M

Somalia idag

Antal invånare: 14 742 520 (2017)
Huvudstad: Mogadishu

Befolkning

Det kaos som har rått i Somalia sedan början av 1990-talet gör det svårt att ange hur stor befolkningen är och alla statistiska uppgifter är ytterst osäkra.

Befolkningstillväxten är hög och 2012 uppskattades sju av tio somalier vara under 15 år. De flesta somalier bor på landsbygden och vid sidan av Mogadishu finns det bara ett fåtal större städer.

Antal invånare: 14 742 520 (2017)
Huvudstad: Mogadishu

Befolkning

Det kaos som har rått i Somalia sedan början av 1990-talet gör det svårt att ange hur stor befolkningen är och alla statistiska uppgifter är ytterst osäkra.

Befolkningstillväxten är hög och 2012 uppskattades sju av tio somalier vara under 15 år. De flesta somalier bor på landsbygden och vid sidan av Mogadishu finns det bara ett fåtal större städer.

ANNONS

ANNONS

Klanväsendet

De somaliska klanerna är kluvna i underklaner och ännu mindre grupper ned till familjenivå. Medlemmarna i en klan anser sig alla härstamma från en gemensam anfader, och de flesta somalier kan räkna upp verkliga och mytiska förfäder 20 à 30 generationer tillbaka. Inom varje släktbaserad grupp förväntas medlemmarna hålla ihop mot yttervärlden, men det behöver inte betyda att de håller sams inbördes.

Religion

Nästan alla somalier är sunnimuslimer. Det finns också en shiamuslimsk minoritet men det är oklart hur stor den är. På senare år har islamistiska grupper, som al-Shabaab, stärkt sin ställning och försökt driva igenom en fundamentalistisk form av islam.

Somalias flagga.

Politiskt system

Sedan 1991 har Somalia inte haft någon fungerande centralregering. En rad försök har gjorts för att skapa en ny nationell administration, men de övergångsregeringar som bildats genom åren har varit svaga och bara kontrollerat en mindre del av landet.

Islamistiska grupper, framför allt det militanta al-Shabaab, utgör ett allvarligt hot mot regeringen.

Somaliland i nordväst fungerar i praktiken som en självständig stat. 1998 utropade tre regioner i nordöst självstyre inom Somalia under namnet Puntland.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Konflikten i Somalia berör hela regionen. För sin överlevnad är regeringen i Mogadishu beroende av Amisom, den AU-styrka som skicka­des till Somalia 2007, där såväl Etiopien som Kenya och Djibouti numera bidrar med trupper. För både Etiopien och Kenya handlar det mycket om att försöka förhindra att oron i Somalia sprider sig in över deras gränser. USA och många västländer oroar sig samtidigt för att Somalia ska fungera som en fristad för internationella terroristgrupper.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Det kaos som har rått i Somalia sedan slutet av 1980-talet gör det svårt att få en överblick av de ekonomiska villkoren i landet.

Statistiska uppgifter om bruttonationalprodukt (BNP), import och export är ofta gamla eller saknas helt. Den statistik som ändå finns har stora brister.

Grunden för ekonomin är nomadiserande boskapsskötsel och i andra hand jordbruk. Det finns även en del små industrier.

Siffrorna över hur stor andel av BNP boskapsskötelsen svarar för varierade 2013/2014 mellan 30 och 60 procent.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Somalias geografi >

Utrikeshandel

Boskap (få, getter, kameler och kor), hudar och skinn har traditionellt exporterats från norra Somalia till länder runt Persiska viken och svarar för en stor del av exportinkomsterna. Även bananer går på export.

Sociala förhållanden

Enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP levde 73 procent av invånarna på mindre än 1,25 dollar om dagen 2012. Särskilt svåra är villkoren på landsbygden.

I Somaliland och Puntland anses levnadsförhållandena vara något bättre än i resten av landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Somalia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Somalia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Somalias historia

Historia om Somalia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Somalias geografi

Fördjupa dig i Somalias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...