M
Kategori
Karta

Bhutans historia

Bhutan kan ha varit bebott redan 2000-1500 f Kr, men det finns liten kunskap om landets tidiga historia. På 600-talet e Kr började munkar från Tibet missionera i området och buddhismen fick därefter stort inflytande på utvecklingen.

Den tibetanske munken Ngawang Namgyal enade landet på 1600-talet och gav det namnet Druk-Yul (Åskdrakens land). Under Namgyal upprättades ett tvådelat styrelseskick, dels en administration för religiösa frågor, dels en för världsliga angelägenheter.

Bhutan kan ha varit bebott redan 2000-1500 f Kr, men det finns liten kunskap om landets tidiga historia. På 600-talet e Kr började munkar från Tibet missionera i området och buddhismen fick därefter stort inflytande på utvecklingen.

Den tibetanske munken Ngawang Namgyal enade landet på 1600-talet och gav det namnet Druk-Yul (Åskdrakens land). Under Namgyal upprättades ett tvådelat styrelseskick, dels en administration för religiösa frågor, dels en för världsliga angelägenheter.

ANNONS

ANNONS

Båda underställdes Namgyal som tog titeln shabdrung ("den man underordnar sig"). Detta system kom att bestå i nästan 300 år.

Monarki

Under slutet av 1800-talet försvagades centralregeringens makt. När den siste shabdrungen avled 1903 enades prästerskap, tjänstemän och landets mest inflytelserika familjer om att införa monarki med ärftlig tronföljd. Ugyen Wangchuck valdes 1907 till landets första kung.

I ett avtal 1910 lovade Storbritannien att inte lägga sig i Bhutans inrikespolitik. I gengäld skulle Bhutan låta sig vägledas av Storbritannien i utrikespolitiska frågor. När Indien blev självständigt 1947 övertog det rollen som landets skyddsmakt. 1953 inrättades en lagstiftande församling.

Läs i Landguiden om Bhutans moderna historia från 1960-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Bhutans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Bhutans geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bhutans geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Bhutan

Aktuell samhällsfakta om Bhutan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...