M

Estland idag

Antal invånare: 1 315 480 (2017)
Huvudstad: Tallinn

Befolkning

Mellan 1990 och 2013 minskade Estlands befolkning med en sjättedel till cirka 1 290 000 invånare. Orsakerna var emigration och födelseunderskott.

Före och efter självständigheten 1991 var det rysktalande som lämnade landet, men efter EU-inträdet 2004 har även många ester emigrerat till andra EU-länder.

Antal invånare: 1 315 480 (2017)
Huvudstad: Tallinn

Befolkning

Mellan 1990 och 2013 minskade Estlands befolkning med en sjättedel till cirka 1 290 000 invånare. Orsakerna var emigration och födelseunderskott.

Före och efter självständigheten 1991 var det rysktalande som lämnade landet, men efter EU-inträdet 2004 har även många ester emigrerat till andra EU-länder.

ANNONS

ANNONS

Religion

Den officiella ateistiska propagandan under sovjettiden (1944–1991) avlöstes efter självständigheten av ökad religiös aktivitet. Men i internationella undersökningar framstår Estland idag som ett av världens minst religiösa länder.

Färre än en femtedel av invånarna anser att religion är en viktig del av det dagliga livet.

Politiskt system

Dagens författning är en ändrad version av 1938 års grundlag, som upphävdes av Sovjetunionen 1940 men åter antogs i en folkomröstning 1992.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Estlands flagga.

Utrikespolitik och försvar

Estlands medlemskap i Nato och i EU är grunden för landets säkerhets- och utrikespolitik.

Relationerna till Ryssland är fortsatt problematiska och har komplicerats av den estniska regeringens konflikt med den ryska minoriteten i landet. På senare har det dock synts tecken på förbättring.

Ekonomi

Estlands liberala marknadsekonomi domineras av tjänstesektorn. Landet har återhämtat sig relativt väl efter finanskrisen i slutet av 00-talet, främst genom ökad export.

Övergången till euro 2011 var ett viktigt politiskt mål för regeringen. Estland är mer välmående än de baltiska grannländerna men har kännbar arbetslöshet och kvardröjande fattigdom.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Estlands geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Estlands svaga hemmamarknad gör landets näringsliv beroende av en stark utrikeshandel.

Tidigare gick exporten inom Sovjetunionen och kom främst från tung industri och kollektivjordbruk. Idag sker tre fjärdedelar av Estlands utrikeshandel med EU, och exportföretagen är små och medelstora.

Sociala förhållanden

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet vidgade de sociala klyftorna. Den ekonomiska tillväxten gynnade främst Tallinnområdet, medan delar av befolkningen led av omställningens negativa effekter. Många fattiga klarade sig främst genom hjälp från släktingar och bytesekonomi.
 

Besök Landguiden och läs mer om Estland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Estland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Estlands historia

Här hittar du material som behandlar Estlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Estlands geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Estlands geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...