M
Kategori
Karta

Niger idag

Antal invånare: 25 130 810 (2021)
Huvudstad: Niamey

Niger är tre gånger så stort som Sverige och består till stor del av öken och halvöken. Flertalet invånare bor i södern. Efter självständigheten 1960 har Niger under långa perioder styrts av militära kuppregimer. Ökenfolket tuaregerna har tidvis fört en väpnad kamp för ökade sociala och politiska rättigheter. Sedan 2010-talet har islamistiska extremister skapat de största problemen. Ekonomin baseras på export av uran.

Antal invånare: 25 130 810 (2021)
Huvudstad: Niamey

Niger är tre gånger så stort som Sverige och består till stor del av öken och halvöken. Flertalet invånare bor i södern. Efter självständigheten 1960 har Niger under långa perioder styrts av militära kuppregimer. Ökenfolket tuaregerna har tidvis fört en väpnad kamp för ökade sociala och politiska rättigheter. Sedan 2010-talet har islamistiska extremister skapat de största problemen. Ekonomin baseras på export av uran.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Niger finns ett tiotal större folkgrupper, varav hausa är störst. Majoriteten av invånarna bor i de södra och sydvästra delarna av landet, medan öknen i norr i stort sett är obebodd. Runt en femtedel av invånarna är nomader eller halvnomader. Niger rymmer också nästan en halv miljon flyktingar, såväl från våldsdrabbade grannländer som internflyktingar som drivits bort från sina hem av militanta islamister.

Nigers flagga.

Religion

Praktiskt taget alla nigerier är muslimer. Små grupper av invånare utövar kristendom eller traditionella inhemska religioner. Författningen garanterar religionsfrihet, vilket i huvudsak respekteras i verkligheten.

Politiskt system

Niger är en republik med flerpartisystem där presidenten har stort inflytande över de beslut som fattas. Det presidenttrogna partiet PNDS dominerar i såväl parlamentet som regeringen. Säkerhetsproblem står högst på dagordningen, i synnerhet kampen mot extremistgruppen Boko Haram och andra militanta islamister.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Den demokratiska situationen i Niger har under senare år försämrats snabbt. Enligt Freedom House är det ett delvis fritt land med en nedåtgående trend. Korruptionen är utbredd.

Utrikespolitik och försvar

Nigers internationella relationer präglas av den kamp landet för mot islamistisk terrorism som spiller över gränserna från främst Mali och Nigeria. Niger samarbetar med flera grannländer i kampen mot grupper som Boko Haram och al-Qaida i islamiska Maghreb (Aqim), och får militärt stöd av såväl USA som Frankrike.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Nigers ekonomi baseras på jordbruk samt på export av några få råvaror, främst uran, guld och olja. Möjligheterna till ekonomisk utveckling hämmas av politiska konflikter, landets isolerade läge, höga transportkostnader, ofruktbar mark, ogynnsamt klimat och brist på kvalificerad arbetskraft.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nigers geografi >

Sociala förhållanden

Enligt UNDP är Niger ett av världens minst utvecklade länder och ligger i bottenskiktet av det utvecklingsindex (HDI) som FN-organet upprättar över världens länder varje år. Bedömningen grundas på inkomster, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera.

Besök Landguiden och läs mer om Niger.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Niger

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Niger

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ge
Karta

Nigers geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nigers geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Nigers historia

Historia om Niger. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.