M
Kategori
Karta

Ungerns historia

Ungerns historia går tillbaka till magyarfolket, som invandrade på 800-talet. Efter sekler som mäktigt kungadöme kom Ungern att behärskas av turkarna och sedan av det österrikiska kejsardömet. Genom första världskriget förlorade Ungern stora områden, i andra världskriget fick landet först en naziregim och ockuperades därefter av sovjettrupper. Efter kriget tog kommunisterna makten under Moskvas kontroll.

Ungerns historia går tillbaka till magyarfolket, som invandrade på 800-talet. Efter sekler som mäktigt kungadöme kom Ungern att behärskas av turkarna och sedan av det österrikiska kejsardömet. Genom första världskriget förlorade Ungern stora områden, i andra världskriget fick landet först en naziregim och ockuperades därefter av sovjettrupper. Efter kriget tog kommunisterna makten under Moskvas kontroll.

ANNONS

ANNONS

Området kring Donaus mellersta lopp var bebott flera tusen år före vår tideräknings början. Under det första årtiondet f Kr blev området en romersk provins.

Området under medeltiden

Trehundra år senare stred germanska folk och asiatiska nomader om att få bosätta sig i det bördiga Donaubäckenet. Namnet Ungern kommer från ett av de magyariska nomadfolk, onogur, som på 800-talet slog sig ner där. Magyarerna kom ursprungligen från bergstrakterna kring Ural.

På 900-talet började kristendomen spridas i området, och under Kung Stefan (István) grundades kungariket Ungern år 1001. Från att ha levt som ett nomad- och ryttarfolk började magyarerna nu bruka jorden. Parallellt fortsatte försöken att erövra nya områden och fram till 1100-talet utvidgades riket med områden som idag tillhör bland annat Slovakien, Rumänien och Kroatien. 1241 ödelades landet av invaderande mongoler, men när de något år senare drog sig tillbaka kunde landet återhämta sig.

Osmansk ockupation

En blomstringstid följde fram till 1500-talet då Ungern led ett bittert nederlag mot Osmanska riket (turkisk statsbildning) i slaget vid Mohács 1526. Förlusten ledde till att landet splittrades: centrala och södra Ungern kom under osmansk ockupation, den västra och norra delen föll under de österrikiska habsburgarnas välde medan Transsylvanien i öster blev ett eget furstendöme. Sedan österrikarna besegrat turkarna vid slutet av 1600-talet hamnade hela Ungern under det österrikiska kejsardömet Habsburg.

Efter en rad revolter mot österrikarna växte en nationell rörelse fram vid 1800-talets början. Det största upproret, revolutionen 1848–1849 ledd av frihetshjälten Lajos Kossuth, kunde kejsarens trupper slå ned efter att ha fått rysk hjälp.

1867 tvingades Österrike, försvagat efter krigsnederlagen mot Frankrike och Preussen och av flera ungerska upprorsförsök, låta Ungern bli en likvärdig del av dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Österrikes kejsare Frans Josef var kung över hela riket och utrikes-, försvars- och finanspolitiken var gemensam men Ungern fick en egen regering och lagstiftande församling.

ANNONS

ANNONS

Förluster i världskrigen

Under första världskriget stod Österrike-Ungern på Tysklands sida och tillhörde förlorarna. I och med nederlaget upplöstes dubbelmonarkin. I Trianonfördraget 1920 förlorade Ungern två tredjedelar av sitt territorium, och mer än tre miljoner ungrare hamnade utanför landet. Transsylvanien införlivades med Rumänien och höglandet i norr med Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien), medan nuvarande Kroatien och området Vojvodina i Serbien gick till Jugoslavien.

Under några månader, mars–augusti, 1919 var Ungern en kommunistisk republik under Béla Kun. 1920 återupprättade dock arméchefen Miklós Horthy monarkin med sig själv som "riksföreståndare". Under hans auktoritära styre härjades landet av ekonomiska kriser. På 1930-talet närmade Ungern sig det fascistiska Italien och Nazityskland i hopp om att återfå förlorad mark.

andra världskriget stred Ungern mot Sovjetunionen från 1941 och deltog i tyskarnas angrepp på Jugoslavien. När motgångarna kom försökte ungrarna dra sig ur kriget, varpå Tyskland ockuperade Ungern i mars 1944. Horthy blev fängslad efter att i hemlighet ha förhandlat med de allierade om vapenvila. Han efterträddes av den ungerske naziledaren Ferenc Szálasi. Hösten 1944 trängde sovjetiska trupper in i Ungern, och i april året därpå drevs de sista tyska soldaterna ut.

Läs i Landguiden om Ungerns historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ungerns historia

M

Mordet på Franz Ferdinand - gnistan som tände en världsbrand

av: Kaj Hildingson
2020-08-17

Det var nära att mordet på ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo juni 1914 inte lyckades. En attentatsman vågade inte göra något, en annan kastade en bomb som inte exploderade och när attentatsmännen försökte ta livet av sig var deras gift för gammalt för att fungera. Men en polischef som inte lyssnade, en chaufför som inte fick nya order och en annan som bromsade på fel ställe gjorde att attentatsmannen Gavrilo Princip ändå kunde skjuta ihjäl ärkehertigen. Mordet förändrade världshistorien. Det inledde en kedja av händelser som ledde till första världskriget, ett krig som de inblandade länderna inte ville ha, inte visste vad de hade för mål med och som kostade nio miljoner människoliv...

+ Läs mer

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

S

Ungernkrisen 1956

av: Hans Thorbjörnsson
2016-04-06

I slutet av 1940-talet genomförde kommunisterna i Ungern under ledning av Mátyás Rákosi ledning en omvandling av Ungern efter sovjetiskt mönster. Säkerhetspolisen blev den mest sadistiska och avskydda i Östeuropa. Regimens motståndare fängslades; en del avrättades...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

S

Nationalismen och vägen till världskrig: Tysknationella rörelser och panslavism

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-16

I Öst- och Centraleuropa uppstod under 1800-talet myter om historiska motsättningar mellan germaner och slaver. Tysknationella (pangermanska) och panslaviska rörelser vann jordmån...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Vägen till Tysklands enande, del 2: Revolutionen 1848

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-29

1800-talet var en omvälvande tid för Tyskland. Preussens kung Fredrik Vilhelm IV drömde om ett medeltida kejsarrike, medan Bayerns kung Ludvig I upplevde skandaler med en radikal älskarinna. Österrikes mäktige furst Metternich stod emot förändringar, men tvingades avgå 1848. Samtidigt i Berlin kämpade folket för rättigheter och för att se Preussen ingå i ett enat Tyskland. I Frankfurt samlades representanter för att diskutera Tysklands enande, men utan framgång. Under allt detta växte en symbol för enhet och förändring fram: den svart-röd-gula flaggan...

+ Läs mer

Länkar om Ungerns historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Ungerns geografi

Fördjupa dig i Ungerns geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Hi

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

Hi
Karta

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Ungern

Aktuell samhällsfakta om Ungern. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Porträtt

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg (1912-1947?) var en svensk affärsman och diplomat som skickades till Budapest där...

Hi
tanks

Ungernrevolten

Ungernrevolten eller Ungernkrisen 1956 var en spontan folkresning och ett demokratiseringsförsök i...

Hi
Porträtt

Franz Ferdinand

1815 genomfördes Wienkongressen - den säkerhetspolitiska överenskommelsen i slutet av och efter...