M
Kategori
Karta

Zimbabwe idag

Antal invånare: 15 092 171 (2021)
Huvudstad: Harare

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 ett relativt välmående land med ett produktivt jordbruk och en hel del industrier. Den hyllade frihetshjälten Robert Mugabe blev landets första svarta ledare och han styrde fram till 2017. Under årens gång förvandlades Mugabe till en maktfullkomlig president och när han tvingades avgå från sitt ämbete låg ekonomin i spillror. Åren efter Mugabe har präglats av fortsatt politiskt förtryck och en djup ekonomisk kris.

Antal invånare: 15 092 171 (2021)
Huvudstad: Harare

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 ett relativt välmående land med ett produktivt jordbruk och en hel del industrier. Den hyllade frihetshjälten Robert Mugabe blev landets första svarta ledare och han styrde fram till 2017. Under årens gång förvandlades Mugabe till en maktfullkomlig president och när han tvingades avgå från sitt ämbete låg ekonomin i spillror. Åren efter Mugabe har präglats av fortsatt politiskt förtryck och en djup ekonomisk kris.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nästan hela Zimbabwes befolkning tillhör något av de två bantufolken shona och ndebele. Två av tre invånare bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är omfattande. Runt städerna ligger stora slumområden.

Zimbabwes flagga.

Religion

En stor majoritet av zimbabwierna bekänner sig till kristendomen. De flesta är protestanter och runt en tredjedel är katoliker. Kristna väckelserörelser som pingstkyrkan har vuxit snabbt på senare år.

Politiskt system

Enligt grundlagen är Zimbabwe en demokratisk republik med flerpartisystem men från självständigheten 1980 och under många år framåt fungerade landet som en enpartistat under president Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF. 2017 ingrep militären och Mugabe tvingades att avgå. Under hans efterträdare har krisen i landet förvärrats.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Zimbabwe ska enligt författningen vara en demokrati men sedan självständigheten 1980 har det styrande partiet Zanu-PF hållit sig kvar vid makten genom våld, övergrepp och fusk. De senaste tjugo åren har präglats av politiskt förtryck och ökad intolerans.

Utrikespolitik och försvar

President Emmerson Mnangagwa försökte under sina första år vid makten bryta den internationella isolering som Zimbabwe försatts i under expresident Mugabes långa styre. Regimens brutala våld mot civila demonstranter försvårar upptiningen av relationerna till väst. Kina fortsätter att vara en mycket viktig partner.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

De viktigaste näringsgrenarna i Zimbabwe är gruvsektorn och jordbruket. Den politiska krisen i under 2000-talet har satt djupa spår i såväl statens finanser som den privata sektorn. Hyperinflationen som nådde en topp 2008–2009 bromsades under de följande åren men sedan 2019 har inflationen åter tagit fart. Skördarna har de senaste åren varit under det normala och stora delar av befolkningen är i behov av matbistånd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Zimbabwes geografi >

Sociala förhållanden

De första åren efter självständigheten 1980, innan immunbristsjukdomen aids hade börjat sprida sig i stor skala, var hälsotillståndet ganska gott jämfört med många andra länder söder om Sahara. Aidsepidemin slog hårt mot Zimbabwe och med den ekonomiska krisen i slutet av 1990-talet förvärrades läget. Landet hamnade i en nedåtgående spiral.

Besök Landguiden och läs mer om Zimbabwe.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Zimbabwe

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Zimbabwe

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Zimbabwes geografi

Fördjupa dig i Zimbabwes geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Zimbabwes historia

Få en helhetsbild av Zimbabwes historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...