M
Kategori
Karta

Chiles geografi

Antal invånare: 19 212 362 (2021)
Huvudstad: Santiago de Chile

Geografi och klimat

Det långsmala Chile sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men dess bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Omflyttat till Europa skulle Chile löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet.

Antal invånare: 19 212 362 (2021)
Huvudstad: Santiago de Chile

Geografi och klimat

Det långsmala Chile sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men dess bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Omflyttat till Europa skulle Chile löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet.

ANNONS

ANNONS

Det chilenska fastlandet är till ytan nästan lika stort som Sverige och Norge tillsammans. Till Chile hör också Påskön (Rapa Nui) i Stilla havet och Juan Fernández-öarna, där förebilden för Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, var strandsatt 1704–1709. Landet gör också anspråk på en del av Antarktis.

Genom Chile löper två bergskedjor i nord-sydlig riktning. Den ena utgörs av de chilenska Anderna längs östgränsen med höjder på mer än 5 000 meter i norr. Den andra bergskedjan löper längs Stillahavskusten med toppar som är lägre än 2 000 meter över havet. Mellan bergen utbreder sig en lång dal, som längst i norr bildar en smal platå på upp till 1 200 meters höjd. Vid staden Puerto Montt i söder avlöses dalen av skärgård.

Fastlandet kan delas in i fem zoner: längst i norr ett av jordens torraste ökenlandskap; söder därom – mellan städerna Copiapó och Illapel – konstbevattnad halvöken och stäpp; i mellersta Chile är jorden bördig med mycket smältvatten från Andernas sluttningar under regniga vintrar; längre söderut kommer ytterligare ett jordbruksområde rikt på sjöar och snabbväxande skog som övergår i slätter och glaciärer längst i syd. Allvarliga jordskalv och jordbävningar har förekommit i landet.

2010 skakades centrala Chile av en jordbävning med magnituden 8,8, ett av de kraftigaste skalv som uppmätts. Över 500 människor omkom.

Chiles flagga.

Klimatet växlar mellan extrem torka i norr och regn och fuktig luft i söder. I mellersta Chile råder ett tempererat klimat av sydeuropeisk typ med soliga somrar och riklig nederbörd vintertid.

Naturtillgångar och energi

Chile är rikt på naturtillgångar. Landet förfogar över omkring en tredjedel av världens kopparförekomster och dessa beräknas räcka i ytterligare ett halvsekel. Här finns även rikliga mängder av molybden, en biprodukt av kopparbrytningen som används i stållegeringar, och dessutom guld, silver, järnmalm, mangan, bly, zink och kol samt nästan all världens kända tillgångar av nitrat.

Längst i söder finns mindre olje- och naturgasreserver.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket, som var den huvudsakliga stöttepelaren i Chiles koloniala ekonomi, är fortfarande viktigt för sysselsättning och export.

Nästan var tionde löneanställd invånare arbetar med jordbruk, fiske, jakt eller skogsbruk.

Industri

Industrin är en viktig del av Chiles ekonomi, men dess relativa bidrag till BNP minskar. Tillverkning, gruvbrytning och byggverksamhet svarar för en knapp tredjedel av BNP, runt 10 procentenheter mindre än ett decennium tidigare. Järn- och stålindustrin är viktig liksom livsmedelsförädling.
Besök Landguiden och läs mer om Chile.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Chiles geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Chiles geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Chile

Aktuell samhällsfakta om Chile. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Hi
Karta

Chiles historia

Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.