M

Hare Krishna är en västerländsk form av hinduism. Inom Krishnarörelsen är kärleken till guden Krishna det viktigaste.

Hare Krishna

Hare Krishna (ISKCON) är en nyeligiös rörelse som hämtar sin inspiration från hinduismen.

Hare Krishna grundar sig på hinduismen

Det var den indiske munken Bhaktivedanta Prabhupada som grundade Krishnarörelsen 1966. Han reste därefter till USA för att sprida sitt Krishna-medvetande.

Den lära Prabhupada predikade baserades på hinduismen och särskilt den form av dyrkan som kallas bhakti yoga. Den innebär att man hängivet tjänar guden Krishna. Bhakti yoga har sitt ursprung i den hinduiska skriften Bhagavadgita.

Hare Krishna (ISKCON) är en nyeligiös rörelse som hämtar sin inspiration från hinduismen.

Hare Krishna grundar sig på hinduismen

Det var den indiske munken Bhaktivedanta Prabhupada som grundade Krishnarörelsen 1966. Han reste därefter till USA för att sprida sitt Krishna-medvetande.

Den lära Prabhupada predikade baserades på hinduismen och särskilt den form av dyrkan som kallas bhakti yoga. Den innebär att man hängivet tjänar guden Krishna. Bhakti yoga har sitt ursprung i den hinduiska skriften Bhagavadgita.

ANNONS

ANNONS

En form av hinduism som är anpassad för västvärlden

Krishnarörelsen tror på återfödelsen och att själen vandrar till en ny existens när en person dör. I motsats till hinduismen tror man på ett kastsystem där egenskaperna avgör var man hamnar och inte födelsen. Man brukar säga att krishnarörelsen är en form av hinduismen som är anpassad för västerlandet.

En Krishnamedlem måste följa strikta regler

När en person kommer med i Krishnarörelsen får han eller hon en personlig guru, som är en andlig vägledare. Gurun är den store ledaren och den nye medlemmen måste alltid följa guruns råd.

En Krishnamedlem måste vara vegetarian. Inga droger är tillåtna, man får inte heller dricka kaffe, te eller kakao. Sexuella förbindelser före äktenskapet är inte tillåtna. En Krishnamedlem får inte heller spela på lotterier. Dessa regler ska hjälpa personen förstå att den verklighet vi lever inte är den sanna, utan en illusion.

Viktigt att kontrollera sina känslor och tankar

Ett viktigt moment för att tjäna Krishna är att upprepa mantrat: 

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

 Detta mantra ska upprepas minst 1 728 gånger per dag. När en Krishnaanhängare sjunger mantrat använder han sig av ett radband med 108 kulor för att kunna hålla rätt på hur många gånger man chantat. En chanting innebär att man sjunger mantrat 16 gånger.

Syftet med detta rabblande är att man ska kontrollera sina känslor och tankar. Då väcker man till liv sin inneboende kärlek till Gud och andra människor.

Krishnamunkarna går klädda i orangefärgade dräkter med rakade huvuden och kvinnorna är inlindade i långa tygstycken (saris).

Krishnarörelsen har stränga regler för umgänget mellan kvinnor och män.

Livet efter döden - återfödelse på jorden eller komma till Vaikuntha

För en anhängare innebär inte döden slutet, utan en fortsättning i en ny livsform (genom reinkarnation) på jorden (den materiella världen) eller i Vaikuntha (den eviga andliga världen). Genom att helt och hållet uppfylla sina plikter (dharma) kan man komma till Vaikuntha (en slags paradis).

Idag finns omkring 2 000 medlemmar i Sverige, varav ca 10 procent är initierade (invigda i rörelsen).

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När grundades Hare Krishna och vad baserar den sig på?
   
 2. Vad tror Krishnarörelsen på?
   
 3. Vad gör en guru?
   
 4. Vilka regler gäller för medlemmarna?
   
 5. Nämn fakta om mantrat.
   
 6. Nämn fakta om munkarna.
   
 7. Nämn fakta om döden.

Ta reda på:

 1. Ungefär hur många medlemmar har Krishnarörelsen i Sverige?
   

 

Litteratur:
Mikael Rothstein, Gud är blå - De nya religiösa rörelserna, Bokförlaget Nya Doxa,1997
Håkan Arlebrand, Ny tid, ny tro, Gleerups Utbildning AB, 2002


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Sidan uppdaterad: 27 november 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Hare Krishna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att...

Nyreligiösa rörelser

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa...

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Relaterade taggar

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...