Finska kriget börjar - Sverige förlorar Finland

ÅRET RUNT 21 februari
Bild:
Finska soldater i den svenska armén på marsch norrut. Del från en målning gjord av Albert Edelfelt (1854-1905).

Finska kriget börjar - Sverige förlorar Finland

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 21 februari 1808 inleddes det s.k. finska kriget i Finland genom att 24 000 ryska soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad drog sig steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter. Under 1808 gick hela Finland förlorat. I mars 1809 avsattes kungen Gustav IV Adolf.

Under 1809 trängde ryssarna in i det egentliga Sverige. Bland annat erövrades Umeå, och ryska trupper härjade tio mil från Stockholm.

På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel och bortåt en miljon av dess befolkning kom under ryskt välde. En av de svenska underhandlarna i Fredrikshamn skrev: ”Himlen är mitt vittne, att jag skulle vilja underskriva min egen död hellre än denna fred".
 

Relaterade taggar: