M
Kategori

En ny tidsålder i Vattumannens tecken. Gemensamt för rörelserna inom New Age är att de fokuserar på inre andlighet. Schamanism, alternativ läkekonst och astrologi är några exempel på New Age-rörelser.

New Age

En ny tidsålder

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som bl.a. förespråkar en världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar.

New Age är alltså inte en religion i sig utan en samlingsbeteckning på ett nytt synsätt där astrologiska och ockulta företeelser förekommer.

Själva namnet kommer från att man omtolkat att solen numera står i Vattumannens tecken under vårdagjämningen istället för i Fiskarnas tecken som innan. Därmed har en ny tidsålder startat.

En ny tidsålder

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som bl.a. förespråkar en världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar.

New Age är alltså inte en religion i sig utan en samlingsbeteckning på ett nytt synsätt där astrologiska och ockulta företeelser förekommer.

Själva namnet kommer från att man omtolkat att solen numera står i Vattumannens tecken under vårdagjämningen istället för i Fiskarnas tecken som innan. Därmed har en ny tidsålder startat.

ANNONS

ANNONS

Samspel mellan ande och materia

Inom New Age betonas samspelet mellan ande och materia. Denna grundsyn innebär samtidigt ett nytt synsätt på hur sjukdomar ska bekämpas (t.ex. healing med hjälp av kristaller). Idéerna är hämtade från flera religioner, främst från hinduismen.

Många New Age-anhängare tror dessutom på reinkarnation. Den reinkarnation som västerlänningar tror på skiljer från den österländska, främst genom att djur inte är inblandade. Återfödelse sker endast genom människor.

Synen på universum

New Age uppfattar universum som en enhet, ett sammanhängande allt, en enda organism, där delarna är oskiljbart förenade och påverkar varandra.

Universum består inte av död materia, det är inte en själlös maskin - och inte slumpens verk - utan det är något dynamiskt levande: ett ständigt skapande och oändligt intelligent medvetande.

Det är medvetande som är universums substans. New Age ser inte världens tillblivelse som att Gud har skapat världen utanför sig själv, så som de abrahamitiska religionerna säger. Det är istället universum som skapar sig självt med sin egen inneboende intelligens - likt hinduismens tanke om samsara.

Inom New Age menar man att teoretisk fysik och metafysik har en tendens att smälta ihop. Fysiken idag stöder urgamla religionsmystiska föreställningar om tillvarons innersta natur. Fysikerna har inte hittat någon minsta materiell beståndsdel i verkligheten. Istället för materia finner de energi.

Den amerikanske fysikern Fritjof Capra, som understryker likheterna mellan österländsk mystik och modern atomfysik, är en inom New Age ofta åberopad modern tänkare.

Synen på naturen

Naturen uppfattas som ett helhet där delarna samverkar och påverkar varandra. New Age har alltså det ekologiska synsättet och anser att man ska samarbeta med naturen, verka i överensstämmelse med dess lagar och inte exploatera och fördärva den. Man ska använda förnybara energikällor. Råvaror ska man vara sparsam med eftersom jordens tillgångar inte är outsinliga. Råvarorna bör därför om möjligt återanvändas. Människans uppgift är att förvalta jorden.

Odlingen ska vara biologisk. Man ska undvika kemiska gödnings- och bekämpningsmedel som försämrar kvaliteten på jordbrukets produkter och vållar skador på jord, vatten, grödor, djur och människor.

Vår planet är rik och kan ge människan en paradisisk tillvaro.

ANNONS

ANNONS

Synen på människan

Människan är inte en slumpens frukt, utan en del av en plan för livets utveckling. Hon är i botten av sitt väsen samma andliga substans som universum självt. Det individuella mänskliga medvetandet är som en droppe av den oändliga medvetandeoceanen som är universums grund (jämför med hinduismens tankar om Atman - den individuella själen - och Brahman, världssjälen).

New Age upphöjer människan. Hon ses inte som full av synd, utan som gudomlig med fantastiska möjligheter. Hon är en skapande varelse med långt större resurser än vi hittills trott. Hjärnans och medvetandets kapacitet har ännu endast utnyttjats till en liten del.

Det är stort att vara människa, men också ansvarsfullt. Vad vi bör sträva efter är att vara lyckliga med varandra och att tjäna livet. Vårt djupaste behov är inte att äga saker, utan det är behovet av lycka, av gemenskap och av kärlek.

Vår jord är en underbar plats att leva på och vi människor kan här skapa oss ett gott liv. Men vi måste samarbeta. Och det kan vi, för innerst inne förstår vi varandra. Vi är i grunden lika. Vi är inte skandinaver, britter, greker, araber - utan vi utgör en människofamilj. Vi är inte arbetare, tjänstepersoner, präster, vetenskapspersoner - och inte socialister, liberaler eller konservativa - utan vi är en familj av människor.

New Age ser inte en mänsklig individ som något isolerat i ett hav av likgiltighet, utan som en del av ett universum, där allt hänger samman i en organisk kreativ helhet och varje del har sin uppgift. Varje individ är en kamrat med allt annat liv, eftersom vi alla, människor och djur, existerar i samma världsgrund som barn av samma universum.

New Age på det personliga planet

För den enskilde används ofta New Age som en väg till inre personlig utveckling för att förverkliga de egna unika möjligheterna. Många kurser, seminarier och föredrag arrangeras med detta syfte. Bland New Age-metoderna kan nämnas affirmationer, visualiseringar, olika meditationsmetoder och massagemetoder, rebirthing, yoga, healing och mycket annat.

Positivt tänkande är viktigt inom New Age.

En för New Age typiskt filosofi är idén att "så som du själv tänker dig ditt öde, så blir det". Tänk framgångstankar, så blir du framgångsrik.

ANNONS

ANNONS

New Age på det sociala planet

New Age vill bygga en ny civilisation, grundad på nya värderingar, en ny uppfattning om människan. Inom New Age-rörelsen finns en vision av en paradisisk värld, där människor i samarbete och med icke-våld som en princip vill ge varandra en lycklig tillvaro. Och den visionen har börjat bli verklighet, för det händer något med mänskligheten nu. Allt fler får ett vidgat medvetande och en fördjupad kärlek. Vår värld är en värld i förändring.

New Age-anhängare arbetar för freden, för hälsan och miljön, för en solidarisk livsstil, för giftfri odling, mot kärnkraft och kärnvapen. De är bland annat verksamma inom nyandliga rörelser, feministrörelser och human potential-rörelser, som meditationslärare, terapeuter och inom helhetsmedicinen.

Inom New Age framhåller man att det betyder något vad DU gör.

New Age i företagsvärlden

Det finns en särskild affärsfilosofi, ärliga affärer, som företräds av bland annat Briar Patch-företagen i USA och MeMO-företagen i Holland och som kan sägas vara New Ages idé om affärer. Inom dessa företag sätter man djupare mänskliga värden före expansion och ekonomisk vinst. Man känner ansvar och vill framställa produkter och göra tjänster som är nyttiga och svarar mot verkliga behov. De New Age-inspirerade företagen strävar också efter att använda förnybara energikällor och att råvaror ska återanvändas. Man undviker miljöfarliga och ohälsosamma biprodukter.

Ärliga affärer-filosofin passar bra för småföretag. Småskalighet ses som ett positivt värde, och man begränsar medvetet ett företags expansion. Hantverksskicklighet värderas högt. Man vill producera varor av god kvalitet, hållbara och samtidigt vackra. Slit och släng är inte New Age. I första hand tillverkar man för den egna ortens behov.

Öppen bokföring är ett karakteristiskt inslag i affärsfilosofin. Vem som helst ska kunna ta del av böcker och bokslut. Det är en öppenhet som skapar förtroende.

New Age-företag samarbetar och stöder varandra. Och de intresserar sig för människorna i företagen och är måna om deras trivsel. Alla bör ha ett meningsfullt arbete och vara glada på arbetsplatsen. Ingen ska känna jobbet som ett tvång.

Att göra affärer enligt den här filosofin är ett sätt att leva skapande och självförverkligande och finna mening och glädje i livet.

Ideologin betyder inte att affärerna går dåligt. Nej, tvärtom brukar New Age-inspirerade företag klara sig bra, säger dess förespråkare. De påpekar vidare att det beror på ärligheten och på kvaliteten på varorna och tjänsterna samt på att människorna i branschen tror på värdet av det de gör.

ANNONS

ANNONS

Genom meditation kan man nå en högre medvetenhet

I New Age-kretsar talar man gärna om ökad eller vidgad medvetenhet. Den normala medvetenheten bara är en form av medvetenhet; det finns också andra, som vi kan uppnå med träning och som höjer vår livskvalitet och ökar vårt värde som medmänniskor.

Vad innebär det då att ha den ny ökad medvetenhetsgrad? Ja, att se saker, skeenden och sammanhang, som den vanliga omedvetna människan inte ser. Till exempel det obegränsade jaget, universums andliga natur, alltings enhet och kärleken som den skapande energin (jämför med nirvana inom buddhismen).

Olika meditationsmetoder kan användas för att vidga och fördjupa medvetenheten.

New Age kan ses som ett hopp om förnyelse av mänskligheten, ett hopp om en god framtid för alla.

New Age är inte samma sak för alla människor.

LÄS MER: New Age - i religionens gränsmarker

LÄS MER: Nya religiösa rörelser

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Ockulta inriktningar

LÄS MER: Privatreligiositet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad menas med New Age?
   
 2. Ge exempel på företeelser inom New Age som inspirerats av hinduismen.
   
 3. Hur ser man inom New Age på:

       a) universum

       b) naturen

       c) människan
   

 

Litteratur:
Mikael Rothstein, Gud är blå. De nya religiösa rörelserna, Nya Doxa, 1997
Olav Hammer, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?, Wahlström & Widstrand, 1997
Liselotte Frisk, Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv, Nya Doxa, 1998
 

FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, utbildad teolog och tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om New Age

M

New Age - i religionens gränsmarker

av: Lennart Koskinen
2022-04-18

New Age kan liknas vid ett andligt smörgåsbord där man tar av de rätter som passar. Från slutet av 1960-talet framträdde en rad olika tankar som alternativ till de etablerade livsåskådningarna. New Age-tankarna, som är sinsemellan olika, saknar dogmer, fasta ritualer, fastställda heliga skrifter, centrala ledare och medlemsupptagning. Det finns heller ingen klar organisation och det ställs inga krav på att anhängare ska omfatta hela budskapet. New Age riktar sig till den enskilda individen men är ingen privatreligion utan öppet missionerande med skriftspridning, diskussionsutbyten, kurser, butiksförsäljning och träffar för andliga och mystiska upplevelser. Tankegodset kommer från olika religioner, främst indiska läror, från teosofin, från pyskoanalytikern CG Jung, från vetenskapen och från en rad - nutida och forntida - ockulta och magiska fenomen...

+ Läs mer

Länkar om New Age

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Hinduismen

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att...

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Andra asiatiska religioner

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Re

Nyreligiösa rörelser

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa...

Re

Hare Krishna

Hare Krishna (ISKCON) är en religiös rörelse som grundades i USA 1966. Krishnarörelsen hämtar sin inspiration från den...

Re

Bahá'í

Bahá'í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under 1800-talet och sedan spreds runt hela världen....

Re

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men...

Re

Satanism

Ursprungligen var satanism likställt med djävulsdyrkan. Satanismens utövare idag ser istället kulten som ett uttryck...

Re

Scientologi

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L Ron Hubbard i USA på 1950-talet.

Re

Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som...

Re

Ockulta inriktningar

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter...

Re

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i...

Re

Folktro

Folklig tro på övernaturliga väsen och övernaturliga makter.

Re

Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och...

Sh

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Symbol

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden,...

Re
Schaman

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...

Re
Buddhastaty

Meditation

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att...

Re
Horoskop

Astrologi

Astrologi (inkl. horoskop) är en lära och en metod - spådomskonst - som går ut på att förutsäga en...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Antroposofi

Antroposofi

Det antroposofiska sällskapet (av antropos = människa och sofia = vishet) grundades 1913 av...