M
Kategori
Karta

Kanadas historia

De första människorna kom till Kanada för omkring 12 000 år sedan genom att korsa dagens Berings sund mellan Sibirien och Alaska. Boplatser från 9 500 f Kr har hittats på prärien och långt österut i provinsen New Brunswick. Området var glest befolkat av en rad olika folk.

De första européer som kom till Kanada var vikingar som byggde en bosättning vid L’Anse aux Meadows på Newfoundland kring år 1 000 e Kr. Bosättningen grävdes fram i mitten av 1960-talet och är idag en turistattraktion. Vikingarna anses ha kommit från Norge via Island och Grönland. De stannade i L’Anse aux Meadows några år innan de tvingades lämna området efter strider med Dorset-inuiterna.

De första människorna kom till Kanada för omkring 12 000 år sedan genom att korsa dagens Berings sund mellan Sibirien och Alaska. Boplatser från 9 500 f Kr har hittats på prärien och långt österut i provinsen New Brunswick. Området var glest befolkat av en rad olika folk.

De första européer som kom till Kanada var vikingar som byggde en bosättning vid L’Anse aux Meadows på Newfoundland kring år 1 000 e Kr. Bosättningen grävdes fram i mitten av 1960-talet och är idag en turistattraktion. Vikingarna anses ha kommit från Norge via Island och Grönland. De stannade i L’Anse aux Meadows några år innan de tvingades lämna området efter strider med Dorset-inuiterna.

ANNONS

ANNONS

De europeiska kontakterna återupptogs 1497 när italienaren Giovanni Caboto (John Cabot) ”upptäckte” Kanadas östkust då han seglade under engelsk flagg till Newfoundland.

Först 1534 inleddes koloniseringen av landet. Då kom fransmannen Jacques Cartier, som egentligen letade efter en vattenväg till Kina och Indien. Han for nedför St Lawrencefloden fram till de första forsarna där dagens Montreal ligger. Han kallade området för Kanada efter irokesernas ord för by.

Kolonisternas första permanenta bosättningar anlades på 1600-talet när handeln med pälsar började öka i omfattning. 1608 grundades staden Québec och senare Montreal. Fransmännen kallade den nya kolonin Nya Frankrike (La Nouvelle France).

De flesta av ursprungsbefolkningen i området levde som nomader men bedrev också jordbruk och fiske i liten skala. Många grupper från ursprungsbefolkningen började under 1600- och 1700-talen delta i handeln med pälsar och drogs på så sätt in i penningekonomin. Våld från kolonisternas sida, men även sjukdomar som européerna förde med sig, gjorde att antalet bland de inhemska folken snabbt minskade.

Frankrike och England tävlade nu om att anlägga kolonier i Nordamerika. Pälshandeln var lönsam, och år 1670 fick ett engelskt bolag, Hudson Bay Company, tillstånd av den engelske kungen att ta kontroll över stora landområden vid Hudson Bay.

Krigen mellan Frankrike och England (Storbritannien från 1707) i Europa påverkade även kolonierna i Nordamerika. I samband med freden i Utrecht 1713 överlämnade Frankrike delar av Kanada – Newfoundland samt dagens Nova Scotia (Acadie) – till Storbritannien. Striderna mellan fransmännen och britterna fortsatte både i Europa och i kolonierna under 1700-talet. I ett avgörande slag utanför staden Québec 1759 besegrade britterna de franska trupperna. 1763 tvingades Frankrike att överlämna större delen av sin koloni i Kanada till Storbritannien.

ANNONS

ANNONS

Fransmännen utgjorde då majoriteten av befolkningen i Kanada och fick behålla sitt språk, sin katolska religion och sitt rättssystem enligt Québec-lagen som antogs år 1774. Britter började invandra i stort antal, men de bosatte sig främst i Övre Kanada (nuvarande Ontario), och därmed kom fransmännen att fortsätta att dominera i Québec. Svåra ekonomiska förhållanden och politiskt missnöje ledde till att fransk-kanadensarna gjorde uppror för att kräva ökat självstyre 1837–1838. Revolten slogs ned av brittiska styrkor och ledde till att de fransktalandes politiska inflytande i Québec beskars.

Sammandrabbningar mellan brittiska och amerikanska styrkor 1812 hade bidragit till att stärka banden mellan Storbritanniens olika kolonier i Nordamerika. 1867 antog det brittiska parlamentet den så kallade British North America Act som förenade Övre Kanada, Nedre Kanada (Québec), New Brunswick och Nova Scotia till en förbundsstat (federation). Några år tidigare hade British Columbia på västkusten fått status som brittisk koloni.

1869–1873 växte Kanada ytterligare till att omfatta även British Columbia, Manitoba, Prince Edward Island och Northwest Territories. 1905 anslöts Alberta och Saskatchewan.

Det första kanadensiska parlamentet upprättades i Ottawa 1867 och John Alexander MacDonald utsågs till den förste federala premiärministern. Han ledde ett konservativt parti, bildat 1854, vilket dominerade kanadensisk politik under större delen av 1800-talets andra hälft. Partiet utmanades främst av Liberala partiet (bildat 1867) som styrde landet 1896–1911.

Utvinningen av de rika naturtillgångarna, uppodlingen av prärien och en snabb industrialisering i öster skapade ekonomisk tillväxt i början av 1900-talet. Samtidigt tog invandringen fart.

Kanadensiska trupper deltog på Storbritanniens sida i boerkrigetSydafrika samt i både första och andra världskriget. När värnplikt infördes i Québec under världskrigen utbröt kravaller där. Missnöje med regeringens politik under 1930-talets ekonomiska depression ledde till att det bildades två nya partier, ett socialistiskt i Saskatchewan och ett högerparti i Alberta som vann röster från de traditionella partierna.

Läs i Landguiden om Kanadas historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kanadas historia

M

Sökandet efter Nordvästpassagen ledde till kolonisation av Nordamerika

av: Kaj Hildingson
2021-07-18

Nordvästpassagen kallades den sjöväg till Asiens rikedomar som många européer hoppades finna norr om Amerika. Men de som sökte efter Nordvästpassagen stoppades gång på gång av ismassor. Många upptäckare försvann spårlöst och kom aldrig tillbaka Trots detta fortsatte sökandet i århundraden. Efter mer än fyrahundra år lyckades en norrman hitta passagen - det visade sig att det tog tre år att ta sig igenom...

+ Läs mer

M

1700-talets kolonialkrig i Nordamerika mellan Frankrike och Storbritannien

av: Leif Löwegren och Robert de Vries
2018-10-20

Kampen om landområden i Nordamerika mellan ärkefienderna Frankrike och England började redan i slutet av 1600-talet. Men det är framförallt kolonialkrigen kring mitten av 1700-talet, i samband med det österrikiska tronföljdskriget och det efterföljande sjuårskriget, som fått mest uppmärksamhet i historieskrivningen eftersom de hade inverkan på de epokgörande politiska revolutionerna i slutet av århundradet.

+ Läs mer

M

Terra nullius - obebott land

av: Hans Thorbjörnsson
2014-03-17

För de vita kolonisatörerna var urbefolkningens äganderätt till sin mark obefintlig. Kolonialmakterna betraktade nämligen nästan allt erövrat land som ”terra nullius” (ingens mark, obebodd mark). I den här artikeln kan du läsa kortfattat om hur det gick för urinvånarna i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika...

+ Läs mer

Länkar om Kanadas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nordamerikas urbefolkning

Nordamerikas urbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Urfolken har med tiden...

Ge
Karta

Kanadas geografi

Fördjupa dig i Kanadas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Kanada

Aktuell samhällsfakta om Kanada. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...