Bild:
M

Filippinernas historia

De äldsta fynden av mänskliga bosättningar i Filippinerna kommer från ön Palawan där man har funnit över 30 000 år gamla stenredskap. I början av 1000-talet kom malajfolk från Malackahalvön och Indonesien till öarna.

Islam fördes till Filippinerna via de indonesiska öarna, men den nya religionen hann knappt få fäste förrän spanjorerna anlände och började predika katolicismen. Den första spanska flottan i dessa farvatten leddes av Fernando Magellan, som 1521 anlöpte Cebu i Visayas under historiens första världsomsegling. Läs om upptäcktsresor >

Spanien skickade en flotta för att erövra öarna och i början av 1570-talet blev området spanskt. Det fick namn efter Spaniens kung Filip II.

Den katolska läran tvingades på folket, ibland med våld, och efter hundra år var i stort sett alla invånare kristna, med undantag av en grupp muslimer på öarna Mindanao och Sulu i söder som aldrig helt underordnade sig kolonialmakten.

Filippinerna styrdes från Mexiko, som då var en spansk koloni. Orientaliskt silke, porslin och kryddor skeppades från Manila till Acapulco i Mexiko och därifrån till Spanien. De flesta spanjorer bodde i huvudstaden Manila, där de framför allt ägnade sig åt handel. Endast prästerna, som fungerade som skatteindrivare, var bosatta på landsbygden.

Före spanjorernas ankomst ägdes jorden gemensamt, men under det spanska styret grundlades dagens ojämna ägarförhållanden. En ny lokal överklass av plantageägare, som fått sin mark från katolska kyrkan eller spanska tronen, växte fram under 1800-talet. På stora plantager odlades socker, kokosnötter, hampa och tobak. Under 1800-talets andra hälft kom tusentals kineser till Filippinerna, där många fick en viktig roll inom handeln. Personer av kinesisk-filippinskt eller spansk-filippinskt ursprung kom att äga stora markområden.

Överklassen sände sina barn till universitet i Manila och i Spanien och när dessa återvände hem förde de med sig spansk kultur och liberala politiska idéer. Bland denna elit växte motståndet mot kolonialismen fram.

I slutet av 1800-talet gjorde USA anspråk på Kuba som tillhörde Spanien. Filippinerna drogs som spansk koloni in i maktkampen mellan USA och Spanien. USA hjälpte till att utrusta en väpnad rörelse i Filippinerna som kämpade för självständighet från Spanien. Till en början hade rebellerna framgångar i striderna men efterhand fick den spanska armén övertaget. Samtidigt stred den amerikanska flottan i Manilabukten, i första hand för att förhindra att spanjorerna dirigerade sina styrkor till Kuba.

1898 bröt krig ut mellan USA och Spanien och i juni samma år utropade rebellernas ledare Emilio Aguinaldo Republiken Filippinerna. Vid fredsförhandlingarna efter kriget ignorerades självständighetsförklaringen och Spanien överlämnade Filippinerna, Guam och Puerto Rico till USA mot en summa av 20 miljoner dollar. Efter en intensiv debatt i USA mellan kolonialister och antikolonialister beslöt president William McKinley, som ansåg att Filippinerna inte var moget för självstyre, att det var USAs plikt att överta kolonin. Amerikanerna använde brutala metoder för att undertrycka den filippinska självständighetsrörelsen.

Amerikanerna införde fri utbildning och hälsovård. Filippinerna utvecklades till en stor amerikansk marknad. Varor från USA fick införas tullfritt i landet, medan införseln av filippinska varor till den amerikanska marknaden begränsades. Ingen inhemsk industri av vikt utvecklades under denna tid och landet blev än mer beroende av jordbruket.

Jordägarnas förtryck skapade på 1920- och 1930-talen oro på landsbygden. Bonderörelser bildades för att ställa krav på bättre villkor och en mer jämlik fördelning av jorden.

1934 slöts ett avtal med USA som gav Filippinerna inre självstyre samt löfte om självständighet efter tio år. Men 1941 ockuperades landet av Japan. Filippinerna var ett av de få länder i Asien som bjöd japanerna hårt motstånd. Ledande i motståndet var den av kommunisterna dominerade nationalistiska gerillan, Hukbalahap, som även gick hårt fram mot den inhemska eliten.

Under gerillakriget, som varade under hela ockupationen, miste över en miljon människor livet. Dessutom förstördes stora delar av Manila och andra städer och byar. 1944 landsteg en armé från de allierades sida som året därpå, tillsammans med huk-gerillan, kunde befria landet från japanerna.

Läs i Landguiden om Filippinernas historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De äldsta fynden av mänskliga bosättningar i Filippinerna kommer från ön Palawan där man har funnit över 30 000 år gamla stenredskap. I början av 1000-talet kom malajfolk från Malackahalvön och Indonesien till öarna.

Islam fördes till Filippinerna via de indonesiska öarna, men den nya religionen hann knappt få fäste förrän spanjorerna anlände och började predika katolicismen. Den första spanska flottan i dessa farvatten leddes av Fernando Magellan, som 1521 anlöpte Cebu i Visayas under historiens första världsomsegling. Läs om upptäcktsresor >

Spanien skickade en flotta för att erövra öarna och i början av 1570-talet blev området spanskt. Det fick namn efter Spaniens kung Filip II.

Den katolska läran tvingades på folket, ibland med våld, och efter hundra år var i stort sett alla invånare kristna, med undantag av en grupp muslimer på öarna Mindanao och Sulu i söder som aldrig helt underordnade sig kolonialmakten.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Filippinernas historia

Sortera efter:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter på Filippinerna. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Filippinerna. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Filippinerna ur olika perspektiv. Filippinerna, formellt Republiken Filippinerna, är ett land i Sydostasien i västra Stilla havet. Dess läge vid Eldringen och dess tropiska klimat gör Filippinerna utsatt för jordbävningar och tyfoner men har också utrustat landet med naturresurser och gjort det till ett av de rikaste områdena av biologisk mångfald i världen...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Filippinerna. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Filippinernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Filippinerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...