Bild:
M

Chiles geografi

Antal invånare: 18 054 730 (2017)
Huvudstad: Santiago de Chile

Geografi och klimat

Det långsmala Chile sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men dess bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Omflyttat till Europa skulle Chile löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet.

Det chilenska fastlandet är till ytan nästan lika stort som Sverige och Norge tillsammans. Till Chile hör också Påskön (Rapa Nui) i Stilla havet och Juan Fernández-öarna, där förebilden för Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, var strandsatt 1704–1709. Landet gör också anspråk på en del av Antarktis.

Genom Chile löper två bergskedjor i nord-sydlig riktning. Den ena utgörs av de chilenska Anderna längs östgränsen med höjder på mer än 5 000 meter i norr. Den andra bergskedjan löper längs Stillahavskusten med toppar som är lägre än 2 000 meter över havet. Mellan bergen utbreder sig en lång dal, som längst i norr bildar en smal platå på upp till 1 200 meters höjd. Vid staden Puerto Montt i söder avlöses dalen av skärgård.

Fastlandet kan delas in i fem zoner: längst i norr ett av jordens torraste ökenlandskap; söder därom – mellan städerna Copiapó och Illapel – konstbevattnad halvöken och stäpp; i mellersta Chile är jorden bördig med mycket smältvatten från Andernas sluttningar under regniga vintrar; längre söderut kommer ytterligare ett jordbruksområde rikt på sjöar och snabbväxande skog som övergår i slätter och glaciärer längst i syd. Allvarliga jordskalv och jordbävningar har förekommit i landet.

2010 skakades centrala Chile av en jordbävning med magnituden 8,8, ett av de kraftigaste skalv som uppmätts. Över 500 människor omkom.

Klimatet växlar mellan extrem torka i norr och regn och fuktig luft i söder. I mellersta Chile råder ett tempererat klimat av sydeuropeisk typ med soliga somrar och riklig nederbörd vintertid.

Naturtillgångar och energi

Chile är rikt på naturtillgångar. Landet förfogar över omkring en tredjedel av världens kopparförekomster och dessa beräknas räcka i ytterligare ett halvsekel. Här finns även rikliga mängder av molybden, en biprodukt av kopparbrytningen som används i stållegeringar, och dessutom guld, silver, järnmalm, mangan, bly, zink och kol samt nästan all världens kända tillgångar av nitrat.

Längst i söder finns mindre olje- och naturgasreserver.

Jordbruk

Jordbruket, som var den huvudsakliga stöttepelaren i Chiles koloniala ekonomi, är fortfarande viktigt för sysselsättning och export.

Nästan var tionde löneanställd invånare arbetar med jordbruk, fiske, jakt eller skogsbruk.

Industri

Industrin är en viktig del av Chiles ekonomi, men dess relativa bidrag till BNP minskar.

Tillverkning, gruvbrytning och byggverksamhet svarade 2011 för drygt en tredjedel av BNP, runt 10-15 procentenheter mindre än ett decennium tidigare.

Turism

Chiles långa stränder och skidorterna i Anderna är populära resmål.

I norr har öknen, med idag öde städer som byggdes upp kring nitratindustrin i slutet av 1800-talet, blivit turistattraktioner.

Skärgården i söder lämpar sig för jakt och fiske.
 

Besök Landguiden och läs mer om Chile.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 18 054 730 (2017)
Huvudstad: Santiago de Chile

Geografi och klimat

Det långsmala Chile sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men dess bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Omflyttat till Europa skulle Chile löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet.

Det chilenska fastlandet är till ytan nästan lika stort som Sverige och Norge tillsammans. Till Chile hör också Påskön (Rapa Nui) i Stilla havet och Juan Fernández-öarna, där förebilden för Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, var strandsatt 1704–1709. Landet gör också anspråk på en del av Antarktis.

Genom Chile löper två bergskedjor i nord-sydlig riktning. Den ena utgörs av de chilenska Anderna längs östgränsen med höjder på mer än 5 000 meter i norr. Den andra bergskedjan löper längs Stillahavskusten med toppar som är lägre än 2 000 meter över havet. Mellan bergen utbreder sig en lång dal, som längst i norr bildar en smal platå på upp till 1 200 meters höjd. Vid staden Puerto Montt i söder avlöses dalen av skärgård.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Chiles geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Chile. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Chile ur olika perspektiv. Chile, formellt Republiken Chile, är ett land i Sydamerika, beläget mellan Stilla havet och Anderna. Landets största stad är huvudstaden Santiago de Chile...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Chile. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Chile. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.