M
Kategori
Karta

Salomonöarnas geografi

Antal invånare: 703 995 (2021)
Huvudstad: Honiara

Geografi och klimat

Salomonöarna utgörs av två parallella ökedjor, som sträcker sig över ett cirka 140 mil långt område öster om ön Nya Guinea i sydvästra Stilla havet. Flera av öarna har vulkaniskt ursprung och är bergiga och skogbevuxna, medan andra är flacka atoller och korallrev. Klimatet i Salomonöarna är tropiskt.

Antal invånare: 703 995 (2021)
Huvudstad: Honiara

Geografi och klimat

Salomonöarna utgörs av två parallella ökedjor, som sträcker sig över ett cirka 140 mil långt område öster om ön Nya Guinea i sydvästra Stilla havet. Flera av öarna har vulkaniskt ursprung och är bergiga och skogbevuxna, medan andra är flacka atoller och korallrev. Klimatet i Salomonöarna är tropiskt.

ANNONS

ANNONS

Guadalcanal (också kallad Isatambu) är den största av huvudöarna. De övriga är Malaita (som är tätast befolkad), Makira (även känd som San Cristobal), Choiseul, Santa Isabel och New Georgia.

karta
Bild: Landguiden
Salomonöarna ligger längs den så kallade Eldringen, som är ett vidsträckt område med hög seismisk aktivitet där runt 90 procent av världens jordskalv inträffar. Kraftiga jordbävningar ute till havs har vid flera tillfällen orsakat stora flodvågor (tsunamier), som åsamkat många dödsoffer och stor materiell skada i landet.

Havet kring Salomonöarna är rikt på bland annat olika sorters fiskar, koraller och havsanemoner. Här finns också sköldpaddor och giftormar. På öarna hittar man närmare 200 olika fågelarter, varav många bara finns här, liksom ödlor och krokodiler.

Klimatet är varmt och fuktigt året om. Varmast och regnigast är det från november till april, då även cykloner kan förekomma. De kraftiga cyklonerna (tropiska oväder) kan orsaka såväl översvämningar som jordskred.

Salomonöarnas flagga.

Naturtillgångar och energi

Salomonöarnas viktigaste naturresurser är regnskogen och de vidsträckta fiskevattnen. Landets energibehov täcks i huvudsak med vattenkraft. Klimatförändringarna med stigande havsnivåer som följd kan på sikt leda till att öar tillhörande Salomonöarna försvinner.

Jordbruk och fiske

Över 80 procent av befolkningen i Salomonöarna bor på landsbygden, där de allra flesta lever av jordbruk eller fiske för husbehov. Vanliga grödor är sötpotatis samt rotsakerna taro, kassava och jams. Det odlas också mycket frukt, till exempel bananer, papaya och mango.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrin i Salomonöarna står för mindre än en tiondel av bruttonationalprodukten (BNP). Räknar man in gruvdrift, byggverksamhet och energi är dock bidraget till BNP närmare 16 procent enligt en uppskattning från 2016.

Turism

Trots Söderhavets lockande vita sandstränder var turismen länge blygsam i Salomonöarna. Inbördeskriget 1999‒2000 avskräckte många besökare. Därefter har turismen börjat komma i gång, i takt med att säkerhetsläget och infrastrukturen förbättrats.

 

Besök Landguiden och läs mer om Salomonöarna.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Salomonöarnas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Salomonöarnas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Salomonöarnas historia

Historia om Salomonöarna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Salomonöarna

Aktuell samhällsfakta om Salomonöarna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...