M

Myanmar idag

Antal invånare: 53 370 610 (2017)
Huvudstad: Naypyidaw

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör cirka 100 officiellt erkända nationella minoriteter.

I delstaten Rakhine finns den muslimska minoriteten rohingya, som sedan 1960-talet förföljts av regimen, som ser dem som ett utländskt folk som därför inte får medborgarskap.

Antal invånare: 53 370 610 (2017)
Huvudstad: Naypyidaw

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör cirka 100 officiellt erkända nationella minoriteter.

I delstaten Rakhine finns den muslimska minoriteten rohingya, som sedan 1960-talet förföljts av regimen, som ser dem som ett utländskt folk som därför inte får medborgarskap.

ANNONS

ANNONS

Religion

En stor majoritet av burmeserna, arakaneserna (rakhine), mon, shan och pa-o samt flertalet karener tillhör den buddistiska theravadaskolan. Bland minoritetsfolken kachin och chin är de flesta kristna, främst baptister men också katoliker. På senare år har trakasserierna mot den muslimska minoriteten ökat.

Myanmars flagga.

Politiskt system

År 2008 fick Myanmar en ny författning som banade väg för en övergång från militärt till civilt styre. Men trots att allmänna val numera hålls ger författningen de väpnade styrkorna fortsatt stort inflytande över politiken. Var fjärde plats i parlamentet är reserverad för militären, som även tillsätter flera ministrar i regeringen. Aung San Suu Kyi, ordförande för landets största politiska parti NLD, får enligt författningen inte bli president. Men genom en särskilt inrättad post som nationell rådgivare (State Counsellor) är hon i praktiken Myanmars egentliga civila ledare.

Utrikespolitik och försvar

Myanmars relationer till Kina har länge varit centrala, men under den gradvisa demokratiseringen på 2010-talet har makthavarna försökt skapa mer balans i sin utrikespolitik. Förhållandet till västvärlden, inte minst USA, har stärkts men det fick en kraftig törn av militäroffensiven i Rakhine från hösten 2017, då hundratusentals muslimska rohingyer drevs ut ur landet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Myanmars ekonomi är tudelad i en laglig del och en dold sektor. Den lagliga ekonomin präglas av jord- och skogsbruk, olje- och naturgasutvinning samt lättare industri. Under senare år har även turismen och byggindustrin ökat i betydelse. Den dolda sektorn domineras av smuggling av främst ädelträ, ädelstenar och opium. Den illegala delen av ekonomin bedöms ofta omfatta lika stora värden som den legala.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Myanmars geografi >

Utrikeshandel

Trots en stor export av naturgas tycks Myanmar dras med ett nästan konstant underskott i handeln med utlandet. Statistiken är dock inte tillförlitlig, bland annat för att stora delar av såväl export som import sker utom statens kontroll, bland annat i form av smuggling.

Sociala förhållanden

Myanmar utvecklades under militärdiktaturen till ett socialt skiktat klassamhälle, med höga militärer och byråkrater i toppen och bondebefolkningen och de etniska minoriteterna i botten. Idag beräknas runt en fjärdedel av invånarna leva i fattigdom. Problemen med drogmissbruk är stora.

Besök Landguiden och läs mer om Myanmar.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Myanmar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Myanmars geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Myanmars geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Myanmars historia

Fördjupa dig i Myanmars (Burmas) historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.