Hare Krishna är en västerländsk form av hinduism. Inom Krishnarörelsen är kärleken till guden Krishna det viktigaste.
M

Hare Krishna

Hare Krishna grundar sig på hinduismen

Hare Krishna (ISKCON) är en nyeligiös rörelse som hämtar sin inspiration från hinduismen.

Det var den indiske munken Bhaktivedanta Prabhupada som grundade Krishnarörelsen 1966. Han reste därefter till USA för att sprida sitt Krishna-medvetande.

Den lära Prabhupada predikade baserades på hinduismen och särskilt den form av dyrkan som kallas bhakti yoga. Den innebär att man hängivet tjänar guden Krishna. Bhakti yoga har sitt ursprung i den hinduiska skriften Bhagavadgita.

En form av hinduism som är anpassad för västvärlden

Krishnarörelsen tror på återfödelsen och att själen vandrar till en ny existens när en person dör. I motsats till hinduismen tror man på ett kastsystem där egenskaperna avgör var man hamnar och inte födelsen. Man brukar säga att krishnarörelsen är en form av hinduismen som är anpassad för västerlandet.

En Krishnamedlem måste följa strikta regler

När en person kommer med i Krishnarörelsen får han eller hon en personlig guru, som är en andlig vägledare. Gurun är den store ledaren och den nye medlemmen måste alltid följa guruns råd.

En Krishnamedlem måste vara vegetarian. Inga droger är tillåtna, man får inte heller dricka kaffe, te eller kakao. Sexuella förbindelser före äktenskapet är inte tillåtna. En Krishnamedlem får inte heller spela på lotterier. Dessa regler ska hjälpa personen förstå att den verklighet vi lever inte är den sanna, utan en illusion.

Viktigt att kontrollera sina känslor och tankar

Ett viktigt moment för att tjäna Krishna är att upprepa mantrat: ”Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.” Detta mantra ska upprepas minst 1728 gånger per dag. När en Krishnaanhängare sjunger mantrat använder han sig av ett radband med 108 kulor för att kunna hålla rätt på hur många gånger man chantat. En chanting innebär att man sjunger mantrat 16 gånger.

Syftet med detta rabblande är att man ska kontrollera sina känslor och tankar. Då väcker man till liv sin inneboende kärlek till Gud och andra människor.

Krishnamunkarna går klädda i orangefärgade dräkter med rakade huvuden och kvinnorna är inlindade i långa tygstycken (saris).

Krishnarörelsen har stränga regler för umgänget mellan kvinnor och män.

Livet efter döden - återfödelse på jorden eller komma till Vaikuntha

För en anhängare innebär inte döden slutet, utan en fortsättning i en ny livsform (genom reinkarnation) på jorden (den materiella världen) eller i Vaikuntha (den eviga andliga världen). Genom att helt och hållet uppfylla sina plikter (dharma) kan man komma till Vaikuntha (en slags paradis).

Idag finns omkring 2000 medlemmar i Sverige, varav ca 10 procent är initierade (invigda i rörelsen).

Uppgifter och frågor

 1. När grundades Hare Krishna och vad baserar den sig på?
   
 2. Vad tror Krishnarörelsen på?
   
 3. Vad gör en guru?
   
 4. Vilka regler gäller för medlemmarna?
   
 5. Nämn fakta om mantrat.
   
 6. Nämn fakta om munkarna.
   
 7. Nämn fakta om döden.

 

Litteratur:
Mikael Rothstein, Gud är blå - De nya religiösa rörelserna, Bokförlaget Nya Doxa,1997
Håkan Arlebrand, Ny tid, ny tro, Gleerups Utbildning AB, 2002


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Hare Krishna grundar sig på hinduismen

Hare Krishna (ISKCON) är en nyeligiös rörelse som hämtar sin inspiration från hinduismen.

Det var den indiske munken Bhaktivedanta Prabhupada som grundade Krishnarörelsen 1966. Han reste därefter till USA för att sprida sitt Krishna-medvetande.

Den lära Prabhupada predikade baserades på hinduismen och särskilt den form av dyrkan som kallas bhakti yoga. Den innebär att man hängivet tjänar guden Krishna. Bhakti yoga har sitt ursprung i den hinduiska skriften Bhagavadgita.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Hare Krishna

Sortera efter:
          

Överskådlig powerpoint-lektion (17:14 min) från SO-läraren David Geiser som tar upp begreppet nyandlighet kopplad till hinduism och buddhism.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (3:48 min) där det berättas om de nya religiösa rörelserna Hare Krishna och Moonrörelsen. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa kortfattat om Hare Krishnarörelsen och deras lära. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På YouTube hittar du några filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Krishnarörelsen ur olika perspektiv. Är du intresserad av religion så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Hare Krishna Tempel - ISKCON Göteborgs webbsida. Här hittar du massor av fakta om Krishnarörelsen och deras verksamhet i Göteborg.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Hare Krishna. Här berättas om rörelsens historia, teologi och det dagliga livet inom Krishnarörelsen.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Hare Krishna Center i Stockholms (ISKCON) webbsida där du kan läsa om deras tro och verksamhet.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i...

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...

Relaterade taggar