Bild:
M

Nicaraguas geografi

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Geografi

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet (Atlanten) i öster.

I västra Nicaragua växlar landskapet mellan bördigt lågland och vulkaniska berg. Där ligger också den djupa Nicaraguasänkan med Managua- och Nicaraguasjön. I den senare finns ett permanent bestånd av tjurhajar som klarar att leva i sötvatten.

Från nordväst, ner mot Nicaraguasjön löper en kedja av vulkaner, varav flera är aktiva. Genom floden San Juan förbinds Nicaraguasjön med Atlanten i öster.

Inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. De högsta bergen finns i norr. I öster längs kanten av Karibiska havet löper en bred och sumpig kustslätt.

Landet är utsatt för jordbävningar och orkaner.

Klimat

Klimatet i Nicaragua är tropiskt, med små temperaturvariationer under året. Det är något varmare i väster än i öster och svalast i höglandet. Det regnar mest i sydöst och minst i nordväst.

Naturtillgångar

Gruvindustrin omfattas av guld, silver, salt, marmor och annan bruten sten samt sand. Det är bara guld och silver som ger några större exportintäkter.

Gruvsektorn förstatligades vid revolutionen 1979. Efter sandinisternas valförlust 1990 fick utländska företag åter rätt att exploatera gruvorna, vilket ledde till privata investeringar och ökad produktion.

Jordbruk

Jord- och skogsbruk, boskapsskötsel och fiske utgör basen i ekonomin. Ungefär 15 procent av landytan är uppodlad och drygt 40 procent används som betesmark.

I väster odlas socker, majs, ris och bananer på plantager. I de inre delarna av landet dominerar familjejordbruk med grödor som majs och bönor. Här finns även större gårdar för boskapsuppfödning.

Kaffe odlas främst i bergstrakterna i norr.

Industri

Sedan mitten av 1990-talet har industritillväxten främst skett i de ekonomiska frizoner, dit regeringen lockar företag med löften om skattefrihet och billig arbetskraft. Antalet sammansättningsfabriker, maquilas, har ökat kraftigt sedan dess.

Turism

Turismen, som tidigare var outvecklad, har växt snabbt sedan 2007 och utvecklats till landets viktigaste näring efter jordbruket. Det är också en viktig källa till utländsk valuta.

Sedan slutet av 1990-talet har många nya hotell och resturanger byggts. Det som intresserar turisterna mest är naturen med sina vulkaner och vulkansjöar samt städerna León och Granada med vackra byggnader från kolonialtiden.

Ekoturism och windsurfing lockar också. Det finns dessutom gott om stränder, bland annat vid San Juan del Sur på västkusten och på öarna Islas del Maíz på östkusten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 217 580 (2017)
Huvudstad: Managua

Geografi

Nicaragua är Centralamerikas största land med en yta som motsvarar knappt en tredjedel av Sveriges. Landet har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet (Atlanten) i öster.

I västra Nicaragua växlar landskapet mellan bördigt lågland och vulkaniska berg. Där ligger också den djupa Nicaraguasänkan med Managua- och Nicaraguasjön. I den senare finns ett permanent bestånd av tjurhajar som klarar att leva i sötvatten.

Från nordväst, ner mot Nicaraguasjön löper en kedja av vulkaner, varav flera är aktiva. Genom floden San Juan förbinds Nicaraguasjön med Atlanten i öster.

Inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. De högsta bergen finns i norr. I öster längs kanten av Karibiska havet löper en bred och sumpig kustslätt.

Landet är utsatt för jordbävningar och orkaner.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Nicaraguas geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Centralamerikas länder och dess geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Nicaragua ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nicaragua. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Centralamerika och de centralamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nicaragua ur olika perspektiv. Nicaragua, formellt Republiken Nicaragua, är Centralamerikas till ytan största stat. Landet har kust mot Stilla havet och Karibiska sjön och gränsar till Costa Rica och Honduras. I Nicaragua finns Centralamerikas största färskvattenkälla, Nicaraguasjön...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Nicaragua. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Nicaragua. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.