M

Nicaraguas geografi

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Geografi

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet (Atlanten) i öster.

I västra Nicaragua växlar landskapet mellan bördigt lågland och vulkaniska berg. Där ligger också den djupa Nicaraguasänkan med Managua- och Nicaraguasjön. I den senare finns ett permanent bestånd av tjurhajar som klarar att leva i sötvatten.

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Geografi

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet (Atlanten) i öster.

I västra Nicaragua växlar landskapet mellan bördigt lågland och vulkaniska berg. Där ligger också den djupa Nicaraguasänkan med Managua- och Nicaraguasjön. I den senare finns ett permanent bestånd av tjurhajar som klarar att leva i sötvatten.

ANNONS

ANNONS

Från nordväst, ner mot Nicaraguasjön löper en kedja av vulkaner, varav flera är aktiva. Genom floden San Juan förbinds Nicaraguasjön med Atlanten i öster.

Inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. De högsta bergen finns i norr. I öster längs kanten av Karibiska havet löper en bred och sumpig kustslätt.

Landet är utsatt för jordbävningar och orkaner.

Nicaraguas flagga.

Klimat

Klimatet i Nicaragua är tropiskt, med små temperaturvariationer under året. Det är något varmare i väster än i öster och svalast i höglandet. Det regnar mest i sydöst och minst i nordväst.

Naturtillgångar

Gruvindustrin omfattas av guld, silver, salt, marmor och annan bruten sten samt sand. Det är bara guld och silver som ger några större exportintäkter.

Gruvsektorn förstatligades vid revolutionen 1979. Efter sandinisternas valförlust 1990 fick utländska företag åter rätt att exploatera gruvorna, vilket ledde till privata investeringar och ökad produktion.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jord- och skogsbruk, boskapsskötsel och fiske utgör basen i ekonomin. Ungefär 15 procent av landytan är uppodlad och drygt 40 procent används som betesmark.

I väster odlas socker, majs, ris och bananer på plantager. I de inre delarna av landet dominerar familjejordbruk med grödor som majs och bönor. Här finns även större gårdar för boskapsuppfödning.

Kaffe odlas främst i bergstrakterna i norr.

Industri

Sedan mitten av 1990-talet har industritillväxten främst skett i de ekonomiska frizoner, dit regeringen lockar företag med löften om skattefrihet och billig arbetskraft. Antalet sammansättningsfabriker, maquilas, har ökat kraftigt sedan dess.

Turism

Turismen, som tidigare var outvecklad, har växt snabbt sedan 2007 och utvecklats till landets viktigaste näring efter jordbruket. Det är också en viktig källa till utländsk valuta.

Sedan slutet av 1990-talet har många nya hotell och resturanger byggts. Det som intresserar turisterna mest är naturen med sina vulkaner och vulkansjöar samt städerna León och Granada med vackra byggnader från kolonialtiden.

Ekoturism och windsurfing lockar också. Det finns dessutom gott om stränder, bland annat vid San Juan del Sur på västkusten och på öarna Islas del Maíz på östkusten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Nicaraguas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Nicaragua

Aktuell samhällsfakta om Nicaragua. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Nicaraguas historia

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...