Bild:
M

Lesothos historia

I äldre tid bodde jägar- och samlarfolket san (tidigare kallade bushmän) i det område som nu är Lesotho. I början av 1800-talet vandrade bantufolk in norrifrån, däribland sotho som snart blev den dominerande folkgruppen.

Omkring 1830 grundade sothohövdingen Moshoeshoe ett kungarike i området. De följande åren var fyllda av krig, dels mot andra bantufolk som zulu och ndebele, dels mot vita boer som kom söderifrån och ville kolonisera området.

Moshoeshoe vände sig så småningom till Storbritannien för att få hjälp med att hålla inkräktarna borta och 1868 blev området ett brittiskt protektorat. Moshoeshoe avled 1870 och ett år senare införlivades protektoratet med den brittiska Kapkolonin i söder. Det utlöste ett uppror bland sotho-folket, och britterna gjorde som en följd av detta 1884 området till en egen kronkoloni med namnet Basutoland.

I äldre tid bodde jägar- och samlarfolket san (tidigare kallade bushmän) i det område som nu är Lesotho. I början av 1800-talet vandrade bantufolk in norrifrån, däribland sotho som snart blev den dominerande folkgruppen.

Omkring 1830 grundade sothohövdingen Moshoeshoe ett kungarike i området. De följande åren var fyllda av krig, dels mot andra bantufolk som zulu och ndebele, dels mot vita boer som kom söderifrån och ville kolonisera området.

Moshoeshoe vände sig så småningom till Storbritannien för att få hjälp med att hålla inkräktarna borta och 1868 blev området ett brittiskt protektorat. Moshoeshoe avled 1870 och ett år senare införlivades protektoratet med den brittiska Kapkolonin i söder. Det utlöste ett uppror bland sotho-folket, och britterna gjorde som en följd av detta 1884 området till en egen kronkoloni med namnet Basutoland.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 11 juli 2013

Annons

Länkar om Lesothos historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Lesotho. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Lesotho ur olika perspektiv. Lesotho, formellt Konungariket Lesotho, är en monarki i södra Afrika, en enklav till, och alltså på alla sidor omgivet av, Sydafrika och ett av de minsta länderna i Afrika...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lesothos geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Lesotho. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar