M

Botswanas geografi

Antal invånare: 2 291 660 (2017)
Huvudstad: Gaborone

Geografi

Botswana är till ytan en tredjedel större än Sverige och ligger på högplatån i södra Afrika. Landet har en medelhöjd på cirka 1 000 meter över havet och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av Botswana.

Landskapet i Botswana är ganska platt, med klippor här och var. I den östra tredjedelen av landet finns låga klippberg och savannlandskap. Här är jorden bördigare och här bor fyra av fem invånare. I Kalahari i sydväst växer gräs- och buskvegetation. Ett tjockt sandlager, på sina håll över 100 meter djupt, täcker en stor del av marken.

Antal invånare: 2 291 660 (2017)
Huvudstad: Gaborone

Geografi

Botswana är till ytan en tredjedel större än Sverige och ligger på högplatån i södra Afrika. Landet har en medelhöjd på cirka 1 000 meter över havet och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av Botswana.

Landskapet i Botswana är ganska platt, med klippor här och var. I den östra tredjedelen av landet finns låga klippberg och savannlandskap. Här är jorden bördigare och här bor fyra av fem invånare. I Kalahari i sydväst växer gräs- och buskvegetation. Ett tjockt sandlager, på sina håll över 100 meter djupt, täcker en stor del av marken.

ANNONS

ANNONS

I nordväst ligger världens största inlandsdelta, bildat där floden Okavango mynnar ut. Floden rinner från Angolas högländer och genom en smal landkorridor som tillhör Namibia, Zambeziremsan (tidigare Capriviremsan). Okavango och gränsfloderna Chobe/Linyanti (mot Namibia i norr) och Limpopo (mot Sydafrika i sydöst) är de enda större vattendragen i landet som aldrig torkar ut.

Nationalparker och djurreservat utgör en femtedel av Botswanas yta.

  Botswanas flagga.

  Klimat

  Klimatet är övervägande halvtorrt subtropiskt, med varma vintrar och heta somrar. Regntiden startar i oktober och är över i april.

  Det regnar mer i norr än i söder. Torrast är det i sydväst medan nordöstra delen får mest regn. Hela landet drabbas emellanåt av svår torka.

  Naturtillgångar och energi

  Diamanter utgör Botswanas viktigaste naturtillgång. Brytningen sker vid fyra dagbrott i östra delen av landet. Därutöver finns en rad andra mineraler, men det är bara några av dem som utvinns. De flesta återfinns i Kalahariöknen där de ofta är dolda under tjocka sandlager. Landet brottas med elbrist.

  Jordbruk

  Boskapsskötsel dominerar jordbruket i Botswana, som präglas av torrt klimat och magra jordar. Den odlingsbara ytan är begränsad, även om det finns potential för bevattning främst i trakterna kring Okavangodeltat och floden Chobe (Linyanti). Jordbruket har av tradition en viktig social och kulturell funktion men är inte centralt för statsfinanserna.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Industri

   Industrisektorn domineras av gruvdriften. Tillverkningsindustrin är begränsad och drivs ofta i mindre skala. Staten är delägare i några av de större företagen. Samtidigt subventionerar och uppmuntrar myndigheterna aktivt småföretag, särskilt för att stimulera framväxten av nya branscher.

   Turism

   Botswana med sin känsliga natur har inga förutsättningar för massturism, och därför har regeringen i första hand valt att satsa på så kallad ekoturism med bland annat exklusiv safari för rika turister. Näringen växer snabbt och står för över en tiondel av ekonomin.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Botswana.

    

   Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 19 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Botswanas geografi

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fakta om Botswana

   Aktuell samhällsfakta om Botswana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

   Botswanas historia

   Få en helhetsbild av Botswanas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...