M

Bosnien-Hercegovina idag

Antal invånare: 3 507 020 (2017)
Huvudstad: Sarajevo

Befolkning

Motsättningar mellan Bosnien-Hercegovinas tre dominerande folkgrupper – bosniaker, serber och kroater – låg bakom inbördeskriget i början av 1990-talet och har fortsatt att hota att slita itu landet.

Uppgifterna om befolkningens storlek har varit osäkra sedan kriget, men landet beräknades 2012 ha cirka 3,8 miljoner invånare – en halv miljon färre än vid krigsutbrottet 20 år tidigare.

Antal invånare: 3 507 020 (2017)
Huvudstad: Sarajevo

Befolkning

Motsättningar mellan Bosnien-Hercegovinas tre dominerande folkgrupper – bosniaker, serber och kroater – låg bakom inbördeskriget i början av 1990-talet och har fortsatt att hota att slita itu landet.

Uppgifterna om befolkningens storlek har varit osäkra sedan kriget, men landet beräknades 2012 ha cirka 3,8 miljoner invånare – en halv miljon färre än vid krigsutbrottet 20 år tidigare.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam och kristendom är ungefär lika stora i Bosnien. Religionstillhörigheten följer i huvudsak uppdelningen i folkgrupper. Bosniakerna, som tidigare kallades muslimer, bekänner sig till största delen till islams huvudinriktning sunni. De flesta serber tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan, medan kroaterna främst är romerska katoliker.

Bosnien-Hercegovinas flagga.

Politiskt system

Bosnien-Hercegovina har ett statsskick som kom till för att sätta punkt för det blodiga inbördeskriget 1992–1995. Författningen är en del av fredsuppgörelsen, Daytonavtalet, och innebär att landet är en stat med två självstyrande delar: det serbdominerade Republika Srpska och det bosniakisk-kroatiska Federationen Bosnien-Hercegovina. De två enheterna hanterar flertalet regeringsfunktioner; centralregeringen är svag. Motsättningarna är fortsatt mycket starka mellan enheterna och Bosnien styrs i praktiken fortfarande till stor del av det internationella samfundet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Bosnien som består av två självstyrande enheter – Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srpska – hålls till stor del ihop med hjälp av starkt tryck utifrån.

Centralmakten är svag, och sedan fredsavtalet 1995 styrs landet delvis genom direkt inblandning från det internationella samfundet. EU har tagit över rollen som ledande aktör från USA. Förhållandet till grannländerna är stabilt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bosnien hade före kriget en industribas byggd på bland annat gruvdrift, metallindustri och skogsbruk. Men det utgjorde en fattig del av Jugoslavien, och kriget 1992–1995 slog sönder den redan sköra ekonomin, arbetslösheten bredde ut sig och landet blev beroende av utländskt bistånd.
Se Bosnien-Hercegovinas geografi och läs om naturresurser och näringar >

Utrikeshandel

Bland Bosniens viktigaste exportvaror finns stål och aluminium, textilier, trä och livsmedel. Det har gått trögt att få igång utrikeshandeln efter kriget 1992–1995, och Bosnien dras med ett stort underskott i handeln med omvärlden.

Sociala förhållanden

Bosnien är ett av Europas allra fattigaste länder. Det var relativt eftersatt även som delrepublik i Jugoslavien och kriget 1992–1995 slog sönder mycket av både faktiska institutioner – allt i från sjukhus till skolor – och fungerande sociala nätverk. Ungefär en bosnier av fem beräknas leva under fattigdomsgränsen.

Besök Landguiden och läs mer om Bosnien-Hercegovina.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bosnien-Hercegovina

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bosnien-Hercegovinas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bosnien-Hercegovinas geografi ur olika perspektiv.

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...