S

Historiekultur och historiemedvetande

Ny text till detta avsnitt kommer under v 34-35.

Texten kommer bl.a. handla om:

Ny text till detta avsnitt kommer under v 34-35.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. (Åk 7-9)
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. (Åk 7-9)
  • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. (Hi1a2)
  • Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. (Hi1a2)
  • Hur historia används inom olika kulturformer. (Hi2a. Hi2b)
  • Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Hi2a, Hi2b)
  • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. (Hi3)
     

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 13 augusti 2020
Ursprungligen publicerad: 22 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Historiekultur och historiemedvetande

Möt källorna - historia i original

av: Riksarkivet
Högstadiet, Gymnasiet

"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

+ Läs mer

Prata rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Lyssna på podden Prata rasism! I programserien möter journalisten Amanda Glans fem forskare som alla har olika vetenskapliga perspektiv på rasism.

+ Läs mer

Källkritik, historiebruk och rasism

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

+ Läs mer

Artiklar om Historiekultur och historiemedvetande

Sponsrad

Så skapar du en intresseväckande och utvecklande SO-undervisning

av: Teknologisk institut
2020-03-31

I en tid med komplexa samhällsfrågor om exempelvis hållbarhet och migration blir det allt viktigare med källkritik och förståelse för historien och hur den används. Som lärare inom SO-ämnena har du ett stort ansvar för att eleverna får rätt verktyg med sig ut i samhället och på arbetsmarknaden. Det ställs även stora krav på dig att lyckas med lektionsplaneringen och få tiden att räcka till...

+ Läs mer

Länkar om Historiekultur och historiemedvetande

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Historieteori

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta...

Individers och gruppers identitet och relationer

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration,...

Historiebruk

Under uppbyggnad...

Historiesyn

Om olika sätt att tolka historien. Tolkningen bestäms av vilka "glasögon" som används i den historiska analysen. Det...

Källkritisk metod

Under uppbyggnad...

Historisk analys och begrepp

Under uppbyggnad...

Relaterade taggar

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

SO-rummet tag typ

Källkritik

Källkritik är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras...

Historiskt källmaterial

I de historiska arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta...