Bild:
M

Barbados geografi

Antal invånare: 285 720 (2017)
Huvudstad: Bridgetown

Geografi och klimat

Barbados är den östligaste ön i Karibien (Västindien) och tillhör ögruppen Små Antillerna. Ön är drygt två mil där den är som bredast och tre och en halv mil lång. Avståndet till de närmaste grannländerna, Saint Vincent och Grenadinerna samt Saint Lucia, är drygt 17 mil.

Tre fjärdedelar av korallön Barbados yta består av en låglänt kalkplatå. Endast i nordöst är landskapet kuperat. Mycket av den naturliga vegetationen har ödelagts genom intensiv odling av sockerrör. Typiska för växtligheten är de fikonträd vars frilagda rotsystem tros ha inspirerat portugiser på 1500-talet till att ge ön namnet Os Barbados (de skäggiga).

Klimatet är tropiskt, men passadvindar från norr och nordost håller temperaturerna nere något. Vanligen är det mellan 20 och 30 grader Celsius.

Barbados ligger i utkanten av det atlantiska orkanbältet och har inte drabbats av någon större förödelse på grund av tropiskt oväder sedan 1955. Däremot regnar det mycket under orkansäsongen, från juli till november. Dessutom ökar risken för orkaner och andra naturkatastrofer med klimatförändringarna, och som alla små önationer hotas Barbados av stigande havsnivåer.

Naturtillgångar och energi

I Barbados finns både oljekällor och naturgasfyndigheter men utvinningen är begränsad och har minskat sedan millennieskiftet. Större delen av energibehovet täcks av import. Kalksten, sand och skiffer utvinns för användning i byggindustrin.

Jordbruk

Sockerindustrin utgjorde länge ryggraden i Barbados ekonomi och sockerrör är fortfarande den enskilt viktigaste grödan. Betydelsen har dock minskat under en längre tid och satsningar görs istället främst på grönsaker för inhemsk konsumtion.

Industri

Industrisektorn är liten på Barbados och tillverkar främst konsumtionsvaror som säljs inom landet eller exporteras till andra karibiska öar.

Turism

Turistindustrin är sedan 1970-talet Barbados främsta näringsgren och sysselsätter en dryg tiondel av den arbetande befolkningen. Landet tar emot ett stort antal kryssningsfartyg. Många kryssningar utgår också från ön.

Besök Landguiden och läs mer om Barbados.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 285 720 (2017)
Huvudstad: Bridgetown

Geografi och klimat

Barbados är den östligaste ön i Karibien (Västindien) och tillhör ögruppen Små Antillerna. Ön är drygt två mil där den är som bredast och tre och en halv mil lång. Avståndet till de närmaste grannländerna, Saint Vincent och Grenadinerna samt Saint Lucia, är drygt 17 mil.

Tre fjärdedelar av korallön Barbados yta består av en låglänt kalkplatå. Endast i nordöst är landskapet kuperat. Mycket av den naturliga vegetationen har ödelagts genom intensiv odling av sockerrör. Typiska för växtligheten är de fikonträd vars frilagda rotsystem tros ha inspirerat portugiser på 1500-talet till att ge ön namnet Os Barbados (de skäggiga).

Klimatet är tropiskt, men passadvindar från norr och nordost håller temperaturerna nere något. Vanligen är det mellan 20 och 30 grader Celsius.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Barbados geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Barbados. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Barbados ur olika perspektiv. Barbados är en självständig östat i ögruppen Små Antillerna i Västindien. Det är en av världens mest tätbefolkade stater...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de karibiska ländernas geografi.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Barbados. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Barbados. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...