Bild:
M

Kanadas historia

De första människorna kom till Kanada för omkring 12 000 år sedan genom att korsa dagens Berings sund mellan Sibirien och Alaska. Boplatser från 9 500 f Kr har hittats på prärien och långt österut i provinsen New Brunswick. Området var glest befolkat av en rad olika folk.

De första européer som kom till Kanada var vikingar som byggde en bosättning vid L’Anse aux Meadows på Newfoundland kring år 1 000 e Kr. Bosättningen grävdes fram i mitten av 1960-talet och är idag en turistattraktion. Vikingarna anses ha kommit från Norge via Island och Grönland. De stannade i L’Anse aux Meadows några år innan de tvingades lämna området efter strider med Dorset-inuiterna.

De europeiska kontakterna återupptogs 1497 när italienaren Giovanni Caboto (John Cabot) ”upptäckte” Kanadas östkust då han seglade under engelsk flagg till Newfoundland.

Först 1534 inleddes koloniseringen av landet. Då kom fransmannen Jacques Cartier, som egentligen letade efter en vattenväg till Kina och Indien. Han for nedför St Lawrencefloden fram till de första forsarna där dagens Montreal ligger. Han kallade området för Kanada efter irokesernas ord för by.

Kolonisternas första permanenta bosättningar anlades på 1600-talet när handeln med pälsar började öka i omfattning. 1608 grundades staden Québec och senare Montreal. Fransmännen kallade den nya kolonin Nya Frankrike (La Nouvelle France).

De flesta av ursprungsbefolkningen i området levde som nomader men bedrev också jordbruk och fiske i liten skala. Många grupper från ursprungsbefolkningen började under 1600- och 1700-talen delta i handeln med pälsar och drogs på så sätt in i penningekonomin. Våld från kolonisternas sida, men även sjukdomar som européerna förde med sig, gjorde att antalet bland de inhemska folken snabbt minskade.

Frankrike och England tävlade nu om att anlägga kolonier i Nordamerika. Pälshandeln var lönsam, och år 1670 fick ett engelskt bolag, Hudson Bay Company, tillstånd av den engelske kungen att ta kontroll över stora landområden vid Hudson Bay.

Krigen mellan Frankrike och England (Storbritannien från 1707) i Europa påverkade även kolonierna i Nordamerika. I samband med freden i Utrecht 1713 överlämnade Frankrike delar av Kanada – Newfoundland samt dagens Nova Scotia (Acadie) – till Storbritannien. Striderna mellan fransmännen och britterna fortsatte både i Europa och i kolonierna under 1700-talet. I ett avgörande slag utanför staden Québec 1759 besegrade britterna de franska trupperna. 1763 tvingades Frankrike att överlämna större delen av sin koloni i Kanada till Storbritannien.

Fransmännen utgjorde då majoriteten av befolkningen i Kanada och fick behålla sitt språk, sin katolska religion och sitt rättssystem enligt Québec-lagen som antogs år 1774. Britter började invandra i stort antal, men de bosatte sig främst i Övre Kanada (nuvarande Ontario), och därmed kom fransmännen att fortsätta att dominera i Québec. Svåra ekonomiska förhållanden och politiskt missnöje ledde till att fransk-kanadensarna gjorde uppror för att kräva ökat självstyre 1837–1838. Revolten slogs ned av brittiska styrkor och ledde till att de fransktalandes politiska inflytande i Québec beskars.

Sammandrabbningar mellan brittiska och amerikanska styrkor 1812 hade bidragit till att stärka banden mellan Storbritanniens olika kolonier i Nordamerika. 1867 antog det brittiska parlamentet den så kallade British North America Act som förenade Övre Kanada, Nedre Kanada (Québec), New Brunswick och Nova Scotia till en förbundsstat (federation). Några år tidigare hade British Columbia på västkusten fått status som brittisk koloni.

1869–1873 växte Kanada ytterligare till att omfatta även British Columbia, Manitoba, Prince Edward Island och Northwest Territories. 1905 anslöts Alberta och Saskatchewan.

Det första kanadensiska parlamentet upprättades i Ottawa 1867 och John Alexander MacDonald utsågs till den förste federala premiärministern. Han ledde ett konservativt parti, bildat 1854, vilket dominerade kanadensisk politik under större delen av 1800-talets andra hälft. Partiet utmanades främst av Liberala partiet (bildat 1867) som styrde landet 1896–1911.

Utvinningen av de rika naturtillgångarna, uppodlingen av prärien och en snabb industrialisering i öster skapade ekonomisk tillväxt i början av 1900-talet. Samtidigt tog invandringen fart.

Kanadensiska trupper deltog på Storbritanniens sida i boerkrigetSydafrika samt i både första och andra världskriget. När värnplikt infördes i Québec under världskrigen utbröt kravaller där. Missnöje med regeringens politik under 1930-talets ekonomiska depression ledde till att det bildades två nya partier, ett socialistiskt i Saskatchewan och ett högerparti i Alberta som vann röster från de traditionella partierna.

Läs i Landguiden om Kanadas historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De första människorna kom till Kanada för omkring 12 000 år sedan genom att korsa dagens Berings sund mellan Sibirien och Alaska. Boplatser från 9 500 f Kr har hittats på prärien och långt österut i provinsen New Brunswick. Området var glest befolkat av en rad olika folk.

De första européer som kom till Kanada var vikingar som byggde en bosättning vid L’Anse aux Meadows på Newfoundland kring år 1 000 e Kr. Bosättningen grävdes fram i mitten av 1960-talet och är idag en turistattraktion. Vikingarna anses ha kommit från Norge via Island och Grönland. De stannade i L’Anse aux Meadows några år innan de tvingades lämna området efter strider med Dorset-inuiterna.

De europeiska kontakterna återupptogs 1497 när italienaren Giovanni Caboto (John Cabot) ”upptäckte” Kanadas östkust då han seglade under engelsk flagg till Newfoundland.

Först 1534 inleddes koloniseringen av landet. Då kom fransmannen Jacques Cartier, som egentligen letade efter en vattenväg till Kina och Indien. Han for nedför St Lawrencefloden fram till de första forsarna där dagens Montreal ligger. Han kallade området för Kanada efter irokesernas ord för by.

Uppdaterad: 10 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Kanadas historia

M
Leif Löwegren och Robert de Vries
2018-10-20
Kampen om landområden i Nordamerika mellan ärkefienderna Frankrike och England började redan i slutet av 1600-talet. Men det är framförallt kolonialkrigen kring mitten av 1700-talet, i samband...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-03-17
För de vita kolonisatörerna var ursprungsbefolkningens äganderätt till sin mark obefintlig. Kolonialmakterna betraktade nämligen nästan allt erövrat land som ”terra nullius” (ingens mark,...

Länkar om Kanadas historia

Sortera efter:
          

Genomgång (37:24 min) där historieläraren Cecilia Düringer berättar om den europeiska kolonisationens betydelse och konsekvenser för den nordamerikanska urbefolkningen.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kanada. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i den nordamerikanska stammen Ojibwas historia, sociala sruktur kulturmönster.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kanada ur olika perspektiv. Kanada är ett land i Nordamerika. Kanada är världens näst största land till ytan efter Ryssland. Med en folkmängd på omkring 34 miljoner är det ett av världens mest glesbefolkade länder. Kanada är en federation som består av tio provinser och tre territorier...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om "French and Indian Wars" som betecknar den del av det europeiska sjuårskriget 1757-1763 där England och Frankrike gör upp även i nordamerika med olika inhemska stammar som allierade, odödliggjort i Den siste mohikanen, till exempel. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Nordamerikas ursprungsbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Ursprungsfolken har med tiden fördelats i...

Fördjupa dig i Kanadas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Kanada. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...