Bild:
En ny tidsålder i Vattumannens tecken. Gemensamt för rörelserna inom New Age är att de fokuserar på inre andlighet. Schamanism, alternativ läkekonst och astrologi är några exempel på New Age-rörelser.
M

New Age

En ny tidsålder

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som bl.a. förespråkar en världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar.

New Age är alltså inte en religion i sig utan en samlingsbeteckning på ett nytt synsätt där astrologiska och ockulta företeelser förekommer.

Själva namnet kommer från att man omtolkat att solen numera står i Vattumannens tecken under vårdagjämningen istället för i Fiskarnas tecken som innan. Därmed har en ny tidsålder startat.

Samspel mellan ande och materia

Inom New Age betonas samspelet mellan ande och materia. Denna grundsyn innebär samtidigt ett nytt synsätt på hur sjukdomar ska bekämpas (t.ex. healing med hjälp av kristaller). Idéerna är hämtade från flera religioner, främst från hinduismen.

Många New Age-anhängare tror dessutom på reinkarnation. Den reinkarnation som västerlänningar tror på skiljer från den österländska, främst genom att djur inte är inblandade. Återfödelse sker endast genom människor.

Synen på universum

New Age uppfattar universum som en enhet, ett sammanhängande allt, en enda organism, där delarna är oskiljbart förenade och påverkar varandra.

Universum består inte av död materia, det är inte en själlös maskin - och inte slumpens verk - utan det är något dynamiskt levande: ett ständigt skapande och oändligt intelligent medvetande.

Det är medvetande som är universums substans. New Age ser inte världens tillblivelse som att Gud har skapat världen utanför sig själv, så som de abrahamitiska religionerna säger. Det är istället universum som skapar sig självt med sin egen inneboende intelligens - likt hinduismens tanke om samsara.

Inom New Age menar man att teoretisk fysik och metafysik har en tendens att smälta ihop. Fysiken idag stöder urgamla religionsmystiska föreställningar om tillvarons innersta natur. Fysikerna har inte hittat någon minsta materiell beståndsdel i verkligheten. Istället för materia finner de energi.

Den amerikanske fysikern Fritjof Capra, som understryker likheterna mellan österländsk mystik och modern atomfysik, är en inom New Age ofta åberopad modern tänkare.

Synen på naturen

Naturen uppfattas som ett helhet där delarna samverkar och påverkar varandra. New Age har alltså det ekologiska synsättet och anser att man ska samarbeta med naturen, verka i överensstämmelse med dess lagar och inte exploatera och fördärva den. Man ska använda förnybara energikällor. Råvaror ska man vara sparsam med eftersom jordens tillgångar inte är outsinliga. Råvarorna bör därför om möjligt återanvändas. Människans uppgift är att förvalta jorden.

Odlingen ska vara biologisk. Man ska undvika kemiska gödnings- och bekämpningsmedel som försämrar kvaliteten på jordbrukets produkter och vållar skador på jord, vatten, grödor, djur och människor.

Vår planet är rik och kan ge människan en paradisisk tillvaro.

Synen på människan

Människan är inte en slumpens frukt, utan en del av en plan för livets utveckling. Hon är i botten av sitt väsen samma andliga substans som universum självt. Det individuella mänskliga medvetandet är som en droppe av den oändliga medvetandeoceanen som är universums grund (jämför med hinduismens tankar om Atman - den individuella själen - och Brahman, världssjälen).

New Age upphöjer människan. Hon ses inte som full av synd, utan som gudomlig med fantastiska möjligheter. Hon är en skapande varelse med långt större resurser än vi hittills trott. Hjärnans och medvetandets kapacitet har ännu endast utnyttjats till en liten del.

Det är stort att vara människa, men också ansvarsfullt. Vad vi bör sträva efter är att vara lyckliga med varandra och att tjäna livet. Vårt djupaste behov är inte att äga saker, utan det är behovet av lycka, av gemenskap och av kärlek.

Vår jord är en underbar plats att leva på och vi människor kan här skapa oss ett gott liv. Men vi måste samarbeta. Och det kan vi, för innerst inne förstår vi varandra. Vi är i grunden lika. Vi är inte skandinaver, britter, greker, araber - utan vi utgör en människofamilj. Vi är inte arbetare, tjänstepersoner, präster, vetenskapspersoner - och inte socialister, liberaler eller konservativa - utan vi är en familj av människor.

New Age ser inte en mänsklig individ som något isolerat i ett hav av likgiltighet, utan som en del av ett universum, där allt hänger samman i en organisk kreativ helhet och varje del har sin uppgift. Varje individ är en kamrat med allt annat liv, eftersom vi alla, människor och djur, existerar i samma världsgrund som barn av samma universum.

New Age på det personliga planet

För den enskilde används ofta New Age som en väg till inre personlig utveckling för att förverkliga de egna unika möjligheterna. Många kurser, seminarier och föredrag arrangeras med detta syfte. Bland New Age-metoderna kan nämnas affirmationer, visualiseringar, olika meditationsmetoder och massagemetoder, rebirthing, yoga, healing och mycket annat.

Positivt tänkande är viktigt inom New Age.

En för New Age typiskt filosofi är idén att "så som du själv tänker dig ditt öde, så blir det". Tänk framgångstankar, så blir du framgångsrik.

New Age på det sociala planet

New Age vill bygga en ny civilisation, grundad på nya värderingar, en ny uppfattning om människan. Inom New Age-rörelsen finns en vision av en paradisisk värld, där människor i samarbete och med icke-våld som en princip vill ge varandra en lycklig tillvaro. Och den visionen har börjat bli verklighet, för det händer något med mänskligheten nu. Allt fler får ett vidgat medvetande och en fördjupad kärlek. Vår värld är en värld i förändring.

New Age-anhängare arbetar för freden, för hälsan och miljön, för en solidarisk livsstil, för giftfri odling, mot kärnkraft och kärnvapen. De är bland annat verksamma inom nyandliga rörelser, feministrörelser och human potential-rörelser, som meditationslärare, terapeuter och inom helhetsmedicinen.

Inom New Age framhåller man att det betyder något vad DU gör.

New Age i företagsvärlden

Det finns en särskild affärsfilosofi, ärliga affärer, som företräds av bland annat Briar Patch-företagen i USA och MeMO-företagen i Holland och som kan sägas vara New Ages idé om affärer. Inom dessa företag sätter man djupare mänskliga värden före expansion och ekonomisk vinst. Man känner ansvar och vill framställa produkter och göra tjänster som är nyttiga och svarar mot verkliga behov. De New Age-inspirerade företagen strävar också efter att använda förnybara energikällor och att råvaror ska återanvändas. Man undviker miljöfarliga och ohälsosamma biprodukter.

Ärliga affärer-filosofin passar bra för småföretag. Småskalighet ses som ett positivt värde, och man begränsar medvetet ett företags expansion. Hantverksskicklighet värderas högt. Man vill producera varor av god kvalitet, hållbara och samtidigt vackra. Slit och släng är inte New Age. I första hand tillverkar man för den egna ortens behov.

Öppen bokföring är ett karakteristiskt inslag i affärsfilosofin. Vem som helst ska kunna ta del av böcker och bokslut. Det är en öppenhet som skapar förtroende.

New Age-företag samarbetar och stöder varandra. Och de intresserar sig för människorna i företagen och är måna om deras trivsel. Alla bör ha ett meningsfullt arbete och vara glada på arbetsplatsen. Ingen ska känna jobbet som ett tvång.

Att göra affärer enligt den här filosofin är ett sätt att leva skapande och självförverkligande och finna mening och glädje i livet.

Ideologin betyder inte att affärerna går dåligt. Nej, tvärtom brukar New Age-inspirerade företag klara sig bra, säger dess förespråkare. De påpekar vidare att det beror på ärligheten och på kvaliteten på varorna och tjänsterna samt på att människorna i branschen tror på värdet av det de gör.

Genom meditation kan man nå en högre medvetenhet

I New Age-kretsar talar man gärna om ökad eller vidgad medvetenhet. Den normala medvetenheten bara är en form av medvetenhet; det finns också andra, som vi kan uppnå med träning och som höjer vår livskvalitet och ökar vårt värde som medmänniskor.

Vad innebär det då att ha den ny ökad medvetenhetsgrad? Ja, att se saker, skeenden och sammanhang, som den vanliga omedvetna människan inte ser. Till exempel det obegränsade jaget, universums andliga natur, alltings enhet och kärleken som den skapande energin (jämför med nirvana inom buddhismen).

Olika meditationsmetoder kan användas för att vidga och fördjupa medvetenheten.

New Age kan ses som ett hopp om förnyelse av mänskligheten, ett hopp om en god framtid för alla.

New Age är inte samma sak för alla människor.


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

En ny tidsålder

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som bl.a. förespråkar en världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar.

New Age är alltså inte en religion i sig utan en samlingsbeteckning på ett nytt synsätt där astrologiska och ockulta företeelser förekommer.

Själva namnet kommer från att man omtolkat att solen numera står i Vattumannens tecken under vårdagjämningen istället för i Fiskarnas tecken som innan. Därmed har en ny tidsålder startat.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om New Age

Sortera efter:
          

Genomgång (8:14 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander förklarar begreppet New Age och behandlar Olav Hammers definition. Lite kortare historik avslutar klippet.

Spara som favorit
          

Överskådlig powerpoint-lektion (17:14 min) från SO-läraren David Geiser som tar upp begreppet nyandlighet kopplad till hinduism och buddhism.

Spara som favorit
          

I den här genomgången (3:29 min) berättas kortfattat om New Age och dess grunder. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (4:16 min) där du ges en kortfattad introduktion till ämnesområdet "nya religiösa rörelser". Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Religionsfröknarna är en sajt om religionskunskap. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om New Age. New Age är ett samlingsnamn för flera olika tankeströmningar och rörelser. Begreppet New Age syftar på att man menar att människan är på väg in i en ny tidsålder, präglad av zodiaktecknet Vattumannen...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om New Age och vad begreppet innefattar och står för. Överallt och i alla tider har människan haft behov av att tro på något eller någon högre makt. Denna tro tycks ha uppstått, förändrats eller utvecklats beroende på varierande kulturer eller sociala omständigheter. I äldre tider hade de etablerade kyrkorna ensamrätten till svaren på livsfrågorna. Idag finns detta åsiktsmonopol inte längre kvar...

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa kortfattat om sekter och New Age. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension på Föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) webbplats där du kan läsa om New Age ur ett kritiskt perspektiv. Författaren är religionshistoriker, och har haft som målsättning att ge en samlad bild av New Age från ett historiskt och sociologiskt perspektiv. En stor del av boken ägnas åt att teckna New Age-rörelsens historiska bakgrund och dess relationer till andra religioner...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

TM-organisationen i Sveriges officiella webbsida om transcendental meditation – TM.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Falun Gong ur olika perspektiv. Är du intresserad av religion så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Faktasida om Falun Gong där det berättas om dess principer och metoder. Webbsidan är producerad av Svenska Föreningen för Falun Dafa.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om New Age. Här berättas kortfattat om dess bakgrund och grundtankar. Du kan också läsa lite om den kritik som riktats mot New Age. Här finns också länkar till artiklar med ämnen som kan associeras med New Age.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På den här webbplatsen som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland hittar du en kort faktatext om New Age. Webbsidan riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Owe Wikströms hemsida hittar du massor av intressanta essäer och texter ur religionspsykologiska och religionssociologiska perspektiv. Här kan du läsa om samhällets sekularisering, New Age, det heliga, tystnaden och mycket annat. Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om transcendental meditation. Transcendental Meditation® (TM®) är en form av meditation som introducerades för allmänheten 1958 av den indiske vishetsläraren Maharishi Mahesh Yogi...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.

Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i...

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Många gamla vishetsläror och religioner har sitt ursprung i Österlandet.

Hare Krishna (ISKCON) är en religiös rörelse som grundades i USA 1966. Krishnarörelsen hämtar sin inspiration från den hinduiska...

Bahá'í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under 1800-talet och sedan spreds runt hela världen. Målet är att skapa ett...

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men betraktar Moon som Messias...

Ursprungligen var satanism likställt med djävulsdyrkan. Satanismens utövare idag ser istället kulten som ett uttryck för en slags antimoralisk och...

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L Ron Hubbard i USA på 1950-talet.

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som hör till fenomenet.

Gemensamt för ockultismen och ockulta rörelser är deras tro på att det bortom den synliga verkligheten finns krafter som människan kan utnyttja....

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar...

Folklig tro på övernaturliga väsen och övernaturliga makter.

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och hur vi ska leva vårt liv...

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en...

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men...