Bild:
M

Sydsudans historia

Sydsudan tros ha befolkats av invandrande folkgrupper från cirka 900-talet och framåt.

Landet antas ha blivit utsatt för räder av arabiska slavhandlare redan från sen medeltid, men det finns ingen tydlig dokumentation om detta förrän från cirka 1700-talet.

Slavhandeln fanns i färskt minne hos befolkningen när Egyptens och Storbritanniens koloniseringen av Sydsudan inleddes under de sista decennierna av 1800-talet och lade grunden till en djupt rotad misstänksamhet mot arabers och andras inflytande.

Inför Sudans självständighet 1956 ökade den sydliga befolkningens fruktan för att styras av en arabisk regim i Khartoum. Lokala ledare i södern underblåste rykten om arabiska massakrer på sydsudaneser. Den låga utbildningsnivån i södern medförde också att sydsudaneserna var kraftigt underrepresenterade i förberedelserna för självständigheten.

När de södra provinserna inte fick självstyre gjorde lokala militära förband myteri 1955. Det blev början på inbördeskriget mellan syd och nord. Förbanden bildade senare stommen i gerillarörelsen Anyanya (Ormgiftet), som fick starkt stöd hos dinkafolket.

Läs i Landguiden om Sydsudans historia från 1956 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sydsudan tros ha befolkats av invandrande folkgrupper från cirka 900-talet och framåt.

Landet antas ha blivit utsatt för räder av arabiska slavhandlare redan från sen medeltid, men det finns ingen tydlig dokumentation om detta förrän från cirka 1700-talet.

Slavhandeln fanns i färskt minne hos befolkningen när Egyptens och Storbritanniens koloniseringen av Sydsudan inleddes under de sista decennierna av 1800-talet och lade grunden till en djupt rotad misstänksamhet mot arabers och andras inflytande.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Sydsudans historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Sydsudan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Sydsudan ur olika perspektiv. Sydsudan, formellt Republiken Sydsudan, är en stat i Östafrika. Huvudstaden är Juba...

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Sudan och Sydsudan. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om länderna.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om konflikten i Sudan. I Sudan där det har pågått ett inbördeskrig ända sedan självständigheten 1956...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Sydsudan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sydsudans geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Sydsudan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...