M
Kategori
Karta

Lettlands geografi

Antal invånare: 1 883 162 (2021)
Huvudstad: Riga

Geografi och klimat

Lettland ligger vid Östersjön mellan Estland i norr och Litauen i söder. I öster gränsar landet till Ryssland och i sydöst till Belarus (Vitryssland). Lettland motsvarar ungefär en sjundedel av Sveriges yta. Avståndet till Gotland är ca 15 mil.

Antal invånare: 1 883 162 (2021)
Huvudstad: Riga

Geografi och klimat

Lettland ligger vid Östersjön mellan Estland i norr och Litauen i söder. I öster gränsar landet till Ryssland och i sydöst till Belarus (Vitryssland). Lettland motsvarar ungefär en sjundedel av Sveriges yta. Avståndet till Gotland är ca 15 mil.

ANNONS

ANNONS

Lettland
Bild: Utrikespolitiska institutet

Lettland består av ett småkuperat slättland med många floder som mynnar i Östersjön, samt några tusen sjöar, de flesta i öster. Utefter den ungefär 50 mil långa kusten i väster sträcker sig en kustslätt. Mer än hälften av landets yta ligger lägre än 100 meter över havet och omkring två femtedelar av landet är täckt av skog.

Lettland har ett växlande klimat. I de östra delarna av landet kan det beskrivas som kontinentalt med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. I väster är det mer maritimt präglat. Där är somrarna relativt varma och vintrarna inte särskilt kalla.

Närheten till Östersjön ger fuktig luft, molnighet och relativt riklig nederbörd. Det regnar mest under senare delen av sommaren och på hösten. Vid kusten i väster är vinterns medeltemperatur bara några minusgrader, medan det kan bli mer än 30 grader kallt och stora snömängder mot ryska gränsen i öster.

Lettlands flagga.

Naturtillgångar och energi

Lettland är fattigt på förädlingsbara mineraler men har rika förråd av torv, kalksten, sand och lera samt gott om skog, som används för produktion av trävaror. Det finns också vissa små olje- och gasreserver.

Jordbruk

En tredjedel av landets yta är odlingsbar. Spannmålsproduktionen har ökat några år in på 2010-talet men även mejeriproduktion är viktigt, liksom skogsbruk och fiske. Nästan en tiondel av arbetsstyrkan jobbade inom jordbruket vid mitten av 2010-talet.

ANNONS

ANNONS

Industri

Efter en kraftig nedgång under finanskrisen 2008–2010 återhämtade sig industrin och sektorn var en motor för uppgången i ekonomin vid början av 2010-talet. Därefter bidrog minskande efterfrågan både i EU och i Ryssland och dess närområde till att tillväxten inom industrin saktade av.

Turism

Turismen växer, och 2015 var antalet besökare som övernattade i landet över 1,5 miljoner. Antalet ryssar som besöker landet har fortsatt att minska, sedan den dramatiska nedgången 2014. Men minskningen har kompenserats av att mängden besökare från EU-länder ökat, inte minst från de övriga baltiska länderna, Norden och Storbritannien.

Besök Landguiden och läs mer om Lettland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Lettlands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Lettlands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Lettlands historia

Här hittar du material som behandlar Lettlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Sh
Karta

Fakta om Lettland

Aktuell samhällsfakta om Lettland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...