M
Kategori
Karta

Lettlands geografi

Antal invånare: 1,8 miljoner (2024)
Huvudstad: Riga

Geografi och klimat

Lettland ligger vid Östersjön mellan Estland i norr och Litauen i söder. I öster gränsar landet till Ryssland och i sydöst till Belarus (Vitryssland). Lettland motsvarar ungefär en sjundedel av Sveriges yta. Avståndet till Gotland är ca 15 mil.

Antal invånare: 1,8 miljoner (2024)
Huvudstad: Riga

Geografi och klimat

Lettland ligger vid Östersjön mellan Estland i norr och Litauen i söder. I öster gränsar landet till Ryssland och i sydöst till Belarus (Vitryssland). Lettland motsvarar ungefär en sjundedel av Sveriges yta. Avståndet till Gotland är ca 15 mil.

ANNONS

ANNONS

Lettland
Bild: Utrikespolitiska institutet

Lettland består av ett småkuperat slättland med många floder som mynnar i Östersjön, samt några tusen sjöar, de flesta i öster. Utefter den ungefär 50 mil långa kusten i väster sträcker sig en kustslätt. Mer än hälften av landets yta ligger lägre än 100 meter över havet och omkring två femtedelar av landet är täckt av skog.

Lettland har ett växlande klimat. I de östra delarna av landet kan det beskrivas som kontinentalt med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. I väster är det mer maritimt präglat. Där är somrarna relativt varma och vintrarna inte särskilt kalla.

Närheten till Östersjön ger fuktig luft, molnighet och relativt riklig nederbörd. Det regnar mest under senare delen av sommaren och på hösten. Vid kusten i väster är vinterns medeltemperatur bara några minusgrader, medan det kan bli mer än 30 grader kallt och stora snömängder mot ryska gränsen i öster.

Lettlands flagga.

Naturtillgångar och energi

Lettland är fattigt på förädlingsbar mineral men har gott om skog. Det var länge beroende av rysk olja och gas men idag sker energiimport i hög grad från de baltiska grannarna. Samtidigt ökar den redan höga användningen av förnybara källor, i synnerhet biobränsle. Ändå anser bedömare att landet släpar efter när det gäller att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Nära hälften av landet är skogbevuxet och tillgångarna används bland annat för produktion av trävaror: Lettland är en av världens främsta exportörer av pellets. Trots det importerar det även kvistar och restprodukter från träindustri från andra länder. Lettland har också rika förråd av torv, kalksten, sand och lera.

Förnybara energikällor svarar för hälften av energiförsörjningen i Lettland, vilket är mycket i förhållande till de flesta andra EU-länder. Biobränsle (särskilt pellets, träkvistar med mera) är den främsta förnybara källan. Redan vid mitten av 2010-talet bestod 40 procent av energikonsumtionen av förnybar energi och Lettland strävar efter att öka användningen ytterligare. Olja svarar dock ännu för omkring en tredjedel av förbrukningen och naturgas en dryg sjättedel.

Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för ekonomin har minskat kraftigt men industrin svarar ännu för närmare en femtedel av BNP. Jordbrukssektorn inriktas på djurhållning, spannmålsodling, fiske och skogsbruk.

Jordbruksproduktionen som helhet har gått ner från en femtedel av BNP vid självständigheten till cirka 4 procent idag.

Inom industrin produceras bland annat elektronik, mediciner och timmer.

ANNONS

ANNONS

Turism

Turismen växer, och 2015 var antalet besökare som övernattade i landet över 1,5 miljoner. Antalet ryssar som besöker landet har fortsatt att minska, sedan den dramatiska nedgången 2014. Men minskningen har kompenserats av att mängden besökare från EU-länder ökat, inte minst från de övriga baltiska länderna, Norden och Storbritannien.

Besök Landguiden och läs mer om Lettland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Lettlands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Lettlands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Lettlands historia

Här hittar du material som behandlar Lettlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Sh
Karta

Fakta om Lettland

Aktuell samhällsfakta om Lettland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...