam till trakten. På 1400-talet kom européer och upprättade handelsförbindelser med lokala härskare längs Gambiafloden. Snart dominerade handeln med slavar som skeppades över Atlanten. 1888 blev Gambia en brittisk koloni. 1965 uppnåddes självständighet under odramatiska former.

Av de folk som nu bor i Gambia tror man att diola har funnits längst i området. Den största folkgruppen mandinka invandrade i stor skala på 1300-talet, när Maliriket expanderade från sitt centrum i Timbuktu. Mandinka organiserade handel längs Gambiafloden. De grundade flera små vasallstater, som blev självständiga i takt med att Maliriket föll sönder på 1500-talet.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Gambias historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...

Länkar om Gambias historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Gambia. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Gambia ur olika perspektiv. Gambia, formellt Republiken Gambia, är en stat i Västafrika vid Atlanten, gränsande till Senegal, som helt omger landet. Gambia är den till ytan minsta staten på Afrikas fastland...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Gambia ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot...

Fördjupa dig i Gambias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Gambia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...