M
Kategori
Karta

Estland idag

Antal invånare: 1 329 254 (2021)
Huvudstad: Tallinn

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. På kort tid har landet förvandlats från planekonomisk sovjetrepublik till ett av EU:s och Natos mest avancerade IT-samhällen, med starka band till finländskt och svenskt näringsliv. Vad som uppfattas som ett hot från Ryssland har de senaste åren kastat en skugga över landet.

Antal invånare: 1 329 254 (2021)
Huvudstad: Tallinn

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. På kort tid har landet förvandlats från planekonomisk sovjetrepublik till ett av EU:s och Natos mest avancerade IT-samhällen, med starka band till finländskt och svenskt näringsliv. Vad som uppfattas som ett hot från Ryssland har de senaste åren kastat en skugga över landet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Efter ett kvarts sekel med sjunkande invånarantal ökade Estlands befolkning något 2015–2016.

Under perioden 1990–2014 krympte folkmängden med en sjättedel på grund av stor utvandring och födelseunderskott.

Estlands flagga.

Religion

Den officiella ateistiska propagandan under sovjettiden (1944–1991) avlöstes efter självständigheten av ökad religiös aktivitet. Men i internationella undersökningar framstår Estland idag som ett av världens mest sekulariserade länder.

Färre än en femtedel av invånarna anser att religion är en viktig del av det dagliga livet.

Politiskt system

Estland är en parlamentarisk demokrati, vars president väljs av parlamentet. Politiken präglades länge av partisplittring men har stabiliserats under 2000-talet. Det mittenvänsterinriktade Centerpartiet och det liberala Reformpartiet har länge varit de dominerande partierna och turats om vid makten.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Estland är en väl fungerande demokrati. Mänskliga rättigheter respekteras och situationen för den ryska minoriteten har på senare år förbättrats.

Utrikespolitik och försvar

Estlands medlemskap i Nato och i EU från 2004 utgör grunden för landets säkerhets- och utrikespolitik.

Estland är en av USA:s mest trogna allierade. Det komplicerade förhållandet till Ryssland har försämrats på senare år och i hög grad påverkats av den ryska invasionen i Ukraina.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Estlands liberala marknadsekonomi domineras av en tjänstesektor med avancerad IT-teknik. Genom framgångsrik export har ekonomin återhämtat sig efter upprepade kriser.

Budgeten är i balans och statsskulden är den lägsta inom EU. Estland är ett av de länder vars ekonomi hämtade sig snabbast efter coronapandemin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Estlands geografi >

Sociala förhållanden

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet vidgade de sociala klyftorna. Den ekonomiska tillväxten gynnade främst Tallinnområdet, medan delar av befolkningen led av omställningens negativa effekter. Många fattiga klarade sig främst genom hjälp från släktingar och bytesekonomi.
 

Besök Landguiden och läs mer om Estland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Estland

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Estland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Estlands historia

Här hittar du material som behandlar Estlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Ge
Karta

Estlands geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Estlands geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...