M
Kategori
Karta

Algeriets geografi

Antal invånare: 44 616 626 (2021)
Huvudstad: Alger

Geografi

Algeriet är Afrikas till ytan största land, drygt fem gånger så stort som Sverige. Från den 100 mil långa Medelhavskusten i norr är det närmare 200 mil till sydgränsen i Sahara. Lika långt är det mellan landets östligaste och västligaste punkter. Kontrasten är dramatisk mellan de nordliga bergstrakterna och söderns öknar, som upptar över fyra femtedelar av landytan.

Antal invånare: 44 616 626 (2021)
Huvudstad: Alger

Geografi

Algeriet är Afrikas till ytan största land, drygt fem gånger så stort som Sverige. Från den 100 mil långa Medelhavskusten i norr är det närmare 200 mil till sydgränsen i Sahara. Lika långt är det mellan landets östligaste och västligaste punkter. Kontrasten är dramatisk mellan de nordliga bergstrakterna och söderns öknar, som upptar över fyra femtedelar av landytan.

ANNONS

ANNONS

I Algeriet finns inga farbara floder. Det längsta vattendraget, Chelif, mäter ändå drygt 70 mil och rinner mot Medelhavet i nordväst.

Merparten av befolkningen bor i det bördiga Tell-området i norr. De bästa jordbruksområdena finns i dalgångar som utmynnar vid kusten, i synnerhet Mitidja-slätten samt området kring staden Béjaia. Kustbältet avgränsas i söder av bergskedjan Tell-Atlas, som är en utlöpare av Atlasbergen i Marocko. En annan utlöpare därifrån är Sahara-Atlas vid randen till öknarna i söder. Mellan bergskedjorna utbreder sig högplatåer, som i söder består av saltträsk och stäpp.

Algeriet
Bild: Utrikespolitiska institutet

Jordbävningar förekommer i bergsområdena. Söder om Sahara-Atlas tar 150 mil av öken vid och fortsätter ner till gränsen mot Mali och Niger. Öknens södra del är kargare och mer ofruktbar än den norra.

ANNONS

ANNONS

I sydväst ligger stenöknen Tanezrouft, som helt saknar vattendrag och oaser. Tademait, en nord-sydlig kalkstensplatå, skiljer sandöknarna Grand erg oriental och Grand erg occidental åt. "Erg" kallas ett ökenområde med stora drivande sanddyner. I sydöst utmärks landskapet av ett svårtillgängligt "månlandskap" i bergsmassivet Hoggar (Ahaggar) med en högsta punkt på närmare 3 000 meter över havet. Sedan 1987 har området som domineras av massivet status som nationalpark – lika stor som Sverige till ytan.

Algeriets flagga.

Klimat

Vid kusten råder medelhavsklimat med varma, torra somrar och milda, fuktiga vintrar. Temperatur och nederbörd kan dock variera stort med höjden över havet.

Nästan allt regn faller under vintern; på sommaren råder ofta torka under tre fyra månader. Då sveper siroccon in från Saharas sandvidder – en torr, het och dammig vind som kan driva upp temperaturen till 45 grader. Ordet sirocco används dock sällan; det finns lokala namn på ökenvindarna. (När siroccon når Europa är vinden känd som fuktig, efter att ha passerat Medelhavet.)

Längre söderut råder ökenklimat med mycket heta somrar och svala vintrar. I stora delar av Sahara faller knappt någon nederbörd alls. Temperaturen i öknen varierar ofta kraftigt under dygnet från stekhet dag till kylig natt.

Naturtillgångar och energi

Algeriet är rikt på olja och naturgas. Landets olja är av hög kvalitet och eftertraktad på världsmarknaden, men internationella prisras kan få stora effekter på statens inkomster. De kända gastillgångarna är bland de största i världen och väldiga områden på land och till havs är ännu outforskade. Naturgasen täcker till största delen det egna energibehovet.

Det finns även stora järnfyndigheter, och Algeriet hör till världens största producenter av fosfater. Dessutom finns det tillgångar av guld, diamanter, bly, zink, kvicksilver med flera mineraler.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Längs Medelhavskusten och 10–20 mil inåt landet finns bördiga slätter och dalgångar där det odlas spannmål, grönsaker och frukt. I övrigt består Algeriet mest av torra bergs- eller ökenområden där djurhållning förekommer. I bergen finns också ett begränsat skogsbruk och i Saharas oaser odlas dadlar.

Industri

Olje- och gasutvinningen samt förekomsten av järn och fosfater har haft stor betydelse för Algeriets industrialisering. Olja och gas dominerar i fråga om bidrag till ekonomin, men erbjuder få arbetstillfällen. Inom den lättare tillverkningsindustrin finns betydligt fler jobb.

ANNONS

Turism

Den långa medelhavskusten, Atlasbergen, flera antika städer och öknarna söderut ger Algeriet goda förutsättningar för turism.

Besök Landguiden och läs mer om Algeriet.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Algeriets geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Algeriets geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största varma öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Algeriets geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Algeriets historia

Få en helhetsbild av Algeriets historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Sh
Karta

Fakta om Algeriet

Aktuell samhällsfakta om Algeriet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...