M
Kategori
Karta

Bosnien-Hercegovina idag

Antal invånare: 3 263 459 (2021)
Huvudstad: Sarajevo

Bosnien och Hercegovina ligger på Balkanhalvön, i de centrala delarna av det forna Jugoslavien. Ett blodigt inbördeskrig bröt ut 1992 i samband med den jugoslaviska federationens sammanfall. Det fredsavtal som slöts 1995 satte stopp för striderna men har bidragit till att frysa de etniska motsättningarna. Landet består av två självstyrande delar: Republika Srpska och Federationen Bosnien och Hercegovina.

Antal invånare: 3 263 459 (2021)
Huvudstad: Sarajevo

Bosnien och Hercegovina ligger på Balkanhalvön, i de centrala delarna av det forna Jugoslavien. Ett blodigt inbördeskrig bröt ut 1992 i samband med den jugoslaviska federationens sammanfall. Det fredsavtal som slöts 1995 satte stopp för striderna men har bidragit till att frysa de etniska motsättningarna. Landet består av två självstyrande delar: Republika Srpska och Federationen Bosnien och Hercegovina.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Motsättningar mellan Bosniens tre stora folkgrupper – bosniaker, serber och kroater – låg bakom inbördeskriget 1992–1995 och hotar fortfarande att slita itu landet. Uppgifterna om befolkningens storlek var länge osäkra efter kriget, men en folkräkning 2013 visade att befolkningen uppgick till 3,5 miljoner invånare – nästan en femtedel färre än vid krigsutbrottet två decennier tidigare.

Före kriget levde folken sida vid sida och många familjer var blandade, även om det fanns regioner där en av de tre grupperna dominerade. En betydande andel människor föredrog att identifiera sig som jugoslaver. I samband med kriget tvingades många att välja sida. Kriget ledde till stora folkomflyttningar, bland annat genom ”etnisk rensning”.

Bosnien-Hercegovinas flagga.

Religion

Islam och kristendom är ungefär lika stora i Bosnien. Religionstillhörigheten följer i huvudsak uppdelningen i folkgrupper. Formellt är stat och religion åtskilda men de religiösa samfunden har stort inflytande i samhället.

Politiskt system

Bosnien och Hercegovina har ett statsskick som kom till för att sätta punkt för det blodiga inbördeskriget 1992–1995. Författningen är en del av fredsuppgörelsen, Daytonavtalet, och innebär att landet är en stat med två självstyrande delar: det serbdominerade Republika Srpska och det bosniakisk-kroatiska Federationen Bosnien och Hercegovina. De två delarna hanterar flertalet regeringsfunktioner medan centralregeringen är svag. Motsättningarna är fortsatt mycket starka och Bosnien styrs i praktiken fortfarande till en del av det internationella samfundet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Kriget på 1990-talet kastar ännu sin skugga över Bosnien och Hercegovina. Motsättningarna mellan de tre dominerande folkgrupperna kvarstår och samhället präglas av politiskt dödläge, korruption och tung byråkrati. Det går trögt med arbetet att ställa krigsförbrytare inför rätta.

Utrikespolitik och försvar

Bosnien som består av två självstyrande entiteter – Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska – hålls till stor del ihop med hjälp av starkt tryck utifrån. Centralmakten är svag, och sedan fredsavtalet 1995 styrs landet delvis genom direkt inblandning från det internationella samfundet. EU har tagit över rollen som ledande aktör från USA. Förhållandet till grannländerna är relativt stabilt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bosnien har haft svårt att återhämta sig efter 1990-talets väpnade konflikt då BNP per invånare föll till en femtedel av vad den varit före kriget. Övergången till marknadsekonomi bromsas också av den djupa politiska splittringen. Det har gjort att långivare som EU och IMF vid flera tillfällen har hållit inne utlovad finansiering.
Se Bosnien-Hercegovinas geografi och läs om naturresurser och näringar >

Sociala förhållanden

Bosnien är ett av Europas allra fattigaste länder. Det var relativt eftersatt även som delrepublik i Jugoslavien och kriget 1992–1995 slog sönder mycket av både faktiska institutioner – allt i från sjukhus till skolor – och fungerande sociala nätverk. Ungefär en bosnier av fem beräknas leva under fattigdomsgränsen.

Besök Landguiden och läs mer om Bosnien-Hercegovina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Bosnien-Hercegovina

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Bosnien-Hercegovina

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Bosnien-Hercegovinas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bosnien-Hercegovinas geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika...

Relaterade taggar

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...