Bild:
M

Myanmar idag

Antal invånare: 53 370 610 (2017)
Huvudstad: Naypyidaw

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör cirka 100 officiellt erkända nationella minoriteter.

I delstaten Rakhine finns den muslimska minoriteten rohingya, som sedan 1960-talet förföljts av regimen, som ser dem som ett utländskt folk som därför inte får medborgarskap.

Religion

En stor majoritet av burmeserna, arakaneserna (rakhine), mon, shan och pa-o samt flertalet karener tillhör den buddistiska theravadaskolan. Bland minoritetsfolken kachin och chin är de flesta kristna, främst baptister men också katoliker. På senare år har trakasserierna mot den muslimska minoriteten ökat.

Politiskt system

År 2008 fick Myanmar en ny författning som banade väg för en övergång från militärt till civilt styre. Men trots att allmänna val numera hålls ger författningen de väpnade styrkorna fortsatt stort inflytande över politiken. Var fjärde plats i parlamentet är reserverad för militären, som även tillsätter flera ministrar i regeringen. Aung San Suu Kyi, ordförande för landets största politiska parti NLD, får enligt författningen inte bli president. Men genom en särskilt inrättad post som nationell rådgivare (State Counsellor) är hon i praktiken Myanmars egentliga civila ledare.

Utrikespolitik och försvar

Myanmars relationer till Kina har länge varit centrala, men under den gradvisa demokratiseringen på 2010-talet har makthavarna försökt skapa mer balans i sin utrikespolitik. Förhållandet till västvärlden, inte minst USA, har stärkts men det fick en kraftig törn av militäroffensiven i Rakhine från hösten 2017, då hundratusentals muslimska rohingyer drevs ut ur landet.

Ekonomi

Myanmars ekonomi är tudelad i en laglig del och en dold sektor. Den lagliga ekonomin präglas av jord- och skogsbruk, olje- och naturgasutvinning samt lättare industri. Under senare år har även turismen och byggindustrin ökat i betydelse. Den dolda sektorn domineras av smuggling av främst ädelträ, ädelstenar och opium. Den illegala delen av ekonomin bedöms ofta omfatta lika stora värden som den legala.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Myanmars geografi >

Utrikeshandel

Trots en stor export av naturgas tycks Myanmar dras med ett nästan konstant underskott i handeln med utlandet. Statistiken är dock inte tillförlitlig, bland annat för att stora delar av såväl export som import sker utom statens kontroll, bland annat i form av smuggling.

Sociala förhållanden

Myanmar utvecklades under militärdiktaturen till ett socialt skiktat klassamhälle, med höga militärer och byråkrater i toppen och bondebefolkningen och de etniska minoriteterna i botten. Idag beräknas runt en fjärdedel av invånarna leva i fattigdom. Problemen med drogmissbruk är stora.

Besök Landguiden och läs mer om Myanmar.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 53 370 610 (2017)
Huvudstad: Naypyidaw

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör cirka 100 officiellt erkända nationella minoriteter.

I delstaten Rakhine finns den muslimska minoriteten rohingya, som sedan 1960-talet förföljts av regimen, som ser dem som ett utländskt folk som därför inte får medborgarskap.

Religion

En stor majoritet av burmeserna, arakaneserna (rakhine), mon, shan och pa-o samt flertalet karener tillhör den buddistiska theravadaskolan. Bland minoritetsfolken kachin och chin är de flesta kristna, främst baptister men också katoliker. På senare år har trakasserierna mot den muslimska minoriteten ökat.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Myanmar

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Myanmar. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Burma. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Burma ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Burma ur olika perspektiv. Burma (officiellt Republiken unionen Myanmar ; Myanmar är en beteckning som införts av den sittande militärregimen; oppositionen använder namnet Burma) är det till ytan största landet på det sydostasiatiska fastlandet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Burma. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Myanmars geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Fördjupa dig i Myanmars (Burmas) historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.