M
Kategori
Karta

Botswanas geografi

Antal invånare: 2 397 240 (2021)
Huvudstad: Gaborone

Geografi

Botswana är till ytan en tredjedel större än Sverige och ligger på högplatån i södra Afrika. Landet har en medelhöjd på cirka 1 000 meter över havet och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av Botswana.

Antal invånare: 2 397 240 (2021)
Huvudstad: Gaborone

Geografi

Botswana är till ytan en tredjedel större än Sverige och ligger på högplatån i södra Afrika. Landet har en medelhöjd på cirka 1 000 meter över havet och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av Botswana.

ANNONS

ANNONS

Landskapet i Botswana är ganska platt, med klippor här och var. I den östra tredjedelen av landet finns låga klippberg och savannlandskap. Här är jorden bördigare och här bor fyra av fem invånare. I Kalahari i sydväst växer gräs- och buskvegetation. Ett tjockt sandlager, på sina håll över 100 meter djupt, täcker en stor del av marken.

Botswana
Bild: Utrikespolitiska institutet
I nordväst ligger världens största inlandsdelta, bildat där floden Okavango mynnar ut. Floden rinner från Angolas högländer och genom en smal landkorridor som tillhör Namibia, Zambeziremsan (tidigare Capriviremsan). Okavango och gränsfloderna Chobe/Linyanti (mot Namibia i norr) och Limpopo (mot Sydafrika i sydöst) är de enda större vattendragen i landet som aldrig torkar ut.

Nationalparker och djurreservat utgör en femtedel av Botswanas yta.

Klimat

Klimatet är övervägande halvtorrt subtropiskt, med varma vintrar och heta somrar. Regntiden startar i oktober och är över i april.

Det regnar mer i norr än i söder. Torrast är det i sydväst medan nordöstra delen får mest regn. Hela landet drabbas emellanåt av svår torka.

Botswanas flagga.

Naturtillgångar och energi

Diamanter utgör Botswanas viktigaste naturtillgång. Brytningen sker vid fyra dagbrott i östra delen av landet. Därutöver finns en rad andra mineraler, men det är bara några av dem som utvinns. Landet brottas med elbrist, och användningen av grön energi är mycket begränsad.

Jordbruk

Boskapsskötsel dominerar jordbruket i Botswana, som präglas av torrt klimat och magra jordar. Den odlingsbara ytan är begränsad, även om det finns potential för bevattning främst i trakterna kring Okavangodeltat och floden Chobe (Linyanti). Jordbruket har av tradition en viktig social och kulturell funktion men är inte centralt för statsfinanserna.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn domineras av gruvdriften. Tillverkningsindustrin är begränsad och drivs ofta i mindre skala. Staten är delägare i några av de större företagen. Samtidigt subventionerar och uppmuntrar myndigheterna aktivt småföretag, särskilt för att stimulera framväxten av nya branscher.

Turism

Botswana med sin känsliga natur har inga förutsättningar för massturism, och därför har regeringen i första hand valt att satsa på så kallad ekoturism med bland annat exklusiv safari för rika turister. Näringen växer snabbt och står för över en tiondel av ekonomin.
 

Besök Landguiden och läs mer om Botswana.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Botswanas geografi

Geografens testamente - världen

av: UR, Sveriges Utbildningsradio
Mellanstadiet

Häng med på ett gastkramande äventyr genom öken och savann till regnskog och glaciärer – och gör dina elever nyfikna på jordens klimat- och vegetationszoner.

+ Läs mer

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Botswanas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Botswana

Aktuell samhällsfakta om Botswana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Botswanas historia

Få en helhetsbild av Botswanas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...