Tagg om hustavlan

Hustavlan

S

Hustavlan var det avsnitt i Luthers lilla katekes som innehöll treståndsläran, grundideologin för 1600-talets och 1700-talets hierarkiska samhälle.

Treståndsläran betonade att samhällets olika grupper hade sina noggrant bestämda uppgifter och att lydnad var en överordnad norm.

ANNONS

ANNONS

  • Läroståndet - den andliga makten - förkunnade och vårdade Guds ord.
  • Det politiska ståndet - överhetsståndet - ansvarade för kyrkans och statens bestånd (existens, fortlevnad) samt tukt (fostran) och ordning.
  • Hushållsståndet lydde under den andliga och världsliga makten. Inom bondehushållet styrde husfadern med rätt att aga olydiga familjemedlemmar samt tjänstefolk.

Allmänheten fick ständigt hustavlan inpräntad i sig genom katekesläsning och predikningar. Domkapitlen meddelade prästerna vilka avsnitt ur katekesens hustavla de skulle predika på söndagen och sedan förhöra på.

Treståndsläran skapade "en uppfattning av samfundslivet som var gemensam för alla stormaktstidens svenskar, vilket socialt skikt de än tillhörde och vilken bildningsgrad de än innehade" (religionshistorikern Hilding Pleijel).

Hustavlan var ett ideologiskt redskap för kyrkans kontroll och försvann först vid 1800-talets början.

LÄS MER: Kyrkans kontroll under stormaktstiden

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här hittar du material som kan relateras till hustavlan.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
28 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hustavlan

S

Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

av: Torbjörn Nilsson
2021-04-10

Om några månader skulle Olof Petersson ta sin magisterexamen i teologi. Nu i oktober 1517 var han och hundratals andra studenter på väg till en föreläsning av doktor Martin Luther om Romarbrevet och andra bibeltexter. Luther var en populär föreläsare, känd för sin svidande kritik av påvekyrkan. Olaus Petri, som studenten egentligen kallade sig, tog liksom sina kamrater djupa intryck av Luther. Han och hans studiekamrater blev reformationens unga stridsmän när den nya tidens humanism, renässans och protestantism stöpte om Europas idévärld samtidigt med den slutliga uppgörelsen mellan kyrka och statsmakt. Olaus möte med Luther blev avgörande för Sveriges kulturella orientering under många hundra år framåt...

+ Läs mer

M

Karl XI:s tid - riket organiseras och kontrollen ökar

av: Herman Lindqvist
2019-03-06

Festen är över. Efter drottning Kristinas glans och prakt och Karl X Gustavs chanstagningar med land och folk kommer vardagen. Kungen heter Karl XI, och kallas ibland för "Gråkappan". Han umgicks aldrig med utländska filosofer, han höll inga slösande fester. Han tog inga risker...

+ Läs mer

Länkar om Hustavlan

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS