Tagg om ozonskiktet
Bild:
Ozonskiktets tillstånd (det gröna) kartläggs ständigt av satelliter. Bilden visar brist på ozon över Antarktis (det blå = ozonhål).

Ozonskiktet

Ozon är en form av syre, men som innehåller fler syreatomer (molekylerna har tre syreatomer istället för två, som vanligt syre). Ozon övergår därför lätt till vanligt syre. Å andra sidan bildas nytt ozon i den högre atmosfären när syre bestrålas med ultraviolet ljus. Mängden av ozon i atmosfären växlar hela tiden.

Ozonskiktet eller ozonlagret, är ett tunt ozonrikt bälte i jordens atmosfär på ca  25-40 km höjd (i stratosfären) som skyddar oss mot strålning från rymden - framför allt från merparten av solens ultravioletta strålning. Ozonet i atmosfären filtrerar bort (absorberar) det mesta av den här farliga strålningen.

Ett problem är att vi människor under det senaste århundradet har uppfunnit en rad konstgjorda kemiska ämnen som aldrig har funnits i naturen. Flera av de här ämnena är gaser (främst freoner) som bryter ner ozonmolekylerna och därmed också ozonskiktet. Omvandlingen av ozon till vanligt syre har därför ökat i världens industriländer.

Ju mer ozon som försvinner i atmosfären, desto mer farlig strålning från rymden når ner till jorden.

Solens ultravioletta strålar (UV-strålning) är också det som gör att vi blir solbrända. En ökning av solens UV-strålning leder till att antalet fall av hudcancer ökar.

Ozonhål uppstår i atmosfären när ozonet tunnas ut. Detta märks särskilt tydligt över Antarktis, men även Arktis och andra delar av norra halvklotet (där vi bor). Ozonhålen växer fram under vinterhalvåret och fylls igen under sommarmånaderna då varma luftströmmar når fram med nytt ozon.

Ozonhålen var 1990-talets största miljöfråga vilket resulterade i att många produkter som innehöll freongaser byttes ut eller förbjöds (bl.a. gamla kylskåp).

Enligt SMHI har läget inte förvärrats sedan slutet av 1990-talet och mycket tyder på att ozonlagret snart kommer att öka igen.

Text: Robert de Vries (red.)
 

Här hittar du material som handlar om ozonskiktet (ozonlagret).

Uppdaterad: 
22 november 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Ozonskiktet

S
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
2014-03-12
Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss i jordens atmosfär, och som vi behöver för att kunna andas. Luften består till största delen av kväve (ca 78%) och syre (ca 21%). Luften...

Länkar om Ozonskiktet

Sortera efter:
          

Genomgång (7:57 min) av NO-läraren Eva Bjerding som berättar om olika saker som bidrar till miljöförstöring och vad vi kan göra för att skapa en hållbar utveckling och rädda världen.

Spara som favorit
          

Presentation (3:09 min) där du får lära dig mer om ozonskiktet och dess funktion. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

SMHI:s kunskapsbank om klimat. Här finns mängder av artiklar i ämnet som handlar om klimatförändringar, framtidens klimat, växthuseffekten, extremt väder, istider o.s.v. SMHI är en myndighet under miljödepartementet som har till uppgift att sköta statens information till allmänheten om väder, vatten och klimat.

Spara som favorit
          

På SMHI:s webbsida hittar du massor av fakta om ozon och ozonskiktet. Varför uppkommer ett ozonhål över Antarktis och inte någon annanstans? Vad innebär ett förtunnat ozonskikt? Hur ser framtiden ut för ozonskiktet?

Kategorier:
Spara som favorit
          

På webbsidan Forskning.se hittar du ett pedagogiskt uppbyggt interaktivt bildspel som handlar om planeten jorden. Vill du veta hur allt hänger ihop, se helheten för att kunna göra ditt val? Det får du hjälp med via Planeten som bjuder på interaktiva kunskapsscener fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar. Webbplatsen ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning i Sverige.

Spara som favorit