M
Kategori
Karta

Nordmakedoniens historia

Många olika folk har genom historien stridit om makten i det som idag är Nordmakedonien. I slutet av 1300-talet erövrade de osmanska turkarna området. Först under Balkankrigen 1912–1913 besegrades de av Serbien, Bulgarien och Grekland, som därefter delade området mellan sig. Efter första världskriget uppgick den slaviska delen i den nya statsbildning som småningom kom att kallas Jugoslavien.

Många olika folk har genom historien stridit om makten i det som idag är Nordmakedonien. I slutet av 1300-talet erövrade de osmanska turkarna området. Först under Balkankrigen 1912–1913 besegrades de av Serbien, Bulgarien och Grekland, som därefter delade området mellan sig. Efter första världskriget uppgick den slaviska delen i den nya statsbildning som småningom kom att kallas Jugoslavien.

ANNONS

ANNONS

Alexander den store

Det historiska Makedonien var i äldsta tider befolkat av grekiska stammar. Med Filip II, som blev kung år 359 f Kr, inleddes en stormaktsperiod. Under Filips son Alexander den store blev Makedonien centrum i ett världsrike.

Alexander upprättade makedonskt styre i Grekland, förde krig mot perserväldet och erövrade Mindre Asien, Levanten, EgyptenMesopotamien och delar av Indien. Den grekorientaliska blandkultur som blomstrade i hans rike kallas hellenismen. Efter Alexanders död år 325 f Kr föll det hellenistiska väldet sönder.

Under östromersk kontroll

Efter en period som grekisk stat och romersk provins kom Makedonien under Bysans (Östroms) kontroll år 395 e Kr. På 500-talet anlände de första slaverna till området, som på 800-talet blev en del av det första bulgariska riket. Det bulgariska motståndet mot Bysans leddes av tsar Samuil, som 976–1014 härskade över ett västbulgariskt eller makedonskt rike (den exakta definitionen är fortfarande föremål för en dispyt mellan det moderna Bulgarien och republiken Makedonien). Hans rike inlemmades i det bulgariska på 1000-talet. Därefter kämpade bysantiner, bulgarer och serber om makten över Makedonien, som blev en del av det medeltida Serbien.

På 1300-talet grundade serberna den serbisk-ortodoxa kyrkan i Skopje. 1371 erövrades Makedonien av de muslimska osmanerna (turkarna) och territoriet förblev under turkisk överhöghet i 500 år.

Balkankrigen delar landet

Efter det rysk-turkiska kriget 1877–1878 erhöll Bulgarien större delen av Makedonien, men Berlinkongressen 1878 återförde det under turkiskt styre.

Sociala och ekonomiska missförhållanden och förtryck från turkarna skapade grogrund för politisk oro och motsättningar mellan landets folkgrupper: turkar, albaner, serber, rumäner, greker och bulgarer (”den makedonska frågan”) och vid förra sekelskiftet var området ett inferno av våld. Balkankrigen 1912–1913 ritade om kartan. Första Balkankriget mellan Turkiet och Balkanförbundet (Bulgarien, Serbien, Montenegro och Grekland) slutade med Turkiets nederlag och en delning av Makedonien. I det andra Balkankriget slogs segrarna om bytet och Makedonien delades mellan dem.

ANNONS

ANNONS

Jungariket - Jugoslavien grundas

Under första världskriget försökte Bulgarien lägga beslag på området genom att ansluta sig till axelmakterna (TysklandItalien). Efter kriget blev den slaviska delen av Makedonien en del av Serbers, kroaters och sloveners kungarike, från 1929 Kungariket Jugoslavien. Grekland fick tillbaka sina tidigare makedonska områden. Under andra världskriget lade Bulgarien beslag på nästan hela den jugoslaviska delen av Makedonien. De västra delarna ingick i det Storalbanien som behärskades av Italien.

Vid andra världskrigets slut återställdes 1919 års gränser. Makedonien blev nu den minsta av sex delrepubliker i den socialistiska republiken Jugoslavien som utropats under ledning av det jugoslaviska kommunistpartiets ledare Josip Broz (Tito). Kommunistpartiet blev enda tillåtna politiska kraft och stora delar av näringslivet förstatligades. Vissa ekonomiska beslut togs trots det på lokal nivå, bland annat genom självförvaltning i fabrikerna.

Så småningom decentraliserades även viss politisk makt till delrepublikerna, som på 1970-talet fick egna regeringar och förvaltningar. Som fattigaste delstat var Makedonien dock beroende av hjälp från de rikare delrepublikerna i norr.

President Tito fungerade som sammanhållande kraft i Jugoslavien men efter hans död 1980 växte rivaliteten mellan delstaterna, en utveckling som underblåstes av växande ekonomiska problem och konkurrens om federala medel. Serbiens försök från mitten av 1980-talet att återta en del av den makt som centralregeringen tidigare släppt ifrån sig väckte motstånd i de andra delrepublikerna.

Läs i Landguiden om Nordmakedoniens historia.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nordmakedoniens historia

L

Alexander den store – fälttåg som ökade handel och kulturutbyte

av: Kaj Hildingson
2021-02-09

Det är som fältherre och erövrare Alexander den store blivit ihågkommen. Hans rike sträckte sig genom tre världsdelar och var det första stora välde som skapades av européer. Men ännu viktigare var att fälttågen ledde till ökad handel och kulturutbyte mellan östra Europa och Asien. Alexanders rike började falla sönder genast efter hans död. Men det guld som rövats från perserna skapade ett uppsving i handeln som stod sig i århundraden liksom den blandkultur - hellenismen - som Alexanders fälttåg skapade...

+ Läs mer

M

Alexander den stores död

av: Magnus Västerbro
2019-06-30

Alexander den store var bara 33 år gammal när han dog, men hade redan då hunnit göra sig till härskare över det största rike världen skådat. Alexanders makalösa militära framgångar på slagfälten, politiska betydelse för den antika världen och hans tidiga död, har fascinerat många genom tiderna...

+ Läs mer

L

Alexander den store skapade ett världsimperium

av: Carsten Ryytty
2016-12-06

Alexander den store hade ett mål, att erövra världen, varken mer eller mindre. När han dog i Babylon år 323 f.Kr hade han skapat ett nästan ofattbart stort rike. Alexander var en genial härförare som senare kom att beundras av både Napoleon och Hitler...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

Länkar om Nordmakedoniens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Ge
Karta

Nordmakedoniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nordmakedoniens geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Nordmakedonien

Aktuell samhällsfakta om Nordmakedonien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Alexander den store

Alexander den store

Alexander den store (356-323 f.Kr) eller Alexander III som var hans egentliga kunganamn, var en...