Bild:
M

Barbados geografi

Antal invånare: 284 215 (2015)
Huvudstad: Bridgetown

Geografi

Barbados är den östligaste ön i Västindien och tillhör ögruppen Små Antillerna. Närmaste grannar är St Lucia och St Vincent & Grenadinerna.

Ön är 22 kilometer där den är som bredast och 34 kilometer på längden.

Tre fjärdedelar av Barbados yta består av en låglänt kalkplatå. Endast i nordöst är landskapet kuperat. Mycket av den naturliga vegetationen har ödelagts genom intensiv odling av sockerrör.

Typiska för växtligheten är de fikonträd vars frilagda rotsystem tros ha inspirerat portugiser på 1500-talet till att ge ön namnet Os Barbados (de skäggiga).

Klimat

Klimatet är tropiskt, men passadvindar från norr och nordost sänker temperaturen.

Regnperioden infaller mellan juli och november. Orkaner drabbar ibland ön i slutet av sommaren.

Naturtillgångar och energi

Landet har både oljekällor och naturgasfyndigheter. Såväl olje- som naturgasproduktionen har dock minskat under 2000-talet. Nya fyndigheter har påträffats men de är svåråtkomliga och det är osäkert hur stora de är. Barbados ska importera gas från Trinidad & Tobago.

Jordbruk

Socker, som en gång utgjorde ryggraden i ekonomin, är fortfarande Barbados viktigaste jordbruksprodukt men dess betydelse har minskat.

Mindre än en procent av arbetsstyrkan beräknades arbeta inom sockerindustrin 2011 och den svarade för endast 0,4 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Industri

Industriföretagen producerar livsmedel, öl, mjöl, djurmat och kemikalier som säljs inom landet eller exporteras till andra öar i Västindien.

Jordbruksindustrin domineras av förädling av socker samt av rom- och ölproduktion. Exportintäkterna från romproduktionen har mångdubblats sedan 1994 och 2011 gav de tre gånger så mycket som intäkterna från sockerexporten.

Turism

Turistindustrin är sedan 1970-talet landets främsta näringsgren och sysselsätter cirka en tiondel av den arbetsföra befolkningen.

Barbados tar emot ett stort antal kryssningsfartyg.
 

Besök Landguiden och läs mer om Barbados.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 284 215 (2015)
Huvudstad: Bridgetown

Geografi

Barbados är den östligaste ön i Västindien och tillhör ögruppen Små Antillerna. Närmaste grannar är St Lucia och St Vincent & Grenadinerna.

Ön är 22 kilometer där den är som bredast och 34 kilometer på längden.

Tre fjärdedelar av Barbados yta består av en låglänt kalkplatå. Endast i nordöst är landskapet kuperat. Mycket av den naturliga vegetationen har ödelagts genom intensiv odling av sockerrör.

Typiska för växtligheten är de fikonträd vars frilagda rotsystem tros ha inspirerat portugiser på 1500-talet till att ge ön namnet Os Barbados (de skäggiga).

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Barbados geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Barbados. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Barbados ur olika perspektiv. Barbados är en självständig östat i ögruppen Små Antillerna i Västindien. Det är en av världens mest tätbefolkade stater...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de karibiska ländernas geografi.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Barbados. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Barbados. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...