M

Kongo-Brazzavilles historia

Under 1200- och 1300-talen vandrade bantufolken kongo, teke och vili in i det som i dag är Kongo-Brazzaville. Då bodde pygméer i området, men i övrigt är inte mycket känt om landets tidigaste historia. På 1400-talet började Portugal bedriva slavhandel i området, och i början av 1900-talet blev det en del av en fransk koloni. Landet blev självständigt 1960.

Kongofolket grundade under 1400-talet ett rike längs den södra delen av Kongofloden och utmed kusten. Längre norrut bildade vili kungadömet Loango och i öster grundlades tekefolkets rike Makoko.

Portugiser började 1482 bedriva handel med lokalbefolkningen. Handelsvarorna var slavar och elfenben. Slavjakten blev under 1700- och 1800-talen så intensiv att delar av norra Kongo-Brazzaville än i dag nästan är obebodda. I slutet av 1800-talet ersattes slavhandeln med export av jordbruksvaror som gummi och palmprodukter.

År 1880 tog sig den franske sjöofficeren och upptäcktsresanden Pierre Savorgnan de Brazza som förste man upp för Kongofloden. Han slöt avtal med Makoko som ställde riket under franskt beskydd. Tre år senare ingicks ett liknande avtal med Loango. De båda rikena utgjorde grunden i vad som 1891 blev den franska besittningen Franska Kongo. 1910 blev besittningen en del av kolonin Franska Ekvatorialafrika, som inkluderade dagens Gabon, Kongo-Brazzaville, Centralafrikanska republiken och Tchad.

I slutet av 1800-talet överlät Frankrike koloniernas skötsel till privata företag som fick exploatera regionen mot betalning. Tvångsarbete infördes och kolonin plundrades på naturrikedomar. Trots ständiga uppror bland lokalbefolkningen avskaffades inte systemet förrän 1930 då kolonin hade blivit olönsam. 1945 avskaffades tvångsarbete och kongoleserna garanterades samma rättigheter som franska medborgare. De fick också välja egna representanter till det franska parlamentet.

År 1958 blev kolonin ett självstyrande territorium inom det franska samväldet. Den katolske prästen Fulbert Youlou utsågs till premiärminister. Landet blev självständigt från Frankrike 1960.

Läs i Landguiden om Kongo-Brazzavilles historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Under 1200- och 1300-talen vandrade bantufolken kongo, teke och vili in i det som i dag är Kongo-Brazzaville. Då bodde pygméer i området, men i övrigt är inte mycket känt om landets tidigaste historia. På 1400-talet började Portugal bedriva slavhandel i området, och i början av 1900-talet blev det en del av en fransk koloni. Landet blev självständigt 1960.

Kongofolket grundade under 1400-talet ett rike längs den södra delen av Kongofloden och utmed kusten. Längre norrut bildade vili kungadömet Loango och i öster grundlades tekefolkets rike Makoko.

Portugiser började 1482 bedriva handel med lokalbefolkningen. Handelsvarorna var slavar och elfenben. Slavjakten blev under 1700- och 1800-talen så intensiv att delar av norra Kongo-Brazzaville än i dag nästan är obebodda. I slutet av 1800-talet ersattes slavhandeln med export av jordbruksvaror som gummi och palmprodukter.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Kongo-Brazzavilles historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om kapplöpningen om Afrika. I slutet av 1800-talet inledde Europas stormakter en kapplöpning om Afrikas rikedomar. De afrikanska folken drabbades hårt när deras kontinent erövrades och plundrades på sina naturresurser. Här berättas om triangelhandeln med slavar, palmoljan och andra naturresurser, Suezkanalen, Berlinkonferensen 1884, Cecil Rhodes, Stanley, Leopold II:s privata koloni (Kongo) och mycket annat.

Spara som favorit
          

Första delen (15:01 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om hur Leopold II av Belgien skaffade sig en koloni i centrala Afrika, Kongofristaten, i slutet av 1800-talet (1885-1908).

Spara som favorit
          

Andra delen (13:54 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om kung Leopold II av Belgien och hans privata koloni - Kongofristaten 1885-1908.

Spara som favorit
          

Tredje delen (11:55 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om hur Leopold II förlorade kolonin och hur Belgiska staten tog över (1908-1960).

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (40:30 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Afrikas historia ca 1400-1800 med fokus på slavhandeln över Atlanten. Staterna Kongo, Ashanti och Dahomey presenteras.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kongo-Brazzaville. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Kongo-Brazzaville ur olika perspektiv. Republiken Kongo, på svenska ofta Kongo-Brazzaville, är en stat i Centralafrika. Folkrepubliken Kongo var officiellt namn på landet under åren 1969-1991. Landet ligger vid Atlanten och gränsar till Angola, Gabon, Kamerun, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo (som i Sverige också kallas för Kongo-Kinshasa)...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Republiken Kongo ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Kongo-Brazzavilles geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Kongo-Brazzaville. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Fördjupa dig i Kongo-Kinshasas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar