M
Tagg
Porträtt
Josef Stalin, 1943.

Josef Stalin

Josef Stalin (1878-1953) tog över som Sovjetunionens ledare efter Lenins död 1924. Under Stalins tid vid makten hårdnade den kommunistiska diktaturen vilket bl.a. ledde till förföljelser och misslyckade ekonomiska satsningar som berövade miljontals människor livet.

Josef Stalin var Sovjetunionens diktator under lång tid. Många vill jämföra Stalins skräckvälde med Adolf Hitlers framfart i Tyskland.

Stalin föddes 1879 i Georgien. Han ville bli präst men tvingades avsluta sin prästutbildning för sina radikala åsikters skull. Liksom Lenin tog han ett täcknamn i sitt revolutionära arbete, det blev Stalin, som betyder ”Stålmannen”.

ANNONS

ANNONS

Lenin varnade i sitt testamente för Stalin. Lenin ansåg att Stalin var för rå och våldsam. Men med list och våld lyckades ändå Stalin bli Sovjetunionens ledare.

1936 startade Stalin en utrensning inom kommunistpartiet och armén. Många av de högre militära ledarna avrättades. Resultatet blev en armé i upplösningstillstånd.

Det finns inga siffror som med säkerhet kan fastställa exakt hur många människor som föll offer för Stalins terrorpolitik. Omkring en miljon avrättades och ytterligare flera miljoner dog av omänsklig behandling i arbetsläger. Därtill dog miljontals människor på grund av svält som orsakats av Stalins och kommunistpartiets ekonomiska politik.

Författaren och journalisten Daniel Rydén skriver i sin bok Historiens tyranner (Historiska media, 2015, sid 128):

"Josef Stalin behövde fiender. Många historiker har förklarat detta med ett kommunistiskt system som hävdade sin egen ofelbarhet och därför måste hitta syndabockar vid varje motgång. Eftersom sovjetstaten inte hade några brister måste varje fel bero på sabotage. För att motivera sin makt måste diktatorn hela tiden skaffa fram fiender och med dem som varnande exempel samla undersåtarnas kamp."

ANNONS

Stalins sista år präglades av misstänksamhet. Hans middagsbjudningar var fruktade. Ingen ville gå dit, men ingen vågade heller tacka nej. Det skulle ha inneburit ett nackskott för den som vägrade.

I slutet av sitt liv var Stalin svårt alkoholiserad och många drog en befriande suck när han avled 1953.

LÄS MER: Sovjetunionen

LÄS MER: Stalins utrensningar

LÄS MER: Stalin manipulerade historien

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten

Litteratur:
Daniel Rydén, Historiens tyranner - en berättelse om diktatorer, despoter och auktoritära härskare, Historiska Media, 2015
Svante Nordin, Fyra som förde krig: Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt och idéerna de stred för, Bokförlaget Atlantis, 2009
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/josef-stalin


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till Josef Stalin.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Josef Stalin

Brottsplats Moskva

av: Forum för levande historia
Högstadiet

Ett material för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

+ Läs mer

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med anpassningar för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina, Sovjet och Östtyskland.

+ Läs mer

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Josef Stalin

SO-rummet bok
M
porträtt

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

av: Lars Hildingson
2024-05-31

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är Sovjetunionen. Gamle majoren med sin dröm om det goda samhället som skapas när de fattiga och förtryckta gör uppror och griper makten är Karl Marx. Manor Farm, som förvandlas till Animal Farm, är Ryssland, där uppror bröt ut 1917. De ryska trupperna led förödmjukande nederlag i det första världskriget. I städerna svalt människor och stod i brödköer också om nätterna. Arbetare och soldater gjorde gemensamt uppror, och tsaren tvingades avgå...

+ Läs mer

L
Kreml

Lätta fakta om Kreml

av: Carsten Ryytty
2023-08-10

Kreml betyder borg eller fästning på ryska. Moskva har ett Kreml, men det har också många andra ryska städer. Kreml i Moskva anlades för att skydda den inre staden mot angripare. 47 tsarer ligger begravda bakom Kremls murar. Än idag är Kreml liktydigt med Rysslands maktcentrum...

+ Läs mer

S

Stalin manipulerade historien

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-05

Från en fattig och svår uppväxt kom Josef Stalin (på ryska, "mannen av stål") senare att styra Sovjetunionen under nästan tre decennier. Och han styrde med stålhandskar. Under Stalins terrorvälde deporterades och mördades miljontals människor. Inte ens hans närmaste medarbetare gick säkra. I den här artikeln kan du läsa om Stalins tid vid makten och om den sovjetiska diktaturen som till och med manipulerade de historiska källorna till sin fördel...

+ Läs mer

L

Propagandans historia

av: Kaj Hildingson
2022-04-29

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som betyder utvidga eller utsträcka. Egentligen betyder propaganda att systematiskt påverka människors åsikter, värderingar och handlingar. Det går alltså egentligen att bedriva propaganda både för sådant som är bra och sådant som är dåligt. Men idag har ordet propaganda fått en negativ klang. För det mesta används ordet när någon vill föra fram något som är dåligt. Propaganda behöver heller inte vara osann. Men idag ligger det i ordets betydelse att propagandan, i alla fall delvis, är lögnaktig...

+ Läs mer

M

Den stora svälten

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

I slutet av 1920-talet hade Sovjetunionen väldiga mängder av råvaror och outbildad arbetskraft. Men jämfört med Västeuropa låg Sovjetunionen långt efter när det gällde utbildad arbetskraft, maskiner och effektiv arbetsledning. En serie femårsplaner sattes i gång. Slutmålet var att förvandla Sovjetunionen till en industriell stormakt. Som ett första steg beordrade Stalin år 1929 att jordbruket skulle kollektiviseras. Det innebar att bönderna måste slå samman sina gårdar till större jordbruk - kollektiv som kallades kolchoser. De som vägrade fördrevs från sina gårdar, sköts eller sattes i fångläger. Projektet misslyckades och från 1930 utbröt massvält, som varade i sju år...

+ Läs mer

M

Stalin tar hämnd - mordet på Trotskij

av: Kaj Hildingson
2020-07-07

”Revolutionen äter sina barn” säger ett talesätt. Det betyder att olika grupper och personer kan enas om att störta en härskare. Men när härskaren är störtad börjar upprorsmakarna strida med varandra om vem som nu ska ta makten. De maktkamperna kan bli mycket blodiga. En av de allra blodigaste var efterspelet till den ryska revolutionen 1917. Ett av de mest kända offren i den maktkampen är Lev Trotskij som mördades i Mexiko 1940. Mordvapnet - en ishacka - är också ett av de mest kända i alla de politiska mord som skett genom århundradena. En ishacka används av bergsklättrare för att ta sig upp för isiga branter. Varför valde mördaren ett så ovanligt mordvapen istället för en kniv eller en revolver?

+ Läs mer

Podcast om Josef Stalin

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Läs mer

Länkar om Josef Stalin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS