Tagg om Gulfkriget
Bild:
Utslagna irakiska fordon. Gulfkriget varade mellan 2 augusti 1990 - 28 februari 1991.

Gulfkriget

Gulfkriget, eller Kuwaitkriget som det också kallas, är benämningen på det krig som utkämpades 1990-1991 mellan Saddam Husseins Irak och en FN-sanktionerad allians, ledd av USA.

Kriget startade efter att Irak invaderat Kuwait och lagt beslag på landets rikliga oljetillgångar.

Iraks aggression kan ses som en fortsättning på tidigare irakiska försök (ända sedan mellankrigstiden) att inlemma Kuwait i den egna staten.

Den FN-sanktionerade alliansens motangrepp (operation Ökenstorm) inleddes med en massiv flygoffensiv som snart gav totalt luftherravälde. När sedan markoffensiven påbörjades dröjde det bara någon vecka tills Irak kapitulerade.

Kriget slutade med en avgörande seger för den FN-ledda alliansen och frigörelse av Kuwait. Striderna upphörde 28 februari och fred slöts 6 april 1991.

Förlusterna på den irakiska sidan är inte helt säkra, men beräknas till omkring 100 000 människor. På FN-alliansens sida omkom endast 150 personer.

Kriget drabbade miljön kring Persiska viken hårt efter att retirerande irakiska trupper hade satt eld på flera av Kuwaits oljekällor.

Under Gulfkriget spelade massmedierna (och arméernas propaganda) en viktig roll. Den amerikanska nyhetskanalen CNN sände nyheter direkt från kriget, på bästa sändningstid, rakt in i de amerikanska hemmen.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till Gulfkriget.

Uppdaterad: 
13 november 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Gulfkriget

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om konflikten i Irak. USA invaderade Irak den 20 mars 2003 utan stöd från FN. USA menade att man kunde bevisa att Irak hade massförstörelsevapen och samarbetade med terrornätverket al-Qaida. I slutet av 2011 drog sig de sista amerikanska styrkorna ut från Irak. Landet präglas än idag av våld och konflikter och nu finns också den Islamiska staten (IS) med i bilden...

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (16:04 min) där två SO-lärare går igenom några av de viktgaste händelserna under 1900-talet. Filmer är extra bra för att snabbt se hur många politiska och/eller  ekonomiska händelser hänger ihop.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Irak. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Lättöverskådlig genomgång (16:05 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega berättar om några av 1900-talets huvudlinjer och viktigaste händelser. Här berörs bl.a. första världskriget, andra världskriget, kalla kriget, Berlinmurens fall 1989, Gulfkriget 1990, Jugoslavienkriget 1991-1998, folkmordet i Rwanda 1994, terrorattacken mot World Trade Center 2001 samt de nya förhållandena som nu gäller i världen i början av 2000-talet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kuwait. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Irak. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Författaren Tommy Eriksson presenterar här ett omfattande kalendarium över USA:s historia. Det löper från slutet av 1700-talet fram till början av 2000-talet. Kalendariet tar upp aspekter på USA-imperialismen som sällan syns i officiella media, inte minst stormaktens agerande i FN. Mot slutet av kalendariet finns en länksamling kopplad till organisationer och dokument som styr det internationella samarbetet i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i Wikipedia berättas det om kriget i Kuwait, även kallat Gulfkriget, som ägde rum i början av 1990-talet. Under Gulfkriget spelade medierna en stor roll. CNN var på plats och sände ut nyheter direkt...

Spara som favorit
          

På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du ett faktahäfte i pdf-format (79 sid) som handlar om hur krig och väpnade konflikter påverkar miljön. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Irak. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit