M
Kategori
karta

Nicaraguas geografi

Antal invånare: 6 702 379 (2021)
Huvudstad: Managua

Geografi och klimat

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster. Klimatet är tropiskt.

Antal invånare: 6 702 379 (2021)
Huvudstad: Managua

Geografi och klimat

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster. Klimatet är tropiskt.

ANNONS

ANNONS

I västra Nicaragua växlar landskapet mellan bördigt lågland och vulkaniska berg. Där ligger också den djupa Nicaraguasänkan med Managua- och Nicaraguasjön. I den senare, som är nästan en och en halv gång så stor som Vänern, finns ett permanent bestånd av tjurhajar som klarar att leva i sötvatten.

Nicaragua
Bild: Utrikespolitiska institutet
Från nordväst ner mot Nicaraguasjön löper en kedja av vulkaner, varav flera är aktiva. Genom floden San Juan förbinds Nicaraguasjön med Karibiska havet, som är en del av Atlanten. Inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. De högsta bergen finns i norr. I öster längs kanten av Karibiska havet löper en bred och sumpig kustslätt.

Temperaturvariationerna under året är små. Det är något varmare i väster än i öster och svalast i höglandet. Det regnar mest i sydöst och minst i nordväst. En regnperiod som nicaraguanerna kallar vinter infaller ungefär mellan maj och oktober, medan torrperioden (sommaren) löper från november till april.

Nicaraguas flagga.

Landet är utsatt för jordbävningar och orkaner. Klimatförändringarna gör att antalet orkaner ökar i antal och styrka. Hösten 2020 slogs rekord i mängd av tropiska cykloner i området. Särskilt två av dem, Eta och Iota, orsakade stora skador. Iota var den kraftfullaste orkanen att dra in sedan 1932.

Naturtillgångar

Gruvindustrin omfattas av guld, silver, salt, marmor och annan bruten sten samt sand. Det är bara guld och silver som ger några större exportintäkter.

Gruvsektorn förstatligades vid revolutionen 1979. Efter sandinisternas valförlust 1990 fick utländska företag åter rätt att exploatera gruvorna, vilket ledde till privata investeringar och ökad produktion.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jord- och skogsbruk, boskapsskötsel och fiske utgör basen i ekonomin. Ungefär 15 procent av landytan är uppodlad och drygt 40 procent används som betesmark.

I väster odlas socker, majs, ris och bananer på plantager. I de inre delarna av landet dominerar familjejordbruk med grödor som majs och bönor. Här finns även större gårdar för boskapsuppfödning.

Kaffe odlas främst i bergstrakterna i norr.

Industri

Sedan mitten av 1990-talet har industritillväxten främst skett i de ekonomiska frizoner, dit regeringen lockar företag med löften om skattefrihet och billig arbetskraft. Antalet sammansättningsfabriker, maquilas, har ökat kraftigt sedan dess.

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nicaraguas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Nicaraguas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
karta

Fakta om Nicaragua

Aktuell samhällsfakta om Nicaragua. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
karta

Nicaraguas historia

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...