M
Kategori
Karta

Lesothos historia

I äldre tid bodde jägar- och samlarfolket san (tidigare kallade bushmän) i det område som nu är Lesotho. I början av 1800-talet vandrade bantufolk in norrifrån, däribland sotho som snart blev den dominerande folkgruppen.

Omkring 1830 grundade sothohövdingen Moshoeshoe ett kungarike i området. De följande åren var fyllda av krig, dels mot andra bantufolk som zulu och ndebele, dels mot vita boer som kom söderifrån och ville kolonisera området.

I äldre tid bodde jägar- och samlarfolket san (tidigare kallade bushmän) i det område som nu är Lesotho. I början av 1800-talet vandrade bantufolk in norrifrån, däribland sotho som snart blev den dominerande folkgruppen.

Omkring 1830 grundade sothohövdingen Moshoeshoe ett kungarike i området. De följande åren var fyllda av krig, dels mot andra bantufolk som zulu och ndebele, dels mot vita boer som kom söderifrån och ville kolonisera området.

ANNONS

ANNONS

Moshoeshoe vände sig så småningom till Storbritannien för att få hjälp med att hålla inkräktarna borta och 1868 blev området ett brittiskt protektorat. Moshoeshoe avled 1870 och ett år senare införlivades protektoratet med den brittiska Kapkolonin i söder. Det utlöste ett uppror bland sotho-folket, och britterna gjorde som en följd av detta 1884 området till en egen kronkoloni med namnet Basutoland.

Läs i Landguiden om Lesothos historia från 1950-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Lesothos historia

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Lesothos geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lesothos geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Lesotho

Aktuell samhällsfakta om Lesotho. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
strid

Zulukriget

Zulukriget 1879 var ett krig mellan Storbritannien och zuluriket i Sydafrika. Kriget utbröt efter...