Nyanländ för 100 år sedan

av:
Stockholmskällan
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända Stockholmare

Hur gick det till när det kom flyktingar till Stockholm förr i tiden? Vilka kom? Varför? Hur reagerade de gamla stockholmarna på de nya? Allt står inte i källorna – här får eleverna använda både sin historiska referensram och fantasi!

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • historisk referensram
  • historiska begrepp (kontinuitet och förändring/likheter och skillnader)
  • källkritik

Syfte

  • levandegöra källorna
  • träna ett historiskt resonemang
  • skapa kopplingar mellan då och nu i en aktuell fråga
  • träna inlevelseförmåga

Här hittar du materialet Nyanländ för 100 år sedan

Publicerad: 13 februari 2018

Liknande lärarmaterial 55 st

Sidor