Bild:
M

Greklands historia

Arkeologiska fynd tyder på att det för minst 400 000 år sedan fanns människor i det område som utgör dagens Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt 7000 f Kr. Indoeuropeiska folk slog sig ned i området cirka 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons. De gav upphov till de första europeiska högkulturerna.

Den minoiska kulturen på Kreta (2600–1400 f Kr) hade nära kontakter med Egypten och Mesopotamien och utvecklade ett eget skriftspråk.

Efter 1400 f Kr drabbades Kreta av en nedgångsperiod, sannolikt till följd av naturkatastrofer, missväxt och uppror. Ungefär samtidigt växte den mykenska kulturen fram på fastlandet. Självständiga stadsstater med befästa palats uppstod. Det skriftspråk som utvecklades under denna tid (cirka 1400–1100 f Kr) är den tidigaste formen av grekiska.

Efter 1100 f Kr intogs stora delar av fastlandet av dorerna, som troligen kom från den nordvästra delen av dagens Grekland. Under de följande seklerna blandades de tidigare folken i området med dorerna och nya stadsstater byggdes. Trots ständiga krig mellan staterna uppfattade deras medborgare sig som ett folk med ett gemensamt språk och en gemensam religion, med oraklet i Delfi som samlande symbol. Homeros diktning gav dem en känsla av ett gemensamt förflutet. Från 776 f Kr tillkom idrottstävlingarna i Olympia där alla greker kunde delta. Med tiden grundade grekerna kolonier kring Medelhavet.

De två främsta stadsstaterna var rivalerna Aten och Sparta. I Aten utvecklades historiens första folkstyre för fria män, demokrati. Sparta låg på södra Peloponnesos och var ett renlevnadssamhälle (därav ordet spartansk) som präglades av krigaranda.

I början av 400-talet f Kr enades Sparta och Aten under trycket från en invaderande persisk armé. Segern i perserkriget 490–479 f Kr stärkte Aten, som skapade Deliska förbundet med flertalet kuststater – dock inte Sparta. Förbundet utvecklades till ett atenskt imperium, och under ledaren Perikles blomstrade Aten. Rikedomen byggde dock på att en liten grupp fria män utnyttjade en stor mängd slavar.

Missnöje började sprida sig bland Atens underlydande stater vilket utnyttjades av Sparta. Det peloponnesiska kriget pågick, med korta uppehåll, 431–404 f Kr. Kriget slutade med nederlag för Aten, men Spartas försök att göra sig till ny stormakt misslyckades. Ständiga krig mellan Aten, Sparta och Thebe gjorde att kaos rådde i Grekland, tills Makedonien i norra delen av dagens Grekland framträdde som ny stormakt på 300-talet f Kr. Makedoniens kung Filip II besegrade i slaget vid Chaironeia 338 f Kr Aten och Thebe, och småstaterna gjordes till lydriken. När det stod på sin höjdpunkt omfattade Makedonien nästan hela det nuvarande Grekland samt delar av dagens Makedonien, Albanien och Bulgarien.

Kung Filip II mördades 336 f Kr och efterträddes av sin son Alexander, kallad den store. Alexander vände sin armé mot perserväldet i Mindre Asien. Han erövrade Syrien, Palestina och Egypten och trängde vidare österut genom Asien. Grekiskt, hellenistiskt inflytande spreds ända till Indien.

Antikens Grekland föll dock samman under Alexanders långa fälttåg, och den nya stormakten Rom lade efterhand under sig de grekiska småstaterna. Hela Grekland hade införlivats med romarriket 146 f Kr. Romarriket delades formellt 395 e Kr, och Grekland ingick därefter i Östrom, det bysantinska riket, där kristendomen blev officiell religion.

Det bysantinska riket började falla sönder under korstågen på 1100- och 1200-talen, när normander och franker styckade riket och skövlade de grekiska städerna. Efter korstågen lade den italienska stadsstaten Venedig under sig de flesta grekiska hamnstäder samt Kreta, och österifrån trängde turkiska klaner fram. Turkarna gick in i Thrakien 1354 och erövrade allt större delar av Grekland. 1453 föll Östroms huvudstad Konstantinopel, vilket blev slutet för riket. Hela Grekland låg nu under turkiskt välde.

Drömmen om ett återupprättat grekiskt rike hölls levande under fyra seklers turkisk ockupation. När det turkiska (osmanska) väldet började svikta på 1700-talet såddes fröet till en grekisk motståndsrörelse, och ett befrielsekrig inleddes 1821. Åtta år senare besegrades turkarna och Grekland blev självständigt. Större delen av dagens Grekland förblev dock inom det turkiska väldet, och under hela 1800-talet levde tanken på ett Stor-Grekland vidare.

Motsättningar mellan olika politiska linjer präglade de första åren av självständighet. I ett försök att skapa stabilitet valdes 1832 en kung, den 17-årige bayerske prinsen Otto. Denne avsattes 1862, och den danske prinsen Vilhelm blev med brittisk hjälp utsedd till kung av Grekland under namnet Georg I.

Efter Berlinkongressen 1878 tilldelades Grekland Thessalien, och efter Balkankrigen 1912–1913 tillkom Kreta, större delen av Makedonien, södra Epirus och öarna i nordöstra Egeiska havet. Under första världskriget inträdde Grekland på ententens (Storbritannien, Frankrike och Ryssland) sida och belönades för detta vid freden i Sèvres 1920, då det Osmanska riket upplöstes. Grekland tilldelades Thrakien och området kring Smyrna (Izmir) i Mindre Asien.

Turkiet vägrade dock erkänna fredsvillkoren, och Grekland försökte genom anfallskrig erövra de utlovade områdena. Grekiska trupper trängde djupt in i Turkiet men stoppades utanför Ankara och drevs ut ur landet, samtidigt som greker massakrerades i Smyrna. I ett nytt fredsavtal i Lausanne 1923 fick Turkiet tillbaka Smyrnaområdet och östra Thrakien. En och en halv miljon greker måste lämna Turkiet och upp emot en halv miljon turkar tvingades bort från Grekland.

Efter första världskriget styrdes Grekland av en rad svaga regeringar och flera kupper genomfördes. Kung Georg II utsåg 1936 general Ioannis Metaxas till regeringschef och lät denne tillskansa sig diktatoriska befogenheter under förevändning att han skulle avvärja ett kommunistiskt kuppförsök. Metaxas införde ett närmast fascistiskt styre men försökte hålla Grekland neutralt när andra världskriget bröt ut. Ett italienskt invasionsförsök slogs tillbaka, men efter Metaxas död 1941 ockuperades Grekland av tyska, italienska och bulgariska trupper. Kung Georg och regeringen flydde till Egypten.

Motståndsrörelsen mot ockupanterna var splittrad mellan västorienterade Edes och kommunistdominerade EAM. När tyskarna utrymde Grekland hösten 1944 hade EAM redan utropat en provisorisk regering och kontrollerade en stor del av landet. Samtidigt återkom den borgerliga förkrigsregeringen till Aten.

Läs i Landguiden om Greklands historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Arkeologiska fynd tyder på att det för minst 400 000 år sedan fanns människor i det område som utgör dagens Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt 7000 f Kr. Indoeuropeiska folk slog sig ned i området cirka 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons. De gav upphov till de första europeiska högkulturerna.

Den minoiska kulturen på Kreta (2600–1400 f Kr) hade nära kontakter med Egypten och Mesopotamien och utvecklade ett eget skriftspråk.

Efter 1400 f Kr drabbades Kreta av en nedgångsperiod, sannolikt till följd av naturkatastrofer, missväxt och uppror. Ungefär samtidigt växte den mykenska kulturen fram på fastlandet. Självständiga stadsstater med befästa palats uppstod. Det skriftspråk som utvecklades under denna tid (cirka 1400–1100 f Kr) är den tidigaste formen av grekiska.

Uppdaterad: 03 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Greklands historia

L
Carsten Ryytty
2016-12-06
Alexander den store hade ett mål, att erövra världen, varken mer eller mindre. När han dog i Babylon år 323 f.Kr hade han skapat ett nästan ofattbart stort rike. Alexander var en genial...
M
Carsten Ryytty
2016-01-06
Den tyska invasionen av Kreta, som startade den 20 maj 1941, var ett av andra världskrigets djärvaste inslag där Tyskland invaderade en stor ö genom en luftburen operation med tusentals...
M
Leif Löwegren
2015-09-17
Greklands fornhistoria började för omkring femtusen år sedan då den minoiska kulturen växte fram på Kreta. Senare förflyttades den politiska och ekonomiska makten till det grekiska fastlandet...
M
Leif Löwegren
2014-01-02
På 1400-talet f. Kr erövrades Kreta av ett folk från det grekiska fastlandet. Inkräktarna tillhörde den mykenska kulturen. Mykenarna är de första vi vet som talade grekiska och deras kultur...
M
Leif Löwegren
2014-01-02
Den del av Grekland som först nådde samma kulturella nivå som Mesopotamien och Egypten var Kreta. På Kreta framtonar under 2000-talet f.Kr en märklig kultur som brukar kallas för minoisk. Den...
L
Robert de Vries (red.)
2012-08-12
De olympiska spelen är idag det absolut största internationella idrottsarrangemanget och får därmed högst mediebevakning av all världens idrott. Men tävlingarna har en lång historia och...

Podcast om Greklands historia

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-14

I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i antikens Aten?

Länkar om Greklands historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om belägringen av Rhodos. År 1522 stred Johanniterorden mot dåtidens ledande supermakt – Osmanska riket. Riddarnas fästning på den grekiska ön Rhodos hade bara 7 500 försvarare medan belägringsarmén omfattade 100 000 man.

Spara som favorit
          

Prinsen av det lantliga Makedonien som blev världens mest kända härförare. En historia om krig, ära och död – och om rastlösa pojkdrömmar som kostade hundratusentals människor livet.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Alexande den store? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet: Alexander den store av Bengt Liljegren; Alexander the great av Nick Sekunda; A history of world societies av John McKay; Alexander den store av Arrianos

Spara som favorit
          

Genomgång (13:24 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om antikens Grekland. Här berörs bland annat perserkrigen, stadsstater, demokrati, litteratur, teater och Alexander den Store

Spara som favorit
          

Genomgång (6:31 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt och underhållande sätt ger en övergripande bild av antikens Grekland på drygt 6 minuter. Här går det undan, håll i hatten!

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om den första av 1900-talets stora konflikter på Balkanhalvön som blev något av en upptakt till första världskriget. När det Osmanska riket föll sönder i slutet av 1800-talet började en rad nya nationalstater kämpa om sultanens forna territorier. Men när han väl var besegrad uppstod nya konflikter – nu mellan de rivaliserande länderna på Balkan...

Spara som favorit
          

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (15 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar om antikens Grekland. I filmen får du bl.a. veta hur demokratin utvecklades i Aten.

Spara som favorit
          

Prezi-baserad föreläsning (25:01 min) där SO-läraren Patrik föreläser om antikens Grekland och dess politiska historia.

Spara som favorit
          

Prezi-baserad föreläsning (19:44 min) där SO-läraren Patrik föreläser om grekiskt liv under antiken. Här berättas kortfattat om vetenskap, demokrati, idrott, religion, filosofi, drama, män och kvinnor.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (13:32 min) där det berättas om antikens Grekland ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:32 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om viktiga begrepp, skeenden, händelser och personer med koppling till antikens Grekland. Filmen fungerar för både högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (12:17 min) där gymnasieläraren Björn Westerström berättar om krigarstaten Sparta. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Power-point-baserad föreläsning (13:33 min) där du kan lära dig en del om antikens Grekland.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om den minoiska civilisationen. Hur gick bronsålderscivilisationen på det minoiska Kreta under? Stämmer det att en jordbävning krossade kulturen och att myten om Atlantis uppstod som en följd av katastrofen?

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Grekland. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (11:16 min) där läraren Anders Brogren går igenom antikens Grekland ur olika perspektiv. Här berättas om kännetecken för antikens Grekland, ekonomi och handel, politik och stadsstater, Atens befolkning, Atens demokrati, etc.

Spara som favorit
          

Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (9:24 min) där läraren Anders Brogren går igenom antikens Grekland ur olika perspektiv. Här berättas om alfabetet, filosofer, sociala skillnader, perioder i antikens Grekland, Alexander den store, arvet från grekerna, etc.

Spara som favorit
          

Pedagogisk Power Point-presentation (3:47 min, utan ljud) där du ges en kortfattad men allsidig genomgång av antikens Grekland. Bilderna växlar snabbt så använd paus-funktionen om du inte hinner med. Presentationen är gjord av SO-läraren Johan Eriksson.

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om Atens storhetstid ur ett idéhistoriskt perspektiv. Texten är är skriven av fil. dr. Ralf Wadenström och ingår i ett utbildningsmaterial för högskoleelever om "Myter och historia" där Europas mytologiska och filosofihistoriska arv behandlas ur ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Grekland. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 25 min) ur Vetenskapsradion Historia som bl.a. handlar om det avgörande slaget vid Thermoplye där en liten grekisk truppstyrka bestående av 300 spartaner och några tusen greker lyckades stoppa en enormt överlägsen persisk armé. Under det andra perserkriget, tio år efter slaget vid Marathon, kämpade grekerna vid Thermoplyae, Salamis och Plataea för sin frihet - en kamp som hade kunnat gå helt annorlunda, och i så fall omskapat Europas historia. Antikvetaren Allan Klynne och programledaren Tobias Svanelid guidar runt på de antika slagfälten. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls...

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Geografi med fokus på Grekland. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Greklands geografi ur olika perspektiv.

Religionen som utövades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det...

Aktuell samhällsfakta om Grekland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...