M

Laos geografi

Antal invånare: 6 858 160 (2017)
Huvudstad: Vientiane

Geografi

Laos ligger i Sydöstasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet saknar kust och är omgivet av Burma och Kina i norr, Vietnam i öster, Thailand i väster och Kambodja i söder.

Gränsen mot Thailand utgörs i huvudsak av floden Mekong, som är av stor betydelse både som transportled och för fisket. En rad vattenkraftverk är anlagda vid flera av dess bifloder.

Antal invånare: 6 858 160 (2017)
Huvudstad: Vientiane

Geografi

Laos ligger i Sydöstasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet saknar kust och är omgivet av Burma och Kina i norr, Vietnam i öster, Thailand i väster och Kambodja i söder.

Gränsen mot Thailand utgörs i huvudsak av floden Mekong, som är av stor betydelse både som transportled och för fisket. En rad vattenkraftverk är anlagda vid flera av dess bifloder.

ANNONS

ANNONS

Laos består till största delen av högland. I norr genomkorsas landet av flera bergskedjor med toppar på över 2 000 meter. Här ligger Laos högsta berg, Phou Bia. Från gränstrakterna mot Vietnam i nordöst och ända ned till landets södra delar löper den skogsklädda Annamitiska bergskedjan.

Norra Laos upptas av den strategiskt viktiga högplatån Krukslätten. I söder ligger den bördiga Bolovenplatån.

Ungefär halva Laos är täckt av skog, främst i de nordliga högländerna och längs Mekongfloden. Öster om Mekong ligger bördiga slätter.

  Laos flagga.

  Klimat

  Laos har tropiskt monsunklimat med en regnperiod från maj till oktober. De varmaste månaderna är mars och april, då temperaturen överskrider 30 grader.

  Under regnperioden ligger temperaturen på cirka 27 grader, medan den från november till mars pendlar mellan 16 och 21 grader. Temperaturen varierar lika mycket med höjden över havet som med årstidernas växlingar.

  Naturtillgångar

  Laos är rikt på timmer, vattenkraft och mineraler som järnmalm, koppar, kol, tenn, guld, ädelstenar och dessutom gips, zink, nickel, silver, bly med mera.

  Fram till millennieskiftet var utvinningen av de flesta naturresurser begränsad, men sedan dess har den laotiska staten ingått flera avtal med utländska företag om exploatering. Som en följd har gruvnäringen vuxit kraftigt och svarade 2012 för omkring en tredjedel av Laos sammanlagda inkomster från industrisektorn.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Jordbruk

  Jordbruket är den viktigaste näringen för de allra flesta laotier. Omkring tre fjärdedelar av invånarna är sysselsatta inom jordbruket, som står för nästan en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP). De flesta bönder har dock små ägor och kan bara odla för det egna hushållet.

  Industri

  I det kommunistiska Laos har de allra flesta industriföretag privatiserats sedan 1980-talet, och företagen får numera själva bestämma löner och priser. Industrin är idag den ekonomiska sektor som växer snabbast i landet.

  Turism

  Laos kan erbjuda besökaren vacker, orörd natur och ett rikt djurliv. Här finns också en rad kulturskatter, till exempel den gamla kungliga huvudstaden Luang Prabang, som finns med på FN-organet Unescos världsarvslista.

  Dålig infrastruktur och brist på bra hotell hämmar dock turistbranschens utveckling, även om förbättringar sker.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Laos.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 19 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Laos geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fakta om Laos

  Aktuell samhällsfakta om Laos. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

  Laos historia

  Historia om Laos. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.