M
Kategori
Karta

Myanmar idag

Antal invånare: 54 806 014 (2021)
Huvudstad: Naypyidaw

Det buddistiska Myanmar (tidigare Burma) i Sydöstasien blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1948 efter ett befrielsekrig. 1962 tog militären makten i en kupp och härskade oinskränkt till 2010, då en demokratisering inleddes. Myanmars mest kända medborgare är Aung San Suu Kyi, som tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin fredliga kamp för demokrati men vars anseende dalade i samband med en militäroffensiv mot folkgruppen rohingya 2017. Suu Kyi och hennes parti NLD hann sitta fem år i regeringsställning innan militären återtog makten i en kupp i februari 2021.

Antal invånare: 54 806 014 (2021)
Huvudstad: Naypyidaw

Det buddistiska Myanmar (tidigare Burma) i Sydöstasien blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1948 efter ett befrielsekrig. 1962 tog militären makten i en kupp och härskade oinskränkt till 2010, då en demokratisering inleddes. Myanmars mest kända medborgare är Aung San Suu Kyi, som tilldelades Nobels fredspris 1991 för sin fredliga kamp för demokrati men vars anseende dalade i samband med en militäroffensiv mot folkgruppen rohingya 2017. Suu Kyi och hennes parti NLD hann sitta fem år i regeringsställning innan militären återtog makten i en kupp i februari 2021.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Drygt två tredjedelar av Myanmars invånare räknas till majoritetsfolket burmeser. Omkring 30 procent av befolkningen tillhör 135 officiellt erkända nationella minoriteter. Minoritetsfolken är kraftigt underrepresenterade i politiken och lever oftast under svåra ekonomiska förhållanden. Motsättningarna mellan burmeserna och minoriteterna är i flera fall så allvarliga att väpnad konflikt råder.

Myanmars flagga.

Religion

En stor majoritet av burmeserna, arakaneserna (rakhine), mon, shan och pa-o samt flertalet karener tillhör den buddistiska theravadaskolan. Bland minoritetsfolken kachin och chin är de flesta kristna, främst baptister men också katoliker. På senare år har trakasserierna mot den muslimska minoriteten ökat.

Politiskt system

Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars väpnade styrkor en militärkupp och avsatte den folkvalda NLD-regeringen och statskanslern Aung San Suu Kyi. Undantagstillstånd infördes under vilket landet styrs av den högsta militärledningen med överbefälhavare Min Aung Hlaing i spetsen. Ett årtionde av bräcklig demokratisering nådde därmed sin slutpunkt.

Demokrati och rättigheter

Myanmar styrs sedan en militärkupp i februari 2021 av landets högsta militära ledning. Även innan kuppen genomfördes gav författningen militären stort inflytande över politiken. Militären anklagas för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet mot minoritetsfolk. Anklagelser har framförts om folkmord riktat mot den muslimska minoriteten rohingyer.

Utrikespolitik och försvar

Myanmars relationer till Kina är centrala. Medan stora delar av omvärlden fördömde militärens maktövertagande i februari 2021 valde Kina att kalla kuppen "en regeringsombildning". Kontakterna med västvärlden stärktes under den relativa demokratiseringen på 2010-talet, men de fick en rejäl törn av militäroffensiven i Rakhine 2017, då hundratusentals muslimska rohingyer drevs ut ur landet. Efter kuppen 2021 gick USA i spetsen för kritiken mot militärjuntan.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Myanmars ekonomi är tudelad i en laglig del och en dold sektor. Den lagliga ekonomin präglas av jord- och skogsbruk, olje- och naturgasutvinning samt lättare industri. Under 2010-talet ökade även turismen och byggindustrin i betydelse. Den dolda sektorn domineras av smuggling av främst ädelträ, ädelstenar och opium. Den illegala delen av ekonomin bedöms ofta omfatta lika stora värden som den legala.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Myanmars geografi >

Sociala förhållanden

Myanmar har under militärdiktaturen utvecklats till ett socialt skiktat klassamhälle, med höga militärer och byråkrater i toppen och bondebefolkningen och de etniska minoriteterna i botten. Numera beräknas runt en fjärdedel av invånarna leva i fattigdom. Problemen med drogmissbruk är stora.

Besök Landguiden och läs mer om Myanmar.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Myanmar

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Myanmar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Myanmars geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Myanmars geografi ur olika perspektiv.

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Myanmars historia

Fördjupa dig i Myanmars (Burmas) historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.