Bild:
M

Paraguay idag

Antal invånare: 6 639 123 (2015)
Huvudstad: Asunción

Befolkning

Befolkningen är koncentrerad till Paraguays östra del. I Chacoområdet väster om Paraguayfloden bor bara några få procent av invånarna.

Befolkningstillväxten är en av de högsta i Latinamerika och inflyttningen till städerna är stor. Trots det är Paraguay mindre urbaniserat än de flesta andra latinamerikanska länder.

En tredjedel av paraguayanerna lever i eller i utkanterna av huvudstaden Asunción, där stora slumområden har vuxit fram.

Religion

Ungefär 90 procent av invånarna är katoliker. Därutöver finns små grupper av protestanter, judar och muslimer. Bland protestanterna finns tyskättade mennoniter, som är starkt pacifistiska.

Politiskt system

Författningen från 1992 slår fast att Paraguay är en republik, där grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter garanteras. Indianernas rätt att bevara och utveckla sin egen kultur betonas särskilt.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Paraguay har under många decennier haft USA som främsta bundsförvant, länge som belöning för sin starkt antikommunistiska profil.

Av ekonomiska skäl har landet oftast också månat om relationerna till Brasilien och Argentina.

Ekonomi

Det fattiga Paraguay ligger inträngt mellan sina rikare grannar Brasilien och Argentina. Den inofficiella, "svarta" ekonomin tros vara större än den officiella, lagliga.

Korruption och dålig gränskontroll har gjort Paraguay till ett smugglarparadis.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Paraguays geografi >

Utrikeshandel

Paraguay har underskott i handelsbalansen med omvärlden, det vill säga importen överstiger exporten. De viktigaste exportvarorna är sojabönor, bomull, timmer och kött.

Den officiella importen domineras av livsmedel, maskiner, transportutrustning, bränslen och kemikalier.

Sociala förhållanden

Paraguay är ett mycket ojämlikt samhälle med extrema skillnader mellan landets rikaste och fattigaste grupper.

Över hälften av befolkningen lever enligt FN i fattigdom och en knapp tredjedel uthärdar i extrem fattigdom. Värst är situationen på landsbygden och i städernas slumområden. Inkomst- och förmögenhetsklyftorna tenderar dessutom att öka.

Bland de fattigaste är indianerna klart överrepresenterade.
 

Besök Landguiden och läs mer om Paraguay.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 639 123 (2015)
Huvudstad: Asunción

Befolkning

Befolkningen är koncentrerad till Paraguays östra del. I Chacoområdet väster om Paraguayfloden bor bara några få procent av invånarna.

Befolkningstillväxten är en av de högsta i Latinamerika och inflyttningen till städerna är stor. Trots det är Paraguay mindre urbaniserat än de flesta andra latinamerikanska länder.

En tredjedel av paraguayanerna lever i eller i utkanterna av huvudstaden Asunción, där stora slumområden har vuxit fram.

Religion

Ungefär 90 procent av invånarna är katoliker. Därutöver finns små grupper av protestanter, judar och muslimer. Bland protestanterna finns tyskättade mennoniter, som är starkt pacifistiska.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Paraguay

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Paraguay. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Paraguay ur olika perspektiv. Namnet Paraguay är en sammansättning av de guaranska orden pará 'flod' och quay 'källa'. Betydelsen är 'havets källa' eller 'flodsjön'...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Paraguay. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Paraguays geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Paraguay. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.