Tagg om drottningar
Bild:

Drottningar

Det har funnits många berömda drottningar genom historien, antingen som ensamma regenter eller som fruar till kungar. Vi ska här kortfattat tydliggöra de olika innebörderna av begreppet drottning samt även lyfta fram exempel på kända drottningar genom historien fram till nutid.

I de nordiska språken kommer ordet drottning ursprungligen från en feminiserad form av drott. En drott var under vikingatiden en titel på en hövding. Hövdingens fru hade titeln drottning. Den vikingatida titeln drott är inte samma sak som titeln drots som användes under svensk medeltid. En drots var då kungens närmaste man och rådgivare.

Det finns olika betydelser av ordet drottning. Det de flesta först och främst tänker på då de hör ordet drottning är en kvinnlig monark som är statschef i en monarki. Drottning är också titeln på en fru till en kung (en man till en regerande drottning har titeln prins). Då kungen avlider kallas drottningen för änkedrottning. En drottningmoder är mor till en regerade kung.

I monarkin Sverige har vi sedan 1980 det som kallas för full kognatisk tronföljd. Det innebär att det äldsta barnet, oavsett om det är en prins eller prinsessa, ärver tronen. Denna förändring i tronföljden som genomfördes efter en grundlagsändring (den s.k. successionsordningen), aktualiserades efter att kronprinsessan Viktoria föddes 1977. Flertalet monarkier i världen, exempelvis Danmark och Storbritannien, har numera precis som Sverige full kognastisk tronföljd. Tidigare hade vi i Sverige det som kallas för "agnatisk tronföljd" vilket innebar att de manliga arvingarna i första hand ärvde tronen och en kvinnlig arvinge kunde uppstiga på tronen i avsaknad av bröder.

I Sveriges historia har det hittills funnits tre drottningar som har innehaft regentskapet. Dessa tre är: drottning Margareta (1353-1412), drottning Kristina (1626-1689) och drottning Ulrika Eleonora d.y. (1688-1741).

Drottning Margareta
Drottning Margareta var dotter till den danske kungen Valdemar Atterdag och hon var gift med den svenske kungen Håkan Magnusson, som även var kung över Norge. Margareta och Håkan fick sonen Olof, som valdes till kung i Danmark efter att morfadern Valdemar Atterdag avlidit. Då maken Håkan avlidit kom den då 10-årige sonen Olof att ärva kungamakten i Norge, men i själva verket var det Margareta som styrde.

Efter att även sonen Olof avlidit kom Margareta att 1388 att väljas till drottning i Danmark och Norge. Samtidigt var stormännen i Sverige missnöjda med hur Albrekt av Mecklenburg styrde riket. Margaretas trupper besegrade Albrekts styrkor varefter hon även blev drottning över Sverige. Margareta saknade dock arvingar och för att säkra tronföljden valdes hennes släkting Bogislav under namnet Erik av Pommern till kung i Danmark, Norge och Sverige. Allt detta befästes genom Kalmarunionen 1397. Margareta regerade över de tre rikena (Kalmarunionen) fram till sin död år 1412.

Drottning Kristina
Drottning Kristina var dotter till den svenske kungen Gustav II Adolf som stupade under slaget vid Lützen, den 6 november 1632. Eftersom hon vid detta tillfälle inte ens hade hunnit fylla sex år kom Sverige att styras av en förmyndarregering fram till hennes myndighetsdag.

Kristinas uppväxt var ganska annorlunda då hon uppfostrades som om hon vore en manlig tronarvinge. Förutom studier i statskunskap, religion och språk (hon var mycket språkligt begåvad och behärskade flera språk i både tal och skrift), fick hon lära sig rida och jaga - typiskt manliga sysselsättningar under 1600-talet.

Under sin tid som regent kom drottning Kristina att bjuda in både kulturpersonligheter och tänkare till Sverige, som vid denna tid var eftersatt vad gällde kultur och vetenskap. Den franske filosofen René Descartes kom till Sverige och träffade drottningen, och det var i Stockholm som han insjuknade och avled 1650.

Drottning Kristina är en av de mest gåtfulla personligheterna i den svenska historien, mycket på grund av att hon abdikerade till förmån för sin kusin Karl Gustav, som därmed kröntes till kung Karl X Gustav. I stället konverterade Kristina till katolicismen och flyttade till Rom där hon avled 1689. Kristina ligger begravd i kryptan under Peterskyrkan i Vatikanen.

Drottning Ulrika Eleonora
Drottning Ulrika Eleonora (den yngre) var yngre syster till krigarkungen Karl XII, som vid sin död i Norge i november 1718 inte hade några barn. Ulrika Eleonora försökte efter broderns död att säkra arvsrätten till kronan, vilket i sin tur hade säkrat hennes makt som enväldig drottning. Med tanke på att stormakten Sverige hade rasat samman efter årtionden av krig, var den sammankallade riksdagen ovillig att gå med på detta. I stället tvingades Ulrika Eleonora att avsäga sig arvsrätten och skriva under regeringsformen som visserligen gav henne status som regent, men utan större makt. Detta innebar början på frihetstiden som varade fram till Gustav III:s statskupp 1772.

Drottning Ulrika Eleonora var gift med Fredrik av Hessen, som hade varit befälhavare i den svenska armén under hennes brors styre. Ulrika Eleonora avsade sig 1720 kronan till förmån för sin man som uppsteg på den svenska tronen som Fredrik I.

Svenska drottningar gifta med kungar
Det finns många drottningar som varit gifta med svenska kungar som har gått till historien. Här är ett litet urval av drottningar som har varit gifta med svenska kungar:

  • Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513-1535). Hon var Gustav Vasas första fru och drottning 1531-1535.
  • Karin Månsdotter (1550-1612). Hon kom från enkla sociala förhållanden och fick som femtonåring anställning på slottet i Stockholm som kammarjungfru åt Gustav Vasas yngsta dotter Elisabet som var syster till den regerande brodern Erik XIV. Kungen förälskade sig i Karin och trots sin enkla bakgrund blev hon 1568 hans fru och Sveriges drottning.
  • Sofia Magdalena av Danmark (1746-1813). Sofia var dansk prinsessa och trolovades 1751 med den jämnårige svenske tronarvingen Gustav (III). Hon gifte sig med Gustav 1766 och blev svensk drottning 1771 då Gustav III blev kung (kröningen ägde rum 1772).
  • Desideria (1777-1860). Drottning Desideria (vars franska namn från början var Bernhardine Eugénie Désirée Clary) var gift med Karl XIV Johan, den förste svenske regenten från familjen Bernadotte. Precis som sin man var Desideria född i Frankrike. Hon trivdes aldrig i det kalla och kulturfattiga Sverige och längtade tillbaka till Paris och Frankrike.
  • Drottning Silvia ( 1943-). Silvia, född Sommerlath i Tyskland och sedan 1976 gift med vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf .

Engelska drottningar
I England har man haft fler regerande drottningar än i Sverige. Den engelske kungen Henrik VIII, mest känd för sina sex äktenskap samt att han avrättade två av sina fruar, efterträddes på tronen 1547 av sin son Edvard VI. Efter Edvards död 1553 steg Jane Grey, som var släkt med Henrik VIII, upp på tronen. Hon tillsattes av de protestantiska adelsmännen i ett försök att slippa att tillsätta Henrik VIII:s katolska dotter Maria som drottning.

Jane Grey var bara drottning i nio dagar då hon avsattes av Maria och hennes katolska anhängare. Maria steg upp på tronen som Maria I, mer känd som den blodiga Maria (Bloody Mary). Detta öknamn fick hon eftersom alla hennes motståndare och de som ställde sig mot katolicismen mördades eller avrättades. Marias yngre halvsyster Elisabet efterträdde henne som Englands drottning 1558. Drottning Elisabet har gått till historien för det blomstrande kulturlivet som rådde under hennes tid vid makten. Denna period brukar i brittisk historieskrivning benämnas som den elisabetanska eran. Elisabet gifte sig aldrig och hon fick inga barn. Därför brukar hon kallas för ”jungfrudrottningen”.

Under slutet av 1680-talet steg Maria II upp på tronen som Englands drottning. Det var ett annorlunda regentskap eftersom hon samregerande med sin man Vilhelm III. Nästa regerande engelska drottning blev Anna Stuart som var regent 1702-1707.

En av de mest berömds brittiska drottningarna är Viktoria som regerade mellan 1837 fram till sin död 1901. Hennes styre varade alltså i hela 63 år och denna period brukar kallas för den viktorianska tiden, eller den viktorianska eran. Under hennes tid som regent växte den brittiska imperiet som stod på sin höjdpunkt vid hennes död.

Den brittiska drottning som har regerat längst, och som innehar världsrekord i antalet år som regent, är den nuvarande brittiska drottningen Elizabeth II (1926-). Hon har varit drottning sedan 1952. Hon kröntes i kyrkan Westminster Abbey i London den 2 juni 1953.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här hittar du material som handlar om olika drottningar och deras liv genom historien.

Uppdaterad: 
17 mars 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Drottningar

M
Herman Lindqvist
2018-05-01
Drottning Kristina var 23 år då hon kröntes till drottning för stormakten Sverige. I sin strävan att åstadkomma ett glansfullt Sverige kallade hon in utländska kulturpersonligheter och satsade...
M
Magnus Västerbro
2018-02-03
Den 17 juli 1918 blev tsarfamiljens sista dag. I landet rasade sedan ett halvår tillbaka ett blodigt inbördeskrig och nu närmade sig kommunisternas motståndare huvudstaden. Rysslands tidigare...
M
Magnus Västerbro
2018-02-03
År 61 e.Kr var måttet rågat för de hårt kuvade keltiska stammarna i sydöstra Britannien. Nu var hämndens tid inne och det var dags att slå tillbaka mot den hårdföra romerska ockupationsmakten. I...
M
Magnus Västerbro
2017-11-29
Drottning Elisabet är Englands mest berömda och omskrivna drottning. Hon var härskardrottningen som ledde sitt land genom dess svåraste tid, symbolen för det okuvliga England. Det var under...
L
Magnus Västerbro
2017-10-24
Hela Europa skakades när Sveriges drottning avgick och bytte tro. Sveriges tidigare drottning, dotter till protestantismens segerrike förkämpe Gustav II Adolf, hade bytt sida. Det var en absolut...
L
Magnus Västerbro
2017-09-25
Strax före klockan elva på förmiddagen den 16 oktober 1793 stiger bödeln in i Marie Antoinettes cell. Man läser upp dödsdomen på nytt. Mot hennes protester binds hennes händer bakom ryggen och...
L
Robert de Vries
2017-06-09
Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-11
Spänningen växte under 1500-talet ute i Europa mellan den katolska läran och den nya protestantiska trosbekännelsen. Europa var uppdelat i två block. De katolska staterna med bland annat det...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-10
Drottning Margareta är den enda unionsmonark som det skrivits uppskattande om i historieböckerna alltsedan 1800-talet och framåt. Hon beskrivs som kvinnlig men viljestark och med förmåga att...
M
Bo Eriksson
2012-11-14
För 600 år sedan, den 28 oktober 1412, gick en av Nordens mest kända drottningar ur tiden. Drottning Margareta, som hon är känd i Sverige, var kvinnan bakom den så kallade Kalmarunionen –...
M
Bo Eriksson
2012-10-01
Det är nu 400 år sedan som Karin Månsdotter (1550-1612) - Sveriges kanske mest kända piga genom tiderna - avled. Hon föddes i en enkel familj men var vid sin död änkedrottning av Sverige. Läs...

Podcast om Drottningar

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-09

Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

Länkar om Drottningar

Sortera efter:
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där hittar en guide om vägen till kronan på medeltiden. Det fanns flera sätt att vara drottning under medeltiden. Från 1200-talet blev det dock allt svårare att få inflytande...

Spara som favorit
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om en rad viktiga kvinnor under medeltiden. Här berättas kortfattat om: Ingegerd Olofsdotter, Estrid Sigfastsdotter, Gudrid Torbjörnsdotter, Ragnhild av Tälje, Ulvhild Håkonsdotter, “Fru Sigrid”, Kristina Björnsdotter, Magnhild av Fulltofta, Elin av Skövde, Ingeborg av Danmark, “Husfrun på Asknäs”, Katarina Sunesdotter, Margareta Sambiria, Ingeborg Eriksdotter, Helvig av Holstein, Ramborg Israelsdotter, Märta av Danmark, Ingeborg Håkonsdotter, Blanka av Namur, den heliga Birgitta, drottning Margareta, Filippa av England, Dorotea av Brandenburg, Magdalena Karlsdotter (Bonde) och Kristina Nilsdotter (Gyllenstjärna).

Spara som favorit
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om drottning Margareta (1353-1412). Margareta giftes bort av politiska skäl vid tio års ålder. Två decennier senare styrde hon Danmark och Norge.

Spara som favorit
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan fortsätta läsa om drottning Margareta (1353-1412). Margareta hade två problem: att skaffa en arvtagare och att erövra Sverige. Hur svårt kunde det vara?

Spara som favorit
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan fortsätta läsa om drottning Margareta. Margareta hade givit de förenade skandinaviska rikena en ny kung. Det hindrade henne inte att styra dem själv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Maria Stuart (1542-1587). När Maria Stuart övergav sin make och han sedan mördades fick skottarna nog och förvisade sin drottning. I England hamnade hon ur askan i elden eftersom hennes släkting Elisabet I såg henne som en konkurrent även om den engelska tronen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Marie-Louise Rodén berättar om drottning Kristina. Länge betraktades hon som landsförrädare, i dag ses hon snarare som en kulturell visionär. Drottning Kristina gjorde sig känd för att gå sina egna vägar – utan att tänka på vad omgivningen tyckte. Kristina var en kvinna som chockade sin värld...

Spara som favorit
          

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om Katarina II (1729–1796), kejsarinna av Ryssland. Katarina som av sin samtid hedrades med epitetet ”den stora”, betraktade sin regering som en fortsättning på Peter den stores reformarbete för Ryssland, och hon styrde sitt land enligt den upplysta despotins principer. Katarinas riksomfattande reformer påverkade förhållandena även i Gamla Finland, den del av östra Finland som under 1700-talet avträtts till Ryssland. 


Spara som favorit
          

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om unionsdrottningen Margareta I (1353–1412)
. När Margareta föddes var hennes möjligheter att nå tronen små. Hon blev tidigt en bricka i det politiska spelet och giftes bort med den svenske kungens son Håkan Magnusson, som var kung i Norge. Efter Håkans död var hon sonen Olofs förmyndare och regerade i hans namn. Olof dog plötsligt, och Margareta efterträdde honom i Danmark och Norge. Ett uppror i Sverige ledde till att hon också fick makten där. Hennes skapelse, Kalmarunionen, befästes genom kröningen av Erik av Pommern 1397. Margareta innehade dock även fortsättningsvis den politiska makten och regerade enväldigt till sin död 1412...

Spara som favorit
          

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om drottning Kristina (1626–1689)
. Drottning Kristina, den sista av huset Vasa på tronen, hör till Sveriges mest omstridda regenter. Hennes regenttid inleddes med en förmyndarregering, och hennes eget styre präglades av slöseri med kronans tillgångar och av ökat adelsvälde. Trots flera försök att finna en make åt henne förblev hon ogift. Hennes personlighet har tolkats på många olika sätt. Hon orsakade samtidens största politiska skandal genom att abdikera, konvertera till katolicismen och flytta till Rom, där hon verkade som beskyddare av konst och kultur fram till sin död...

Spara som favorit
          

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om Karin Månsdotter (1550–1612)
. Hon föddes 1550 och var omkring fjorton år när hon träffade Erik XIV. Hon blev kungens frilla, och när Erik beslöt att ge henne en officiell ställning hade hon redan fött honom två barn. När Erik gifte sig med Karin och lät kröna henne till drottning begick han ett allvarligt brott mot de vedertagna konventionerna. Bröllopet blev en signal till uppror och Erik avsattes. Karin följde honom i fängelset och paret fick ytterligare barn. Efter Eriks död fick Karin Liuksiala kungsgård som förläning. Karin Månsdotter dog 1612 och bisattes följande år i Åbo domkyrka...

Spara som favorit
          

Katarina den stora, en fattig prinsessa som tog sig hela vägen till toppen. Det börjar med ett misslyckat äktenskap men slutar i triumf när hon tar över tronen - som kejsarinna av det ryska imperiet.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Katarina den stora? Här är några av de böcker som legat till grund för avsnittet: Katarina den stora av Marie Tetzlaff; Romanov – den sista tsardynastin 1613-1918 av Simon Sebag Montefiore; Catherine the great – Robert K. Massie.

Spara som favorit
          

Drottningarnas drottning, den evigt unga Elisabet I regerade med fast hand i 45 år – ensam. Hon vägrade gifta sig med en makthungrig man. För Elisabets enda make var plikten: att styra sitt England.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Elisabet I och 1500-talets England? Läs någon av följande böcker: Elisabet I – historien om drottningen och hennes förtrogna av Anna Whitelock; The Tudors av Neville Williams och Antonia Fraser; Elizabeth's London everyday life in Elizabethan London av Liza Picard; Elizabeth I av Anne Somerset; Furstinnan och stjärntydaren – berättelsen om tre renässansregenter och deras astrologer av Anna Carlstedt

Spara som favorit
          

1600-talets skandaldrottning höll sin personliga frihet högre än både kungamakten och fadersarvet. I sin envisa vägran att låta sig underordnas tog hon oförutsägbara beslut som chockerade hela Europa.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om drottning Kristina? Läs Erik Peterssons bok Maktspelerskan - drottning Kristinas revolt, Veronica Buckelys Kristina - Sveriges drottning eller Nils Erik Villstrands Sveriges historia, några av de böcker som legat till grund för det här avsnittet.

Spara som favorit
          

Den legendariska egyptiska drottningen Kleopatra var en obeveklig härskare. Hennes skickliga maktspel lyfte landet till sin forna storhet - men hennes död innebar också det fria Egyptens undergång.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om det fria Egyptens sista drottning? Läs Allan Klynnes bok Kleopatra – liv och legend eller Stacy Schiffs Kleopatra - ett liv, två av de böcker som legat till grund för det här avsnittet.

Spara som favorit
          

Marie Antoinette gick från en osäker, nygift fjortonåring till den franska revolutionens mest hatade kvinna. Hennes liv präglades av lyx, skandaler och förbjuden kärlek – som följde henne in i döden.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Marie Antoinette, Axel von Fersen och den franska revolutionen? Läs Margareta Beckmans Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette och Antonia Frasers Marie Antoinette, två böcker som legat till grund för det här avsnittet.

Spara som favorit
          

Läs om 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera. Alla har de bidragit till samhällets utveckling.
 

Spara som favorit
          

Artikel i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) där du kan läsa om drottning Kristina (1626-1689). Drottning Kristina har en unik ställning bland Sveriges regenter. Kristinas bidrag till Sveriges utveckling under hennes korta regeringstid har uppmärksammats långt mindre i forskningen än hennes abdikation och kontroversiella övergång till katolicismen, hennes problematiska inställning till rollen som kvinna, och hennes avtryck som en av 1600-talets betydande kulturmecenater...

Spara som favorit
          

Artikel i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) där du kan läsa om drottning Karin Månsdotter. Karin Månsdotter är en av Sveriges mest kända drottningar. Hon har fascinerat åtskilliga författare och konstnärer. Karin Månsdotter kom från enkla förhållanden. Eftersom hon inte var av frälsesläkt är föga känt om hennes barndom och släktförhållanden...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om drottning Zenobia av Palmyra. På 200-talet trotsade Zenobia den romerska övermakten genom att utropa sig till drottning av Egypten och skapa ett eget imperium i de östra delarna av romarriket. Men drottningens styrkor kunde inte hålla stånd mot kejsare Aurelianus armé.

Spara som favorit

Sidor