M

Lesothos historia

I äldre tid bodde jägar- och samlarfolket san (tidigare kallade bushmän) i det område som nu är Lesotho. I början av 1800-talet vandrade bantufolk in norrifrån, däribland sotho som snart blev den dominerande folkgruppen.

Omkring 1830 grundade sothohövdingen Moshoeshoe ett kungarike i området. De följande åren var fyllda av krig, dels mot andra bantufolk som zulu och ndebele, dels mot vita boer som kom söderifrån och ville kolonisera området.

Moshoeshoe vände sig så småningom till Storbritannien för att få hjälp med att hålla inkräktarna borta och 1868 blev området ett brittiskt protektorat. Moshoeshoe avled 1870 och ett år senare införlivades protektoratet med den brittiska Kapkolonin i söder. Det utlöste ett uppror bland sotho-folket, och britterna gjorde som en följd av detta 1884 området till en egen kronkoloni med namnet Basutoland.

I äldre tid bodde jägar- och samlarfolket san (tidigare kallade bushmän) i det område som nu är Lesotho. I början av 1800-talet vandrade bantufolk in norrifrån, däribland sotho som snart blev den dominerande folkgruppen.

Omkring 1830 grundade sothohövdingen Moshoeshoe ett kungarike i området. De följande åren var fyllda av krig, dels mot andra bantufolk som zulu och ndebele, dels mot vita boer som kom söderifrån och ville kolonisera området.

Moshoeshoe vände sig så småningom till Storbritannien för att få hjälp med att hålla inkräktarna borta och 1868 blev området ett brittiskt protektorat. Moshoeshoe avled 1870 och ett år senare införlivades protektoratet med den brittiska Kapkolonin i söder. Det utlöste ett uppror bland sotho-folket, och britterna gjorde som en följd av detta 1884 området till en egen kronkoloni med namnet Basutoland.

Sidan uppdaterad: 14 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Lesothos historia

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Lesothos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lesothos geografi ur olika perspektiv.

Fakta om Lesotho

Aktuell samhällsfakta om Lesotho. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Zulukriget

Zulukriget 1879 var ett krig mellan Storbritannien och zuluriket i Sydafrika. Kriget utbröt efter...