M

Salomonöarnas geografi

Antal invånare: 611 340 (2017)
Huvudstad: Honiara

Geografi och klimat

Salomonöarna utgörs av två parallella ökedjor, som sträcker sig över ett cirka 140 mil långt område öster om ön Nya Guinea i sydvästra Stilla havet. Guadalcanal (också kallad Isatambu) är den största av huvudöarna. De övriga är Malaita (som är tätast befolkad), Makira (även känd som San Cristobal), Choiseul, Santa Isabel och New Georgia.

Antal invånare: 611 340 (2017)
Huvudstad: Honiara

Geografi och klimat

Salomonöarna utgörs av två parallella ökedjor, som sträcker sig över ett cirka 140 mil långt område öster om ön Nya Guinea i sydvästra Stilla havet. Guadalcanal (också kallad Isatambu) är den största av huvudöarna. De övriga är Malaita (som är tätast befolkad), Makira (även känd som San Cristobal), Choiseul, Santa Isabel och New Georgia.

ANNONS

ANNONS

Flera av öarna har vulkaniskt ursprung och är bergiga och skogbevuxna, medan andra är flacka atoller och korallrev. Salomonöarna ligger längs den så kallade Eldringen, ett vidsträckt område med hög seismisk aktivitet där runt 90 procent av världens jordskalv inträffar. Kraftiga jordbävningar ute till havs har vid flera tillfällen orsakat stora flodvågor (tsunamier), som åsamkat många dödsoffer och stor materiell skada i landet. Månaderna kring årsskiftet 2016/2017 inträffade ovanligt många jordskalv som, trots att inga mer omfattande skador uppstod, utlöste stor oro bland befolkningen.

Salomonöarnas flagga.

Havet kring Salomonöarna är rikt på bland annat olika sorters fiskar, koraller och havsanemoner; här finns också sköldpaddor och giftormar. På öarna hittar man närmare 200 olika fågelarter, varav många bara finns här, liksom ödlor och krokodiler.

Klimatet i Salomonöarna är tropiskt, det vill säga varmt och fuktigt året om. Varmast och regnigast är det från november till april, då även cykloner kan förekomma.

De kraftiga cyklonerna (tropiska oväder) kan orsaka såväl översvämningar som jordskred. I april 2014 ställde exempelvis cyklonen Ita till stor förödelse i huvudstaden Honiara. Jordskalv och tsunamier (jättelika flodvågor) kan dock uppträda året om, eftersom Salomonöarna ligger i ett seismiskt aktivt område.

Klimatförändringarna med stigande havsnivåer som följd kan på sikt leda till att öar tillhörande Salomonöarna försvinner.

Naturtillgångar och energi

Salomonöarnas viktigaste naturresurser är regnskogen och de vidsträckta fiskevattnen. På ön Guadalcanal finns också stora förekomster av mineraler som guld, silver och koppar. Guldbrytningen avbröts dock 2014 på grund av svåra översvämningar. Energibehovet täcks av importerad diesel men satsningar görs på förnybar energi.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk och fiske

Över 80 procent av befolkningen i Salomonöarna bor på landsbygden, där de allra flesta lever av jordbruk eller fiske för husbehov. Vanliga grödor är sötpotatis samt rotsakerna taro, kassava och jams. Det odlas också mycket frukt, till exempel bananer, papaya och mango.

Industri

Industrin i Salomonöarna står för mindre än en tiondel av bruttonationalprodukten (BNP). Räknar man in gruvdrift, byggverksamhet och energi är dock bidraget till BNP närmare 16 procent enligt en uppskattning från 2016.

Turism

Trots Söderhavets lockande vita sandstränder var turismen länge blygsam i Salomonöarna. Inbördeskriget 1999‒2000 avskräckte många besökare. Därefter har turismen börjat komma i gång, i takt med att säkerhetsläget och infrastrukturen förbättrats.

 

Besök Landguiden och läs mer om Salomonöarna.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Salomonöarnas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Salomonöarnas historia

Historia om Salomonöarna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Salomonöarna

Aktuell samhällsfakta om Salomonöarna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...