Niger idag

Antal invånare: 21 477 350 (2017)
Huvudstad: Niamey

Befolkning

Majoriteten av Nigers invånare bor i de södra och sydvästra delarna av landet, medan öknen i norr i stort sett är obebodd.

Befolkningstillväxten är mycket hög. Runt hälften av nigerierna är yngre än 15 år.

Niger är ett av de minst urbaniserade länderna i världen. Mer än 80 rocent av invånarna bor på landsbygden.

Antal invånare: 21 477 350 (2017)
Huvudstad: Niamey

Befolkning

Majoriteten av Nigers invånare bor i de södra och sydvästra delarna av landet, medan öknen i norr i stort sett är obebodd.

Befolkningstillväxten är mycket hög. Runt hälften av nigerierna är yngre än 15 år.

Niger är ett av de minst urbaniserade länderna i världen. Mer än 80 rocent av invånarna bor på landsbygden.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras överlag. En överväldigande majoritet av nigerierna är muslimer. Kristendom, bahai och traditionella afrikanska religioner utövas också men bara i liten utsträckning.

Politiskt system

Efter militärkuppen i början av 2010 utarbetades en ny författning vilken antogs i en folkomröstning i oktober samma år. Författningen fortsatte att gälla efter återgången till demokrati våren 2011.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Nigers flagga.

Utrikespolitik och försvar

Niger har sedan självständigheten 1960 i princip haft goda relationer till den forna kolonialmakten Frankrike, som är landets största biståndsgivare och handelspartner. Även relationerna till övriga EU-länder samt USA är i allmänhet goda.

Ekonomi

Niger ekonomi baseras på export av några få råvaror samt jordbruk. Möjligheterna till ekonomisk utveckling hämmas av politiska konflikter, landets isolerade läge, höga transportkostnader, ofruktbar mark, ogynnsamt klimat och brist på kvalificerad arbetskraft.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nigers geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Uran är Nigers viktigaste exportvara och står för runt hälften av landets exportinkomster. Olja, guld och grönsaker är också betydelsefulla exportvaror. På importsidan dominerar maskiner, kapitalvaror, fordon och livsmedel.

Sociala förhållanden

Enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP är Niger ett av världens absolut minst utvecklade länder. Niger ligger i botten av det så kallade utvecklingsindex (HDI) som FN-organet UNDP upprättar över världens länder varje år. Bedömningen grundas på inkomster, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera.
 

Besök Landguiden och läs mer om Niger.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Niger

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Nigers geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nigers geografi ur olika perspektiv.

Nigers historia

Historia om Niger. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.