M
Kategori
Karta

Laos geografi

Antal invånare: 7 379 358 (2021)
Huvudstad: Vientiane

Geografi

Laos ligger i Sydöstasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet består till största delen av högland. Laos har ett tropiskt monsunklimat.

Antal invånare: 7 379 358 (2021)
Huvudstad: Vientiane

Geografi

Laos ligger i Sydöstasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet består till största delen av högland. Laos har ett tropiskt monsunklimat.

ANNONS

ANNONS

Laos saknar kust och är omgivet av Myanmar (tidigare Burma) och Kina i norr, Vietnam i öster, Thailand i väster och Kambodja i söder. Gränsen mot Thailand utgörs i huvudsak av floden Mekong, som är av stor betydelse både som transportled och för fisket. En rad vattenkraftverk är anlagda vid flera av dess bifloder och vid Mekongs nedre lopp.

Laos
Bild: Utrikespolitiska institutet
I norr genomkorsas Laos av flera bergskedjor med toppar på över 2 000 meters höjd. Här ligger Laos högsta berg, Phou Bia. Från gränstrakterna mot Vietnam i nordöst och ända ned till landets södra delar löper den skogklädda Annamitiska bergskedjan. Norra Laos upptas av den strategiskt viktiga högplatån Krukslätten. I söder ligger den bördiga Bolovenplatån.

Knappt hälften av Laos är täckt av skog, främst i de nordliga högländerna och längs Mekongfloden. Öster om Mekong ligger bördiga slätter.

Laos har en regnperiod från maj till oktober. De varmaste månaderna är mars och april, då temperaturen överskrider 30 grader. Under regnperioden ligger temperaturen på cirka 27 grader, medan den från november till mars pendlar mellan 16 och 21 grader. Temperaturen varierar lika mycket med höjden över havet som med årstidernas växlingar.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Laos är rikt på vattenkraft, timmer och mineraler som järnmalm, koppar, kol, tenn, guld, ädelstenar och dessutom gips, zink, nickel, silver, bly med mera. Sedan millennieskiftet har utvinningen av främst vattenkraften ökat kraftigt.

Laos flagga.

Jordbruk

Jordbruket är den viktigaste näringen för de allra flesta laotier. Omkring tre fjärdedelar av invånarna är sysselsatta inom jordbruket, som står för nästan en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP). De flesta bönder har dock små ägor och kan bara odla för det egna hushållet.

Industri

I det kommunistiska Laos har de allra flesta industriföretag privatiserats sedan 1980-talet, och företagen får numera själva bestämma löner och priser. Industrin är idag den ekonomiska sektor som växer snabbast i landet.

Besök Landguiden och läs mer om Laos.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Laos geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Laos geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Laos

Aktuell samhällsfakta om Laos. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Hi
Karta

Laos historia

Historia om Laos. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.