Bild:
M

USA:s geografi

Antal invånare: 325 719 180 (2017)
Huvudstad: Washington D C

Geografi

USA upptar en stor del av Nordamerika och är ett av världens största länder, räknat i både yta och befolkning. Från kust till kust mäter USA cirka 400 mil medan avståndet från Kanada i norr till Mexiko i söder är runt 250 mil. Terrängen i det kontinentala USA kan delas in i fyra huvudområden: höga bergskedjor i väster, ett vidsträckt låglandsområde, en lägre bergskedja och kustslätten längst i öster.

Två av de 50 delstaterna ligger utanför det kontinentala USA. Hawaii är en ögrupp som ligger i Stilla havet, 370 landmil från västkusten. Alaska ligger 80 mil norr om det övriga USA och skiljs från det av Kanada. Alaska är den till ytan största delstaten. Näst störst är Texas som är mer än 1,5 gånger så stort som Sverige.

Systemet av bergskedjor i västra USA ingår i Kordiljärerna, bergstrakter som sträcker sig i nord-sydlig riktning längs hela de amerikanska kontinenterna, från Alaska till södra Chile. I USA:s del av Kordiljärerna finns bland annat Sierra Nevada och Cascades, innanför kusten, och Klippiga bergen (Rocky Mountains) längst i öster. Mellan bergskedjorna ligger såväl bördiga dalar som torra ökenområden.

Kontinentalbäckenet, låglandsområdet i mellersta USA, mäter på sitt bredaste ställe 250 mil. Den väldiga arealen omfattar ett av världens största flodsystem där floderna Mississippi, Missouri och Ohio ingår.

Appalacherna öster om låglandet är en relativt låg bergskedja som går i det närmaste obruten från Kanada ned till Alabama i södra USA. Bergen är till stora delar klädda med skog. I dalarna finns betydande koltillgångar.

Atlantiska kustslätten är ett brett låglandsområde som reser sig från havet in mot landet. Det täcker hela Atlantkusten och kusten utefter Mexikanska golfen.

Utöver den topografiska indelningen (som beskriver terrängen) görs också regionala indelningar i olika sammanhang. Regionerna kan beskriva geografin men speglar även kulturella, politiska, ekonomiska och historiska särdrag. USA kan exempelvis delas in i sju huvudområden:
Nordöstra delstaterna

Trots att USA:s ekonomiska och befolkningsmässiga tyngdpunkt förflyttats mot söder och väster finns ännu många storstäder och näringslivscentra längs norra delen av östkusten och in mot de Stora sjöarna vid gränsen mot Kanada. Utrikeshandeln, som startade i de stora hamnstäderna New York, Boston, Philadelphia och Baltimore, har stor betydelse samtidigt som traditionell, tung industri ersatts av en modernare tjänstesektor. Det var i dessa städer som uttrycket ”smältdegeln” myntades för att beskriva hur olika nationaliteter och etniska grupper blandades. New Yorks skyskrapor, Detroits bilfabriker och Pittsburghs stålverk blev tidigt viktiga symboler för ett USA som lockade miljoner invandrare från Europa.

Centrala låglandet

Centrala låglandet är ett bördigt jordbruksområde som från de Stora sjöarna sträcker sig söderut och västerut över prärien ned till Texas. Här finns världens mest produktiva jordbruk som ofta drivs på mycket stora farmer.

De storstäder som ligger i eller gränsar till regionen – som Chicago, Minneapolis och Milwaukee – har byggts upp kring slakterier, kvarnar, mejerier eller andra industrier med anknytning till jordbruket.

Sydöstra delstaterna

Sydstaterna levde även efter USA:s självständighet i slutet av 1700-talet länge kvar i en kolonial ekonomi, uppbyggd kring produktion av bomull och andra råvaror som exporterades både till nordstaterna och till Europa i utbyte mot färdigtillverkade varor. Slaveriet och det för­ödande inbördeskriget från 1861 till 1865 (se Äldre historia) hämmade utvecklingen i södern och bidrog till en omfattande utvandring norrut.

Efter andra världskriget har dock sydstaternas ekonomi moderniserats i snabb takt. Industrier har växt fram kring nya råvaror som skog och olja. Idag finns både en rad högteknologi­företag och en växande tjänstesektor. De senaste decennierna har en betydande invandring ägt rum från övriga USA, inte minst från de nordöstra delstaterna.

Städer som Atlanta i Georgia, Charlotte i North Carolina och Houston i Texas har med sina bländande skyskrapor blivit symboler för den nya södern. Men trots alla framsteg är den genomsnittliga levnads­standarden i de mer outvecklade delarna av södern fortfarande lägre än i norra USA.

Stora slätterna

Ett platt, torrt område – kallat de stora slätterna – startar vid den regngräns som går från norr till söder nästan mitt i USA och breder sedan ut sig fram till bergen i väst. Bristen på vatten i kombination med ett oberäkneligt och blåsigt klimat som växlar mellan extrem kyla och extrem hetta har inneburit stora umbäranden för jordbrukare i regionen. Länge var slätterna mest ett ogästvänligt ödeland som passerades på väg mot drömmen om bättre villkor längre västerut.

Det var först efter det att järnvägarna nådde området på 1860-talet som invandrare började söka sig dit i större skala. Ursprungsbefolkningen trängdes bort när farmare och boskapsskötare slog sig ned på de stora slätterna. Boskapsskötare försåg de stora städerna i öst med läder och kött. En cowboykultur, delvis uppbyggd kring boskapsskötsel, tog över.

Försök i början av 1900-talet att uppmuntra nybyggare att odla upp den torra marken mynnade ut i många tragedier. Felaktiga odlings­metoder bidrog till att det tunna jordlagret mer eller mindre blåste bort.

Bergs- och ökenområdena

Jämfört med Appalacherna i öst är Klippiga bergen en ung bergskedja vars höga bergstoppar är skarpa och skrovliga. Även långt söderut kan de vara snötäckta. Fram till mitten av 1800-talet betraktades bergskedjan som närmast ogenomtränglig. När den stora guldruschen bröt ut i Kalifornien lyckades dock mängder av lycksökare ta sig över bergen på stigar upptäckta av jägare.

Idag går ett antal järnvägar och motorvägar över bergen. Samtidigt har dammanläggningar och bevattningsprojekt gett liv åt delar av regionens ökenområden. På senare tid har inflyttningen ökat kraftigt till bland annat delstaterna Nevada, Arizona, Utah och Colorado. Fortfarande finns det dock ödsliga områden och regionen är mer glesbefolkad än någon annan del av USA.

Västkusten

Den västra kustremsan har symboliserat drömmen om ett nytt land som erbjuder frihet och chans till rikedom. Men på grund av Kordiljärerna var västkusten länge isolerad från övriga USA.

Invandringen österifrån inleddes på allvar på 1840-talet och därefter ökade befolkningen snabbt. Idag är Kalifornien USA:s mest folkrika delstat med nästan 40 miljoner invånare.

Regionen är – delvis med hjälp av konstbevattning – en ledande producent av frukt, grönsaker och vin. Skogsbruk och fiske är viktiga näringar i de norra delarna. Men västkustens ekonomi består numera av ett stort antal sektorer varav många befinner sig i täten för en global utveckling. IT-företagen i Silicon Valley söder om San Francisco utgör en viktig koncentration av högteknologisk industri. Nöjesindustrin i Los Angeles spelar en stor roll i USA:s ekonomi, inte minst genom export av filmer, TV-serier och musik.

De nya delstaterna

Alaska och Hawaii blev en del av USA först 1959. Alaska har inte mer än 737 000 invånare (2017). Oljeutvinningen har visserligen förändrat Alaskas ekonomi en del men skogsbruk, fiske och gruvnäring spelar fortfarande en dominerande roll.

Hawaii är ett turistparadis och turismen är delstatens viktigaste inkomstkälla. Odling av sockerrör samt ananas och andra frukter är också viktiga inkomstkällor för befolkningen som uppgår till 1,4 miljoner invånare.

I Stilla havet och i Västindien finns flera mer eller mindre självstyrande områden som tillhör USA. Fem av dem är befolkade: Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna  i Karibien samt Nordmarianerna, Guam och Amerikanska Samoa i Stilla havet. De runt 4 miljoner invånarna där är amerikanska medborgare (varav cirka 3,5 miljoner i Puerto Rico).

Klimat

USA ligger till största delen i den tempererade zonen men klimatet varierar kraftigt. Större delen av landet har kontinentalt klimat med heta somrar och kalla vintrar. I norra Alaska råder arktisk kyla, medan klimatet delvis är tropiskt på Hawaii och i södra Florida.

Det kan regna mycket på västkusten samt i östra och syd­östra USA medan de stora slätterna i centrala delen av landet ofta drabbas av torka. Ökenområdena väster om Klippiga bergen ligger helt i regnskugga. Östkusten, särskilt den södra delen, drabbas regelbundet av orkaner.

Naturtillgångar och energi

USA är rikt på mineraler, skog och vatten, samt är en ledande producent av flera viktiga metaller. Landet är världens största producent av naturgas och bland de största också i fråga om råolja och kol. Växande olje- och gasutvinning ur skiffer bidrar till att USA är på väg att återigen bli självförsörjande på energi.

Jordbruk

USA är världens största exportör av jordbruksprodukter. Jordbruk bedrivs på ungefär hälften av landytan. Bördiga jordar, en hög mekaniseringsgrad och utbredd stordrift har lett till stora skördar.

Industri

Amerikansk industri är mångsidig, högt utvecklad och ledande inom en lång rad områden som telekommunikationer, motorfordon, flyg, elektronik, läkemedel, bio- och nanoteknik, livsmedel och drycker samt försvarsindustri och kemisk industri. Industrisektorn står för omkring en femtedel av ekonomin.

Turism

USA rymmer inom sina gränser i stort sett alla tänkbara turistattraktioner, från vintersport till tropiskt badliv, från storslagna naturscenerier till myllrande världsstäder.

Kultur- och nöjesutbudet är rikt i de större städerna, där också folklivet är synnerligen brokigt på grund av invandringen från hela världen.

 

Besök Landguiden och läs mer om USA.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 325 719 180 (2017)
Huvudstad: Washington D C

Geografi

USA upptar en stor del av Nordamerika och är ett av världens största länder, räknat i både yta och befolkning. Från kust till kust mäter USA cirka 400 mil medan avståndet från Kanada i norr till Mexiko i söder är runt 250 mil. Terrängen i det kontinentala USA kan delas in i fyra huvudområden: höga bergskedjor i väster, ett vidsträckt låglandsområde, en lägre bergskedja och kustslätten längst i öster.

Två av de 50 delstaterna ligger utanför det kontinentala USA. Hawaii är en ögrupp som ligger i Stilla havet, 370 landmil från västkusten. Alaska ligger 80 mil norr om det övriga USA och skiljs från det av Kanada. Alaska är den till ytan största delstaten. Näst störst är Texas som är mer än 1,5 gånger så stort som Sverige.

Systemet av bergskedjor i västra USA ingår i Kordiljärerna, bergstrakter som sträcker sig i nord-sydlig riktning längs hela de amerikanska kontinenterna, från Alaska till södra Chile. I USA:s del av Kordiljärerna finns bland annat Sierra Nevada och Cascades, innanför kusten, och Klippiga bergen (Rocky Mountains) längst i öster. Mellan bergskedjorna ligger såväl bördiga dalar som torra ökenområden.

Kontinentalbäckenet, låglandsområdet i mellersta USA, mäter på sitt bredaste ställe 250 mil. Den väldiga arealen omfattar ett av världens största flodsystem där floderna Mississippi, Missouri och Ohio ingår.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om USA:s geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om USA. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:56 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om USA:s geografi.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de nordamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Webbmagisterns hemsida hittar du massor med övningar inom ämnet geografi. Här kan du förbättra och testa dina kunskaper främst vad gäller landskap, länder, huvudstäder, städer, hav, bergskedjor, floder, sjöar, flaggor, m.m. De flesta övningarna går ut på att du ska pricka in rätt alternativ på olika kartor eller para ihop ett land med rätt flagga. Alla övningarna är tidsbegränsade, vilket innebär att du måste klara allt innan tiden gått ut. Hur snabb är du?

Spara som favorit
          

Amerikansk Nationalatlas där du hittar allt du behöver i kartväg om USA. I det här avsnittet finns några blindkartor (övningskartor) om USA och dess stater, städer, floder och sjöar.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om USA ur olika perspektiv. Här hittar du också några artiklar som behandlar konflikter och krig som USA är involverat i. Du kan läsa om USA:s engagemang i Afghanistan, Colombia och Irak. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Purposegames är en webbsida där du hittar massor av frågesport och övningar med geografiska teman. Det mesta är på engelska, men det finns även en hel del på svenska också.

Spara som favorit
          

Vetgirig.nu är en webbsida där du hittar frågesport och spel inom många geografiska teman. Här kan du t.ex. testa dina geografikunskaper med hjälp av olika blindkartor.

Spara som favorit
          

Skojspel.se är en webbsida där du bland annat kan testa dina geografikunskaper. Här kan du öva på stater i Amerika, italienska städer, länder, huvudstäder i Sydamerika, engelska städer, tyska städer och huvudstäder i Europa.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om USA ur olika perspektiv. Amerikas förenta stater, eller i förkortad form Förenta staterna (engelska: United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal konstitutionell republik som består av 50 delstater och det federala distriktet District of Columbia, där huvudstaden Washington DC är placerad...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbsida där du bl.a. kan läsa kortfattat om USA:s geografi. Här finns pulserande metropoler som aldrig sover och nationalparker där man bara hör ljudet av frustande bisonoxar…

Kategorier:
Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Nordamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Aktuell samhällsfakta om USA. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till...

Relaterade taggar